LESZAKADÓ RÉTEGEK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA
DÖNTÉSEK - 1998
KÓDSZÁM:
644

Pályázati felhívás - Vissza a programok felsorolásához

PÁLYÁZÓ SZÉKHELY TÉMA TÁMOGATÁS
Ft

1948. sz. Petőfi Sándor Úttörőcsapat

Magyarkeszi

Helyes életmódbeli szokások kialakítása, betegségmegelőzés, egészségmegőrzés.

100,000

2. sz. Általános Iskola és Diákotthon

Szekszárd

Hátrányos, leszakadó rétegekben élő tanulók egészségi állapotának mentális és fizikális helyzetének javítása

300,000

Alapítvány az Első Lépésekért Alapítvány

Gyöngyös

Az első lépések biztonságáért - mindent megtevő bölcsőde speciális munkájának megsegítése, minőségi feltételek javítása

250,000

Alapítvány az Emberi Jogok és Béke Oktatásáért

Budapest

A romák eltérő kulturális és életmódbeli hagyományaiból adódó egészségügyi problémák, konfliktusok kezelésére ajánlások kidolgozása

568,000

Általános Iskola és Speciális Szakiskola

Tata

350,000

Általános Iskola, Tiszajenő

Tiszajenő

Hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók úszásoktatása, kiemelten a tartáshibás, mozgáskoordinációval küzdő, tyúkmelles tanulók egészségügyi gondozására

160,000

Általános Iskola, Tiszaszentmárton

Tiszaszentmárton

Úszásoktatás, étkezés támogatása, napközisek szabadidős tevékenysége, sportvetélkedő, személyiségfejlesztő ifjúsági klub

75,000

Anya- és Csecsemővédelmi Tanácsadó

Püspökladány

A lakosság egészség-magatartásának javítása a város cigányok lakta területén. Gyermekközösségekben a személyi higiéné javítása

150,000

Anya- és Gyermekvédelmi Szolgálat

Körösújfalu

A községben a családtervezés segítése. A már megszületett gyermekek egészségi állapotának javítása.

70,000

Anya- és Gyermekvédelmi Szolgálat

Vésztő

Tápszer, gyógyszer, pelenka, Béres-csepp, kelengye vásárlása hátrányos helyzetű családoknak. Előadások tartása minden korcsoportnak

100,000

Anya- Gyermekvédelmi Szolgálat

Medgyesbodzás

Leszakadó rétegek egészségügyi ellátása

32,000

Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala

Apátfalva

A leszakadó rétegekben élő gyermekek higiénés, mentálhigiénés és testi fejlődésének differenciáltan nagyobb fokú fejlesztése

90,000

Árpádhalom Polgármesteri Hivatal

Árpádhalom

A község külterületén élő családok védőnői szolgáltatásainak bővítése, az iskolai szociális munka

150,000

Asztmás Betegek Szarvasi Egyesülete

Szarvas

Krónikus légúti betegségben szenvedők, légzésrokkantak betegoktatása, légzésrehabilitációja, társadalmi beilleszkedésének segítése

100,000

Autizmus Kutatócsoport

Budapest

Autista és autisztikus, halmozottan sérült gyerekek éjszakai ellátásának megszervezése. Felkészítés a kiscsoportos lakóotthonban való életre.

1,200,000

Babócsai Ifjúsági Szervezet

Babócsa

Egészségügyi hálózat kialakítása idősek, magatehetetlenek részére

100,000

Bajcsy-Zsilinszky Úti Óvoda

Törökszentmiklós

A leszakadó rétegek gyermekeinek egészségi, szellemi, fizikális és mentális állapotának megalapozása és fejlesztése.

