A MUNKANÉLKÜLISÉG MÉRSÉKLÉSÉT SZOLGÁLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK
1998
KÓDSZÁM:
504

Döntések - Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő: 1998. október 31-én lejárt

A pályázat célja:
hogy az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz (OFA) pályázatot benyújtani kívánó non-profit szervezetek szakértőket vehessenek igénybe annak érdekében, hogy 1999-ben sikeresen tudjanak pályázni az OFA-hoz, illetve, később az OFA által támogatott projektjeiket eredményesebben végre tudják hajtani.

Az OFA támogatási programjai Lista azokról a szervezetekről, melyek szakértőket - vagy szakértőket közvetítő megyei, területi szervezeteket - tudnak ajánlani pályázóinknak

Pályázhattak:
azok a bíróság által jogerősen nyilvántartásba vett alapítványok, közalapítványok, egyesületek és más társadalmi szervezetek (kivéve pártok), egyházak és felekezetek, valamint a bíróság által jogerősen bejegyzett közhasznú társaságok, amelyek 1999-ben - a munkanélküliség mérséklését szolgáló projektjeik támogatására - OFA-hoz pályázatot nyújtanak be.

Előnyben részesülnek azon szervezetek, melyek

Pályázni lehetett
olyan - elsősorban külső - szakértők ösztöndíja, (és a projektfejlesztéshez, valamint a projektkövetéshez szükséges dologi kiadások) érdekében, akik közreműködnek az OFÁ-hoz pályázni kívánó szervezet projektfejlesztő tevékenységében, illetve - ha az OFA támogatja - segítik a projekt végrehajtását.

A külső szakértők, a projektfejlesztés során, a nonprofit szervezet szakemberei mellett, részt vesznek

A nonprofit szervezetnek a projektfejlesztésben résztvevő szakemberei közül a leendő projektmenedzser és a projekt leendő pénzügyi és üzleti szakértője is igényelheti a Soros Alapítvány ösztöndíját.

A külső szakértők, amennyiben az OFA támogatja a benyújtott pályázat megvalósítását, 6 hónapig, kötelezően, követik a projekt végrehajtását. Ennek során olyan szolgáltatásokat biztosítanak a projekt számára, amelyek segítik a projekt eredményes megvalósítását.

A projektkövetéshez a külső szakértők kérhetik a Soros Alapítvány támogatását, de a projektirányítás szakemberei nem, hiszen ők nem követik, hanem végrehajtják a projektet.

A projektfejlesztéshez és a követéshez - az OFA-hoz benyújtani tervezett projekt jellegétől füg-getlenül - szervezetfejlesztésben járatos szakember, a projekt pénzügyi és üzleti vonatkozásainak tervezésében közreműködni képes szakember, valamint a projekt környezetében jellemző (távlati) munkaerő-piaci helyzet elemzésére képes szakember felkérését javasoljuk.

(A külső szakértőket a pályázó szervezetnek kell megtalálni. Amennyiben a pályázó intézmény nem ismer megfelelő szakértőket, e kérdőívhez csatoltan talál egy Kiegészítő listát, amelyen - a teljesség igénye nélkül - olyan szakértők, szervezetek vannak feltüntetve, amelyek tanáccsal tudnak szolgálni.)

Az egyes OFA támogatási programoknál természetesen másfajta, a programnak megfelelő speciális szakértőket is igénybe kell venni.

A tervezett keret: 20 millió forint

A támogatás folyósítása:

  1. A projektfejlesztésre és projektkövetésre együttesen megítélt támogatás összege nem lesz több 1 millió forintnál.
  2. A projektfejlesztésre megítélt támogatás nem haladja meg a teljes támogatási összeg 60 %-át.
  3. A projekfejlesztésre megítélt támogatás folyósítása a pályázó és a Soros Alapítvány részéről történt aláírástól számított egy hónapon belül esedékes.
  4. A projekt követésére megítélt támogatás akkor válik esedékessé, amikor a pályázó írásban értesítette a Soros Alapítványt az OFA támogatás tényéről.

Vissza a lap elejére