Logo.gif (28367 bytes) ESÉLYEGYENLŐSÉG A JOGHOZ JUTÁSBAN * KÓDSZÁM:
802

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő  2002. augusztus 30-án lejárt

A pályázat célja  A társadalom néhány különösen nehéz helyzetben levő csoportjának joghoz segítése. A célcsoportok tagjai általában nem emberi jogsérelmet szenvedtek, hanem élethelyzetüknél, ismerethiányuknál fogva, vagy a hivatal útvesztőitől félve képtelenek meglévő jogaik gyakorlására. A cél, az, hogy a program révén joghoz jutásuk - akár saját fellépésük, akár a jogi képviseletük révén - biztosított legyen

A pályázók köre Országos, regionális és helyi bejegyzett civil szervezetek és ezek alkalmi vagy állandó szövetsége. Jogvédelmi tevékenységre csak olyan szervezetek adhatnak be pályázatot, amelyek alapító okirata szerint tevékenységi körében a jogvédelem szerepel. Egyének, önkormányzatok és állami intézmények nem pályázhatnak. Előnyben részesülnek azok a pályázók, amelyek egy nagyobb térséget érintő olyan szolgáltatásra vállalkoznak, amely egy országos segítőhálózat előképe és próbaterepe lehet, illetve amelyek a Soros Alapítvány Jogi kuratóriuma által meghirdetett többi program (emberi jogvédelem, roma jogvédelem, betegjogok védelme, mozgó jogsegélyszolgálat) elemeit beépítik, illetve az azokra pályázókkal összehangolt pályázatot nyújtanak be

A pályázattal támogatni kívánt tevékenységek
  1. A meglévő családsegítő és egyéb szociális szolgáltató rendszerek hálóján sem fennakadó személyek, családok segítése felvilágosítással a jogaikról, az azok gyakorlásához szükséges praktikus lépések megtételével, vagy - bonyolultabb esetekben - formális jogi képviselettel.
    Ennek körében:
    Olyan szolgáltatás nyújtása - akár már létező szervezetekkel karöltve - amelynek nyomán a szokásos hírközlő rendszerekkel elérhetetlen, elszigetelten élő emberek (egyedülálló öreg személyek, fogyatékosok, hajléktalanok) értesülnek jogaikról és a helyzetüket érintő jogi változásokról.
    Az állami ellátó és támogató rendszerek juttatásaira jogosult, de azokból mégsem részesülő emberek hozzásegítése e juttatások és támogatások elnyeréséhez gyakorlati segítséggel, pl. igénylőlapok, kérvények kitöltésével, beadvány készítéssel.
    A jogtól megfosztás esetében - ha ez más módon nem megoldható - formális jogi képviselet nyújtása.

  2. Különösen nehéz helyzetű csoportoknak tájékoztatás nyújtása a jogról és társadalomba illeszkedésük vagy visszatérésük előmozdítása jogi segítségnyújtás révén. Annak előmozdítása, hogy a jogszabályokban elméletileg meglevő lehetőségek a konkrét személyek javára valósággá váljanak. Ilyen csoportok elsősorban:

- a tartósan munkanélküliek, akik már a munkanélküli ellátásból is kikerülte
  az állami gondozottak és az állami gondozásból nagykorúságuk folytán kikerülő,
  önálló - egzisztencia teremtésére kényszerített, de arra egyedül képtelen személyek
- a hajléktalanok és a reménytelen helyzetű kilakoltatottak
- elmefogyatékosak és elmebetegek


A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2002. október 30.

Programvezető: Sándor Brigitta  mail.gif (1194 bytes)