100,000

Bárczi Gusztáv Alapítvány

Mándok

Logopédiai kezelés a beszédhibás gyermekeknek

300,000

Barcsi Szociális Kerekasztal Egyesület

Barcs

Nehéz körülmények között élő alultáplált iskolás gyermekek reggelivel való ellátása az iskolákban tanító tanárok felmérése alapján

500,000

Bárka Alapítvány

Budapest

Értelmi fogyatékos fiatalok mentális és fizikális helyzetének javítása, komplex rehabilitációja személyes tanácsadással, gyógytornával, beszédjavítással

300,000

Bélapátfalva, Nagyközségi Óvoda

Bélapátfalva

Veszélyeztetett, ill. halmozottan hátrányos helyzetű óvodások egészségi állapotának, mentális és fizikális helyzetének javítása.

262,000

Bicsérk, Védőnői Szolgálat

Bicsérd

A terület leszakadó rétegeiben, elszegényedő családjaiban élő gyermekek és egyben a szülők egészséges életmódra nevelése.

50,000

Borostyánvirág Alapítvány

Kaposvár

Az anyaotthonban ideiglenesen élő hátrányos helyzetű, fiatal anyák testi és mentális egészségének fejlesztése, egészségmegőrzése, a mama-klub folytatása

120,000

Borsodnádasd Polgármesteri Hivatal Védőnői Szolgálat

Borsodnádasd

Alsó tagozatos cigány származású gyermekek egészséges életmódra nevelő táboroztatása (20-25 fő)

200,000

Borsodszentgyörgyi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Borsodszentgyörgy

Úszásoktatás támogatása a leszakadó rétegekhez tartozó szülők gyermekei részére.

171,000

Bulgárföldi Általános Iskola

Miskolc

Leszakadó rétegek egészségügyi ellátása

92,000

Celestin Freinet Alapítvány a Tiszabői Gyermekekért

Tiszabő

Egészségvédelmi és egészségnevelési program megvalósítása a tiszabői általános iskolában tanuló cigány gyermekek körében.

327,000

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Gondozó Hálózata

Taktaharkány

A taktaharkányi roma családokból a nők, gyermekek egészségügyi helyzetének javítása, preventív ellátása.

200,000

Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete

Debrecen

WC telepítése egy cigány lakótelepen, ahol 50 család él.

500,000

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Soltvadkert

Enyhe fokban értelmi sérült, kivétel nélkül hátrányos helyzetű családból származó gyermekek számára fejlesztő játékok, eszközök vásárlása.

50,000

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Mezőzombor

Hátrányos helyzetű, eltérő szocio-kulturális rétegek esélyegyenlőségének biztosítása.

120,000

Családsegítő Szolgálat

Kaba

A leszakadó rétegek, hátrányos helyzetű gyermekek számára gyógytorna és dyslexia foglalkozások biztosítása

312,000

Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ

Sarkad

Értelmi sérült fiatalok klubjának működtetése, szakmai programjának kidolgozása, értelmi fogyatékosok szüleinek előadássorozat

200,000

Csongrád Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája és Diákotthona

Szeged

12 hónapon át tartó továbbképzési program megvalósítása, amely segítené az ország nyolc, hallássérülteket nevelő iskola egészségügyi személyzetének munkáját

800,000

Down Alapítvány

Budapest

A Bethesda Gyermekkórházzal közösen Down Ambulancia működtetése.

90,000

Dózsa György Napköziotthonos Óvoda

Dorog

A gyakori légúti, bronchitises megbetegedések megelőzése, gyógyítása érdekében az óvodások részére sóterápiás szoba kialakítása.

100,000

Dusnok, Községi Önkormányzat Egészségnevelési Csoportja

Dusnok

A 4-5 gyermekes családokban lévő mozgásszervi rendellenességgel küszködő gyermekek részére speciális gyógytorna bevezetése Dusnokon

150,000

Egészségesebb Gyermekekért Alapítvány

Szigetvár

Leszakadó rétegek egészségügyi ellátása

50,000

Egészségügyi Alapellátási Intézmények Igazgatósága Védőnői Szolgálat

Kecskemét

Szülésre, apásszülésre és szülőségre felkészítő tanfolyam leszakadó rétegek kismamái számára.

