CIVIL KEZDEMÉNYEZÉSEK
DÖNTÉSEK - 1998
KÓDSZÁM:
586

Pályázati felhívás - Vissza a programok felsorolásához

 

PÁLYÁZÓ SZÉKHELY TÉMA TÁMOGATÁS
Ft

Ady Endre Akadémia

Debrecen

Határon túli értelmiségiek nyári szakmai továbbképzése.

800,000

AIDP '98 Szervezőbizottság

Budapest

Támogatás 21 egyetemi oktató részvételéhez a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság XVI. Kongresszusán.

1,500,000

Alapítvány a Kajárpéci Általános Iskoláért

Kajárpéc

Támogatás az iskola 325 éves fennállása alkalmából tartandó programokhoz.

150,000

Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület

Székesfehérvár

Támogatás fiataloknak szervezett programok költségeihez.

200,000

Ambrózfalváért Közalapítvány

Ambrózfalva

Támogatás a színjátszó kör működési feltételeinek javításához, hangtechnikai felszerelés beszerzéséhez.

150,000

Aquila Egyesület

Budapest

Működéshez eszközök beszerzése, kiadások könnyítése.

529,350

Art's Harmony Társaság

Budapest

Támogatás működési költségekhez, folyóíratok vásárlásához.

150,000

Balogh László

Budaörs

Támogatás a Zászlómúzeum berendezési költségeihez, valamint könyvek beszerzéséhez.

165,000

Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Diákotthon

Debrecen

A mindennapi gyakorlati élethez, önálló életvitelhez szükséges alapkészségek kialakítása.

400,000

Bart István

Budapest

Támogatás a Kőrösi József Emlékkönyv költségeihez.

350,000

Békéscsabai Ifjúsági Ház és Általános Társaskör

Békéscsaba

Támogatás a Patent Diákiroda fiataloknak nyújtott szolgáltatásai költségéhez.

500,000

BRFK Hivatal Megelőzési Osztály DADA Csoport

Budapest

DADA-rendőrők részére tréning szervezése.

500,000

Civil Regionális Társulás

Szolnok

Támogatás a Hírlevél megjelentetési költségeihez.

60,000

Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálata

Hajdúsámson

Egyszülős Klub segítségnyújtása a gyermeküket egyedül nevelőknek a mindennapokban felmerülő problémákhoz.

150,000

Csanádalbertiért Közalapítvány

Csanádalberti

Támogatás kerékpátúra és táborozás költségeihez.

260,000

Csepel Jézus Szíve Egyházközség Alapítványa

Budapest

Támogatás kosárlabda pálya kialakításához.

250,000

Dalmát Pince Baráti Köre

Szentendre

Támogatás az Élő Újság - kerekasztal beszélgetéssorozat költségeihez.

224,000

Démoszthenész Egyesület

Budapest

Ösztöndíj-támogatás hat klubvezető részére.

1,080,000

Dr. Jáky János

Budapest

Támogatás Márai Sándor emlékszoba berendezéséhez, hagyatékának gondozásához.

200,000

Dr. Szalai Erzsébet

Budapest

Az új kormány gazdaságpolitikáját és a társadalomhoz való viszonyát formáló tényezők kutatása.

1,000,000

Dukay Bernadett

Budapest

Támogatás három egyetemi hallgató részvételéhez a René Cassin Európai Emberi Jogi jogesetmegoldó versenyen. (Utazási és étkezési költségek)

369,960

Egri Alternatív Kulturális Egyesület

Eger

Támogatás a MÁS Klub működési költségeihez.

1,000,000

Egyenlő Esélyek Alapítvány

Budapest

Támogatás az Alapítvány programjainak szervezéséhez, valamint működési költségeihez.

2,130,000

Egyházmegyei Karitász

Ózd

A Karitász szervezetén belül működő Ifjúsági Klub számára eszközbeszerzés (számítógép)

200,000

Együtt Nádasdért Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális Egyesület

Nádasd

Támogatás az Egyesület programjainak megvalósításához.

250,000

Endreffy Zoltán

Budapest

447,380

Eötvös József Pedagógiai Társaság

Budapest

Támogatás a Társaság működési költségeihez.

3,000,000

Erőss Nikoletta

Budapest

Lossonczy Tamás festőművész és Lossonczy Ibolya szobrász alkotásainak katalogizálása fotodokumentációval.