60,000

Egészségügyi Gondnokság

Tolna

A családvédelem alapeleme a megelőzés. Cél a leszakadó rétegekhez eljutni, bevonni őket a foglalkoztatásba

280,000

Egyesített Szociális Intézmények Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Tatabánya

A hátrányos helyzetben élő édesanyák és gyermekeik megfelelő egészségügyi ellátásának biztosítása, javítása.

150,000

Esély Mórahalmi Szociális Magánalapítvány

Mórahalom

A mórahalmi peremterületek és a külterületi tanyák önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került lakói számára prevenciós védőháló bevezetése.

200,000

Etnika Fórum Pécsi Szervezete

Pécs

Közösségi egészségmegőrzési program

320,000

Farkaslyuki Közoktatási Intézmény

Ózd

Hátrányos helyzetben lévő tanulók és szüleik segítése az egészséges életmód kialakításában.

150,000

FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület

Budapest

Anyagiak tekintetében leszakadóban lévő lakosságcsoportok egészségi állapotának javítása mozgásterápiával.

60,000

Ferencvárosi Alernatív Általános és Szakiskola

Budapest

Mentálhigiénés fejlesztés, az egészséges életmód gyakorlatias, klubszerű népszerűsítése, súlyos fertőző betegségek kialakulásának megelőzése.

106,000

Ferencvárosi CSSSZ Dzsumbuj Help Közösségfejlesztő Központ

Budapest

A Dzsumbuj gyermekeinek és felnőtteinek rendszeres komplex egészségjavító programok mentális és fizikális helyzetük jobbítása érdekében.

500,000

Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Üllés

Hátrányos helyzetű, elszegényedő családok részére felvilágosító tevékenység folytatása, egészségmegőrző támogatása.

130,000

Forró, Védőnői Szolgálat

Forró

Az általános iskola 5-8. osztályos tanulói részére egészséges életmódra, anyaságra, szülői szerepre való felkészítő foglalkozás szervezése.

130,000

Fulókércs, Községi Önkormányzat

Fulókércs

Leszakadó rétegek egészségügyi ellátása

130,000

Gerevich Aladár Általános Iskola

Alattyán

A leszakadó rétegek családjában élő gyermekek egészséges életmódra szoktatása, ezzel kompenzálva az otthonról hozott hátrányokat

100,000

Gyógyító-Megelőző Intézmény

Sajószentpéter

Hátrányos élethelyzetű iskolás gyermekek egészségmagatartásának javítása védőnők által a közoktatásban

150,000

Győri Kapui Napközi Otthonos Óvoda

Miskolc

Az etnikai kisebbség egészségügyi ellátásának javítása a védőnők, ÁNTSZ közreműködésével.

100,000

Hajdúböszörmény Polgármesteri Hivatal Humán Iroda

Hajdúböszörmény

Leszakadó rétegekben élő gyermekek egészségügyi ellátásnak javítása: hepatitis védőoltás, egyéb parazitás megbetegedések megelőzése, higiénés nevelés.

195,000

Hetedik Szirom Alapítvány

Isaszeg

Mozgó szűrő és tanácsadó szolgálat létrehozása.

400,000

Hevesvezekény, Községi Önkormányzat

Hevesvezekény

Hallásvizsgáló készülék vásárlása.

155,000

Hódmezővásárhelyi Védőnők a Jövő Nemzedékéért Alapítvány

Hódmezővásárhely

A város perifériáján élők egészségi állapotának felmérése, ezzel párhuzamosan egészségnevelő tevékenység kifejtése

160,000

Hódmezővásárhelyi Védőnők a Jövő Nemzedékéért Alapítvány

Hódmezővásárhely

A város perifériáján élő 0-16 éves gyermekeknél tápláltsági index kiszámítása, vérnyomás mérése, ezzel párhuzamosan a célcsoport egészségmagatartásának javítása

287,000

Hugonnai Vilma Általános Iskola

Budapest

A fejlesztő osztály bekapcsolása az iskolai programba, a tanév végén környezetismereti tábor szervezése számukra

210,000

Humán Alapellátások Intézete

Gyöngyös

Szolgáltatásokat nyújtani a város szegény és elszegényedő rétegeinek

150,000

Ibrány Város és Térsége Családsegítő Szolgálat

Ibrány

Komplex egészségnevelési program hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek részére

500,000

Idősek Klubja

Visznek

Visznek község lakossága szociális helyzetének feltárása, leszakadó rétegek behatárolása, Idősek Klubja szolgáltatásainak bővítése, rászoruló gyerekek segítése.

50,000

Ikrény, Védőnői Szolgálat

Ikrény

Ikrényhez tartozó három tanyán és a falu szegény körülmények között élő gyermekeivel az egészségmegőrzés lehetőségeinek, életmód változtatásának megismertetése.

100,000

Ják, Községi Önkormányzat

Ják

Hátrányos helyzetű, problémás gyermekek fejlesztése különböző terápiás foglalkozásokkal: beszédjavítás, mozgásfejlesztés, úszásoktatás, Somadrin-terápia.

90,000

Jásztelek, Védőnői Szolgálat

Jásztelek

Leszakadó rétegek egészségnevelése, egészségkultúrájának fejlesztése.

80,000

Kaba, Védőnői Szolgálat

Kaba

A rendszeres fogápolás iránti igény kialakításának elősegítése kisgyermekkorban.

80,000

Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Támogató Alapítvány

Hidas

Zsebpénz kiegészítő pénztár létrehozása az arra rászorult gondozottak részére

100,000

Kalocsa Város Óvodája

Kalocsa

Óvodai egészségneveléshez eszköztámogatás

584,000

Kenderföldi Általános Iskola

Komló

A hátrányos helyzetű, elszegényedett környék lakosságának, általános iskolások és tizenéves várandós anyák egészségnevelése, családi életre nevelése

40,000

Kétújfalu Önkormányzat Védőnői Szolgálat

Kétújfalu

3-10 éves, oktatási intézménybe járó gyerekek egészségi állapotának felmérése szűrővizsgálatokkal.

252,600

Kéz a Kézben a Sérült Gyermekekért Mozgáskorlátozottak Békés M-i Egy. Gyermekcsoportja

Békéscsaba

Leszakadó rétegek egészségügyi ellátása

700,000

Kis Bálint Református Általános Iskola

Vésztő

Leszakadó rétegek egészségügyi ellátása.

100,000

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Tatabánya

Ingyenes rehabilitációs gyógytorna-program fejlesztése halmozottan sérült gyermekek, SM-es betegek, mozgáskorlátozottak és idős emberek részére.

84,000

Kónyi Regionális Érdekvédelmi Cigány Szervezet

Ötvöskónyi

Házi betegápolás gyógyászati segédeszközökkel való fejlesztése

200,000

Kortársoktatók Pécsi Egyesülete

Pécs

A Baranya megyei cigány fiatalság részére propaganda anyag készítése

500,000

Kossuth Lajos Általános Iskola és Zeneiskola

Kóka

Leszakadó rétegek gyermekeinek támogatása az úszásoktatásban. Egészséges életmód kialakítása

140,000

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Mezőzombor

A helyes testápolás kultúrájának kialakítása a gyerekekben

150,000

Körzeti Általános Iskola Gyermekvédelmi Csoportja

Tüskevár

Ép testben ép lélek egészséges életmód kialakítása, a helyes szokásokat kialakító és követő magatartás elsajátítása a tevékenység során

100,000

Körzeti Általános Iskola, Pankasz

Pankasz

Családtervezés, család, önismeret, személyiségfejlesztés, konfliktuskezelés, egészséges életmód, családalapítás, állampolgári és jogi ismeretek

100,000

Körzeti Védőnői Szolgálat, Vilmány

Vilmány

Egészségügyi felvilágosító előadássorozatok indítása az elszegényedő terület leszakadó rétegei számára

120,000

Községi Bölcsőde

Zsámbék

A leszakadó rétegek családjaiban élő 0-3-4 éves gyermekek gondozása, nevelése Gyermekmegőrzés címen.