750,000

Érsekvadkert Jövőjéért Alapítvány

Érsekvadkert

Érsekvadkerti Teletár (teleház) működtetésének támogatása

400,000

Esztergomi Liberális Klub

Esztergom

Támogatás a klub működési költségeihez, programjaihoz.

300,000

Európa-Ház Egyesület

Kőszeg

Támogatás az Egyesület programjainak szervezési költségeihez.

500,000

Evangélikus Egyház Börtön Misszió

Budapest

Három budapesti börtön fogvatartottainak segítségnyújtás.

140,000

Faluház Baráti Kör

Győrvár

Hegyháti Kistérségi Önkormányzati Társulás segítése tanfolyamok szervezésével.

200,000

Farkasházy Tivadar

Budapest

Támogatás az 1998. évi szárszói találkozó megrendezéséhez.

1,500,000

Fecskefészek Várpalotai Nagycsaládosok Egyesülete

Várpalota

Egészségesebb, normalizáltabb létkörülmény lehetőségeinek feltárása.

200,000

Fényes Szellők Baráti Kör

Budapest

Támogatás a Baráti Kör működési költségeihez.

200,000

Forgács Pál Alapítvány az Érdekvédelemért

Budapest

Támogatás a Közép-Európai Munkásakadémia 1998-99. évi programjaihoz.

1,890,000

Gyermekekért Albafi Alapítvány

Székesfehérvár

Támogatás hátrányos helyzetű gyermekek hasznos szabadidős programjainak szervezéséhez.

500,000

Hadkötelezettséget Ellenzők Ligája

Budapest

Támogatás a Liga megalakulásának 5. évfordulója alkalmából rendezendő találkozó költségeihez.

100,000

Hajó Ifjúsági Segítőszolgálat Egyesület

Debrecen

Lakótelepen élő, csellengő életmódot folytató fiatalok számára sport és szabadidős tevékenység biztosítása.

550,000

Hankiss Elemér

Solymár

Támogatás a párizsi "Topics in Global Affairs Central and Southeastern Europe in Transition" tárgyú előadássorozaton való részvételhez - repülőjegye

52,730

Határmenti Községek Kulturális és Faluszépítő Egyesület

Vasalja

Négy község (Magyarnádalja, Pinkamindszent, Kemestaródfa, Vasalja) közéletének nyilvánosságát biztosító programok.

400,000

Híres Életek Nyugdíjban Alapítvány

Budapest

Erzsébet és Terézváros nemzetiségi szervezteivel közös programokhoz támogatás.

500,000

Híres Életek Nyugdíjban Alapítvány

Budapest

Terézváros iskoláiban, idősek klubjaiban nívós műsorok megtartása.

400,000

Igaz Emberekért Alapítvány

Budapest

Rászoruló Jad Vasem kitüntetettek segélyezéséhez hozzájárulás.

1,500,000

Jósavárosi Nyugdíjas Egyesület

Nyíregyháza

Támogatás az egyesület működési költségeihez, közösségi programok szervezéséhez.

100,000

Kelet Karitász Alapítvány Tiszalöki Karitász Csoportja

Tiszalök

Ifjúsági táborok szervezéséhez támogatás. (15 db emeletes faágy készíttetése.)

562,500

Kende Péter

Budapest

Emlékkötet Fejtő Ferenc 90. születésnapjára.

500,000

Kész-Tető Ifjúsági és Kulturális Egyesület

Szeged

Támogatás az Egyesület programjainak megvalósításához.

334,500

Kishartyán Községért Közalapítvány

Kishartyán

A Nyitott Közösségi Klubot a cselekvés otthonává, a község információs forrásává alkalmassá tenni

250,000

KLTE Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék

Debrecen

Vásáry István Emlékkötet kiadása.

300,000

Körösszegapáti Általános Művelődési Központ

Körösszegapáti

Támogatás techn ikai eszközök beszerzéséhez.

500,000

Lámpás 92 Alapítvány

Göd

Adománygyűjtés és bemutatkozás célját szolgáló kétoldalas kiadvány előkészítése, szerkesztése, kinyomtatása és célzott helyekre juttatása

216,750

Magyar Esztétikai Társaság

Budapest

Kiegészítő támogatás a társaság VI. Nemzetközi Konferenciájához.

157,000

Magyar Helsinki Bizottság

Budapest

Jogi tanácsadás a hatóságok által elkövetett jogsértések áldozatainak.

7,000,000

Magyar Hospice Alapítvány

Budapest

A kórházi önkéntesi munka megismertetése, megszervezése, bevezetése és folyamatos bővítése a Szent Margit Kórházban, majd más intézményekben is.