100,000

Községi Önkormányzat Általános Iskolája

Nyárlőrinc

Tanyán élő elszigetelt családok problémáinak feltárása, azok közvetítése az intézményes megoldást nyújtó szervekhez.

100,000

Községi Önkormányzat Általános Iskolája

Nyárlőrinc

Tanyán élő elszigetelt családok problémáinak feltárása, azok közvetítése az intézményes megoldást nyújtó szervekhez

150,000

Községi Önkormányzat Gyermekjóléti Szolgálat

Szentgál

A gyermekjóléti szolgáltatás körének bővítése: szülői szerepre való felkészítés, fogyatékos gyermekek foglalkoztatása, személyiségfejlesztő csoport szervezése

150,000

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Köblény

A település elszegényedő, leginkább csak az önkormányzati támogatásokból élő családjai egészségi állapotának felmérése, javítása.

149,000

Községi Önkormányzat, Újléta

Újléta

A község lakosságának egészséges életviteléhez, betegségmegelőzéséhez, a munkanélküliség csökkentéséhez, a betegek gyógyításához támogatás

200,000

Léh, Védőnői Gondozási Kör

Léh

Óvodáskorú gyerekek helyes szokásainak kialakítása

100,000

Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége

Budapest

Szociálisan hátrányos helyzetű cukorbetegek részére edukációs tábor szervezése.

300,000

Magyar Védőnők Egyesülete

Budapest

Felkészítő tréning a hátrányos helyzetű térség speciális szükségletein alapuló célprogramok kialakításának segítésére.

300,000

Magyar Védőnők Egyesülete

Budapest

Felkészítő tréning a hátrányos helyzetű térség speciális szükségletein alapuló célprogramok kialakításának segítésére.

300,000

Mályi Gyermekekért Alapítvány

Mályi

Halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek egészségi állapotának, mentális és fizikális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése és javítása.

220,000

Mánfai Idősek Klubja

Mánfa

A község hátrányos helyzetű lakossága egészségi állapotával foglalkozó intézmények eszköz- és nyersanyagellátottságának javítása

93,500

Mátészalkai Cigányok Érdekvédelmi Szervezete

Mátészalka

Hátrányos helyzetű gyerekek részére egészségügyi felvilágosító program.

250,000

MÁV Orvosszakértői Intézet

Budapest

A magyar lakosság munkanélküli, leszakadó rétege egészségi állapotának, pszicho-szociális helyzetének kutatása, felmérése.

300,000

Máza Családorvosi Betéti Társaság

Máza

Az orvos szócsöve - betegoktató program bevezetése: cukorbetegek és idült betegségben szenvedők oktatása, felvilágosítása, egészségnevelése

120,000

Menedék Emberbaráti Egyesület

Budapest

A legelesettebb mozgássérültek házi gondozása gyógytornáztatással és gyógymasszírozással.

100,000

Mi érted élünk Egyesület

Hajdúnánás

Halmozottan sérült, mozgáskorlátozott gyermekek gyógyúszásának helyi megszervezése

360,000

Monoszlói Közérdekű Kötelezettségvállalás Alapítvány

Monoszló

Az önerőből már meglévő anyagi eszköz mellé további anyagi támogatás biztosítása az orvosi rendelő megfelelő kialakítása céljából

574,000

Móricz Zsigmond Általános Iskola

Jánkmajtis

Az elszegényedett iskoláskorú gyermekeknek segítség nyújtása, akiknek az egészségügyi mentális és fizikális helyzete siralmas állapotokat tükröz

400,000

Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon

Budapest

A kutatás célja azt felderíteni, milyen a fogyatékos gyermeket nevelő családok egy csoportjának helyzete ma Magyarországon

430,000

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Napsugár Otthon

Kaposvár

Az intézmény személyi feltételeinek további biztosítása.

400,000

Mozsgó, Napköziotthonos Óvoda

Mozsgó

Család-óvoda kapcsolatának erősítése, egészségmegőrzés

80,000

Nagycsaládosok Kapolcsi Egyesület

Kapolcs

Nőgyógyászati előadássorozat és ehhez kapcsolódóan nőgyógyászati és emlő rákszűrés

200,000

Nagydobszai Védőnői Szolgálat

Nagydobsza

Egészségnap, melyen szűrővizsgálat és egészségnevelési programok szerepelnek

200,000

Nagyközségi Művelődési Ház és Könyvtár, Zsáka

Zsáka

Hátrányos helyzetű, leszakadó rétegek, etnikumok részére életvezetési ismeretek klubfoglalkozás keretén belül.

50,000

Nagylóc, Önkormányzat

Nagylóc

Hátrányos helyzetben lévő beteg és fogyatékos gyermekek gyógykezelése Bioptron lámpa alkalmazásával.

68,000

Nánási Oláh Mihály Általános Iskola és Szakiskola

Hajdúnánás

Hátrányos helyzetű családok egészségügyi állapotának javítása.

100,000

Napköziotthonos Óvoda, Mikóháza

Mikóháza

Logopédiai és gyógytestnevelési szolgáltatás beindítása

50,000

Naplemente Alapítvány

Sóstófürdő

Az 1 éve működő hospice részleg működési költség kiegészítésére (textilköltség, hatékony fájdalomcsillapítás gyógyszerköltsége, stb.)

420,000

Némann Valéria Általános Iskola

Gádoros

A leszakadó rétegekben élő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészségi állapotának, mentális és fizikális helyzetének javítása.

130,000

Németh László Általános Iskola

Mezőszilas

Hátrányos és veszélyeztetett tanulók mentálhigiénés nevelését elősegítő program megvalósítása.

170,000

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület

Budapest

Hátrányos helyzetű gyermekközösségek komplex fogorvosi ellátása.

300,000

Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete

Budapest

Az állami gondoskodás rendszerében élő gyermekek egészségügyi statusának felmérése kérdőíves módszerrel.

880,000

Novajidrány, Védőnői Szolgálat

Novajidrány

Egészségnevelési felvilágosító előadássorozat.

50,000

Nővérszolgálat Kft.

Pécs

Szakápolás és rehabilitáció minden olyan betegnek, aki a társadalombiztosítás által nyújtható ellátási kategóriában nem kapja meg a szakellátást

400,000

Nyugdíjasok Baráti Köre

Kaba

Hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek egészségi állapotának, mentális és fizikális helyzetének javítása.

50,000

Önálló Napköziotthonos Óvoda

Tiszalúc

Hátrányos helyzetű településen élő óvodás gyermekek alapellátáson túli, elsősorban prevenciós jellegű egészségnevelése

200,000

Önkormányzati Bölcsőde

Kiskőrös

A fogyatékos és tartósan egészségkárosodott gyermekek oktató-nevelő-gondozó munkájának folytatása

250,000

Öreglak, Polgármesteri Hivatal Védőnői Szolgálata

Öreglak

Leszakadó rétegek egészségügyi ellátása

150,000

Őszi Napfény Időskorúak Szociális Otthona

Bácsborsód

A mozgásszervi, légzési problémákkal küszködők életminőségének javítását szolgáló program

100,000

Őszi Napfény Időskorúak Szociális Otthona

Bácsborsód

A mozgásszervi, légzési problémákkal küszködők életminőségének javítását szolgáló program

300,000

Összefogás Ipari Szövetkezet

Csömör

A Szövetkezet által foglalkoztatott halmozottan sérült, fiatal dolgozóknak speciális egészségügy-szocializációs program amely a szájhigiénére stb. koncentrál

210,000

Pári, Napköziotthonos Óvoda

Pári

Mosdóhelyiségek korszerűsítése, az óvoda környezetének igényesebbé tétele, családlátogatások.

90,000

Pécs-Baranya Megyei Diabétesz Szövetség

Pécs

Az Orvos Szócsöve - kistelepülési betegoktató program.