2,200,000

Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja

Budapest

Támogatás rászoruló nyugdíjas olimpiai bajnokok és helyezettek részére.

1,000,000

Magyar Pax Romana Fórum

Budapest

Támogatás programok, rendezvények szervezési költségeihez.

1,500,000

Magyar Pax Romana Fórum

Budapest

Támogatás szakanyagok, kiadványok megjelentetéséhez, tanulmányi hét szervezéséhez.

1,000,000

Magyar Pax Romana Fórum

Budapest

A MPRF közgyűlésén elfogadott középtávú célok, köztük az 1999-ben esedékes feladatok megvalósítása.

2,000,000

Magyar Szabadelvű Társaság

Budapest

Támogatás a Társaság működési költségeihez.

3,000,000

Magyar Történészhallgatók Egyesülete

Budapest

Támogatás a "Függetlenség és modern Magyarország 1948/49." c. konferencia kommunkációs költségeihez.

120,000

Magyar Újságírók Országos Szövetsége

Budapest

Támogatás a MÚOSZ örökös tagjai publicisztikáinak gyűjteményes kiadásához.

200,000

Magyar Vöröskereszt Menekültszolgálat

Budapest

Támogatás önhibájukon kívül bajbajutott külföldi állampolgárok megsegítéséhez.

1,000,000

Magyarországi Női Alapítvány (MONA)

Budapest

Támogatás a szervezet működési költségeihez, programjai bonyolításához.

650,000

Martin Luther King Egyesület

Budapest

Támogatás az egyesület működési költségeihez, programjainak bonyolításához.

1,000,000

Mátészalkai Idősekért Közalapítvány

Mátészalka

Foglalkoztatásokhoz szükséges eszközök, anyagok beszerzése.

500,000

MH Liceum Alapítvány

Budapest

Támogatás a Gondolatiskola működési költségeihez.

200,000

Modellező Klub Biharkeresztes

Biharkeresztes

Támogatás modellező bemutató és verseny költségeihez.

130,000

Molnár Szilárd

Kecskemét

Ösztöndíjtámogatás "A civil társadalom államosítása Magyarországon 1945-56." tárgyú kutatáshoz.

96,000

MTA Nemzetközi Együttműködési Iroda

Budapest

Támogatás a "Paul Erdős and His Mathematics" c. konferencián résztvevő magyar és közép-kelet-európai fiatalok költségeihez.

856,000

Nagycsaládosok Egyesülete, Kisújszállás

Kisújszállás

Gyermekek szabadidős tevékenységének biztosítása tanfolyamok keretében.

256,900

Nagycsaládosok Országos Egyesületének Tiszalúci Tagegyesülete

Tiszalúc

Támogatás gyógytorna és úszásoktatás költségeihez.

220,000

Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete

Szarvas

Támogatás hátrányos helyzetű gyermekek szocializálódását elősegítő programokhoz, rendezvényekhez.

150,000

NANE Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület

Budapest

A családon belüli erőszak súlyos elterjedt voltára való figyelemfelkeltés tömegtájékoztatási kampány keretében.

423,000

Nemzetközi Ökumenikus Tábor

Nyíregyháza

Támogatás a tiszadobi tábor szervezési költségeihez.

500,000

Nonprofit Kutatócsoport Egyesület

Budapest

Elemzések végzése a Soros Alapítvány két megaprogramjának mezo- és makró szintű hatásosságáról, hatékonyságáról.

999,000

Nonprofit Kutatócsoport Egyesület

Budapest

A települési önkormányzatok és az adott településeken található nonprofit szervezetek kapcsolata kutatásáról kézikönyv készítése.

400,000

Nők Háza Egyesület

Budapest

Támogatás önsegélyző csoport szervezéséhez, tanácsadó szolgáltatás bővítéséhez.

700,000

Nyilvánosság Klub

Budapest

Támogatás a "Helyzetjelentés a nyilvánosság állapotáról 10 évvel a rendszerváltás kezdete után" c. tanulmánykötet szerzői és szerkesztői honoráriumához.

1,000,000

Nyugdíjasok Baráti Köre

Kaba

Támgoatás előadások, kirándulások szervezési költségeihez, valamint népdalos kazetták beszerzéséhez.

100,000

Nyugodt Jövőért Klub

Budapest

Támogatás a klub rendezvényeinek, programjainak költségeihez.