105,000

Pécsi Nőegylet

Pécs

Pécs peremkerületében élő hátrányos helyzetű, rohamosan elszegényedő családok gyermekeinek napi háromszori étkezés biztosítása.

1,000,000

Petőfi Sándor Általános és Művészeti Alapiskola

Encs-Fügöd

A fokozottan hátrányos helyzetű etnikumi tanulók és szüleik egészséges életmódra nevelése

100,000

Polgármesteri Hivatal Védőnői Szolgálat

Bátaszék

Kismotor vásárlás - csatolt falvakban, pusztákon lakó gondozottak elérésének támogatására. TV-készülék, videó-lejátszó vásárlása

150,000

Polgármesteri Hivatal, Alsóvadász

Alsóvadász

Vöröskeresztes tanfolyam az első szülés előtt álló terhesek számára

60,000

Pszichotikus Betegségben Szenvedők Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Érdekvédelmi Egyesülete

Nyíregyháza

Pszichotikus betegek és hozzátartozóik számára klubfoglalkozások.

360,000

Rákóczifalva, Idősek Klubja

Rákóczifalva

Közös kirándulás lebonyolítása a BEROE és a Mozgáskorlátozottak Egyesülete tagjainak részvételével.

30,000

Református Egészségügyi Gyermekotthon

Őrbottyán

Sóterápiás szoba kialakítása.

500,000

Remény Egészség- és Családvédő Egyesület

Kiskunhalas

Rendszeres működési feltételek mellett, koordinációs és utógondozó munka a nehezen elérhető társadalmi réteg egészségmegőrzése és beilleszkedése érdekében.

50,000

Rinyaszentkirály, Napközi Otthonos Óvoda

Rinyaszentkirály

Az óvodába és általános iskolába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek egészségi állapotának, mentális és fizikális helyzetének javítása

50,000

Sárréti Romák Érdekvédelmi Szervezete

Vésztő

A gyerekek mentális és fizikális helyzetének javítása

124,000

Sebzett Fényesség Alapítvány

Miskolc

Az iskola többszörösen hátrányos helyzetű tanulóinak somato-mentális állapotának javítása, különös tekintettel az egészséges életmódra nevelésre

151,000

Segítsd, Óvd Fogyatékos Társadat! Alapítvány a Gyermekrehabilitációért

Debrecen

Egészségügyi, életvezetési, mentálhigiénés felvilágosító program enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek számára.

400,000

Síp Utcai Általános Iskola

Csongrád

Asztmás és egyéb légúti betegségben szenvedő gyerekek éves foglalkoztatása és klimatikus tábora.

200,000

Somodori Cigányszervezet

Somodor

A somodori cigánylakosság egészségi állapotának javítása. Szűrések, gondozás ill. felvilágosító előadások

90,000

Speciális Általános és Szakiskola

Kalocsa

Az alapvető életfeltételek javítása az értelmi fogyatékos gyermekeket nevelő családok körében.

100,000

Szamosszeg, Napköziotthonos Óvoda

Szamosszeg

A rendszeres és egésznapos óvodábajárás előkészítése és segítése a nehéz helyzetben lévő családok 3-6 éves korú gyerekeinél.

100,000

Szatmárcseke, Napköziotthonos Óvoda

Szatmárcseke

Szatmárcseke községben lakó és vezető szerepet betöltő személyek egészségügyi programja a kisebbségi lakosság körében.

500,000

Szeghalom, Védőnői Szolgálat

Szeghalom

Korszerű fogamzásgátló eszközök ingyenes biztosítása, a szoptatni nem tudó anyák csecsemőjének tápszer és bébiétel beszerzéséhez anyagi támogatás nyújtása.

50,000

Szent Imre Katolikus Iskola és Gimnázium

Siklós

Kérdőív, mellyel az iskola 198 tanulójának életmódja és helyzete lett felmérve. A felmérés értékelése

200,000

Szent László Közalapítvány

Szentlászló

Az elszegényedő régiók, települések lakosságának, a leszakadó rétegekben élő gyermekek rossz helyzetének jobbá tétele

150,000

Szent Márton Óvoda

Alsószentmárton

Az óvoda egészségnevelési programjának prevenciós jellegű tevékenységi területének megvalósítása

211,000

Szivárvány Gyógypedagógiai Központ

Barcs

A leszakadó rétegekben élő fogyatékos és tartósan egészségkárosodott gyermekek egészségi állapotának, mentális és fizikai helyzetének javítása

200,000

Szociális Szolgáltató Központ

Tiszavasvári

A gyermekeken keresztül a felnőttek felé is közvetíteni a prevenció előnyeit a kreatív terápiával szemben

100,000

Tatabánya Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátó Szolgálat

Tatabánya

A legszegényebb és legelmaradottabb városrészben (Mésztelep) élő gyermeklakosság iskolaegészségügyi ellátásának érdekében iskolaorvosi szoba kialakítása.

300,000

Tiszabő, Polgármesteri Hivatal

Tiszabő

A fogyatékos és tartósan egészségkárosodott gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése, közösségbe történő beilleszkedésük segítése.

300,000

Tóka Jánosné

Berkesd

Nagylányok iskolája c. tanfolyam - klubfoglalkozás. Felkészítés a családi életre. Újszülött és csecsemő gondozása és táplálása

100,000

Törökbálinti Jóakarat Kör

Törökbálint

Szociálisan rászoruló gyermekek oltása és élelmezése.

100,000

Tudásért Alapítvány

Miskolc

Kiegyensúlyozott életforma megismertetése a tanulókkal gazdasági, szociális programok segítségével

122,000

Utcai Szociális Segítők Egyesülete

Tatabánya

Szeméttelepi és környéki utcán élő hajléktalan családok, gyermekek és egyének fizikális, mentális állapotok javítása alternatív lehetőségek megteremtésével

1,312,000

Utolsó Szalmaszál Alapítvány

Komoró

Az egészségmegőrzés esélyeiben mutatkozó egyenlőtlenségek csökkenésének elősegítése, egészségi állapotromlás megállítása

100,000

Vargabetű Klub-műhely Egyesület

Budapest

Az ellátásból, gondozásból kisodródott fiatalok és családjuk mentálhigiénés prevenciója.

300,000

Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola

Polgár

Segítség nyújtása óvodás kortól 18 éves korig az intézmény leszakadó tanulói rétegének egészségügyi és mentális ellátására

200,000

Vásártéri Gyermekekért Alapítvány

Pécel

Hátrányos helyzetű gyermekcsoportok kiemelése a célzottan erre irányuló egészségnap megrendezésével.

210,000

Védőnői Szolgálat

Nyergesújfalu

A védőnői szolgálat által vezetett családcentrikus szülésfelkészítő csoport programjának, előadóinak és az újonnan beindított terhesúszásnak támogatása

100,000

Védőnői Szolgálat

Magyarhertelend

Prevenciós rendezvénysorozat hátrányos helyzetű gyerekek egészségi állapotának javításáért.

100,000

Védőnői Szolgálat, Okány

Okány

A leszakadó rétegek egészségügyi ellátásának támogatása, gyógyszerek, gyógytápszerek, intreuterin eszközök beszerzése

60,000

Védőnői Szolgálat, Somogyudvarhely

Somogyudvarhely

A fiatal korosztály felkarolása, komplex szűrővizsgálattal meghatározott állapotához támogatás, megelőzés, korai kezelés

250,000

Védőnői Szolgálat, Tuzsér

Tuzsér

Mama klub létrehozása egy egészségesebben felnövekvő nemzedék érdekében

60,000

Védőnői Szolgálat, Zánka

Zánka

Szülők számára 4 előadásból álló egészségügyi felvilágosító program és minden társközségben nőgyógyászati szűrővizsgálat megszervezése

58,000

Vissza az oldal elejére