100,000

Oroszlói Gyerek Klub

Oroszló

Támogatás készségfejlesztő játékok, könyvek beszerzéséhez, kirándulás szervezéséhez.

90,000

Országos Széchenyi Könyvtár Történeti Interjúk Tára

Budapest

1. Mintegy 6000 perc kutatásra előkészítendő dokumentumanyag broadcast hordozón
2. Eszközbeszerzések

1,500,000+
96,700 USD

Önkontroll Egyesület

Budapest

Más Világ c. kiadvány - főleg szülőknek, hozzátartozóknak

500,000

Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság

Pomáz

Felszerelések vásárlásához támogatás.

1,000,000

Őszikék Nyugdíjas Klub

Ópusztaszer

Kulturális és felvilágosító programok színvonalasabbá tétele eszközök beszerzésével.

100,000

Pályázatfigyelő Szerkesztősége

Budapest

Támogatás az újság internetes megjelenítéséhez, számítástechnikai eszközök beszerzéséhez.

825,485

Pannonhalmi Főapátság

Pannonhalma

Támogatás a "Magyar megfontolások a Soáról" c. konferencia szervezési költségeihez.

1,000,000

Pannonhalmi Főapátság

Pannonhalma

Magyar megfontolások a Soáról című konferencia előadásairól és hozzászólásairól tanulmánykötet kiadása.

500,000

Pete Péter

Budapest

Támogatás Lányi Kamilla közgazdász születésnapi kötetének elkészítéséhez.

450,000

Raoul Wallenberg Egyesület

Budapest

Az Egyesület kisebbségi és emberi jogvédő tevékenységének végzése, ezeknek megfelelő tudatformáló tevékenység folytatásához

1,000,000

Református Hitünkért Alapítvány

Oroszlány

Támogatás 30 nagycsaládban, vagy csonka családban élő gyermek táboroztatásához.

45,000

Sansz Alapítvány

Budapest

A Magyar alapítványok enciklopédiája 1999 című kiadvány támogatása, az e-mailen keresztül történő rövid beadási határidejű pályázatok elküldésének támogatása.

615,000

SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány

Budapest

Támogatás a "Women '98 - Nők az üzleti életben, nők a közéletben" c. konferencia rendezési költségeihez.

300,000

Segítő, Pártfogói Kezek Alapítvány

Debrecen

Támogatás az Alapítvány működési költségeihez.

200,000

Stencil Kulturális Alapítvány

Budapest

Mammon Napok: a Beszélő című folyóirat rendezvénysorozata a gazdaság és kultúra kapcsolatáról.

2,100,000

Summa Vitae Alapítvány

Piliscsaba

Támogatás értelmi sérültek otthona, ill. egyetemi hallgatók kollégiuma technikai felszereléséhez.

1,000,000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szekszárd

Támogatás az "Egymásról egymás között Közép-Európában" c. találkozó költségeihez.

460,000

Szent Anna Szeretetotthon

Ózd

Támogatás az Ifjúsági Klubbal közös programokhoz.

100,000

Szent Család Plébánia

Debrecen

Idős Akadémia megvalósítása, melyen közérdekű témákról kapnak tájékoztatást a város nyugdíjasai.

73,000

Sziget Kulturális Szervezőiroda Kft

Budapest

Támogatás a taposóaknákkal foglalkozó konferencia költségeihez. (fordítók, kiállításszervezők, tolmácsok)

1,500,000

Szivárvány Bábszínház Alapítvány

Kiskunhalas

Bábszinházi előadások szervezési óvodásoknak és kisiskolásoknak.

260,000

Téka Alapítvány

Budapest

Nemzetközi és Országos Népművészeti Tábor szervezéséhez számítógép beszerzése.

389,380

Teleki László Alapítvány Közép-Európa Intézet

Budapest

Támogatás a "Történelem és integráció" c. konferencia tolmács-költségeihez.

320,000

Tibetet Segítő Társaság Alapítvány

Budapest

Támogatás számítástechnikai eszközök beszerzéséhez.

500,000

Városi Nyugdíjasklub

Martfű

Részvétel a Técsőn megrendezésre kerülő "Aranyósz" nyugdíjas kulturális találkozón.

150,000

Városi Szociális Gondozási Központ

Kisújszállás

Kirándulások szervezése, videolejátszó beszerzése, központi tv-antenna, parabola antenna felszerelése.

233,000

Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete

Abony

Támogatás helyi kisnyugdíjasok segélyezésére, nyugdíjas találkozó szervezéséhez.

100,000

Vissza az oldal elejére