Logo.gif (28367 bytes) BETEGJOGI PROGRAM * KÓDSZÁM:
801

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő 2002. május 22-én lejárt

A pályázat célja

A betegek számára a törvényekben biztosított jogok érvényesítésének elősegítése, különösen a betegjogi jogvédelem támogatása, valamint a betegek önsegítő, valamint érdekérvényesítő csoportjai és szervezetei részvételének és érdekérvényesítésének segítése.


A pályázók köre Jogi személyek, civil szervezetek, szakmai műhelyek, a betegek sorstársi- és önsegítő csoportjai, klubjai, érdekeik képviseletét ellátó helyi és országos szervezetei. Egyének önállóan nem pályázhatnak.

A pályázattal támogatni kívánt tevékenységek:

A betegjogi jogvédelem megerősítése érdekében az alapítvány támogatást nyújt olyan betegjogi irodák működéséhez, illetőleg létrehozásához, amelyek vállalják, hogy jogi tanácsadást, illetőleg jogvédelmet nyújtanak azoknak a jogsérelmet szenvedett betegeknek, akiknek joghoz jutása szociális helyzetük vagy egyéb ok miatt nem biztosított.

Támogatást kérhetnek a betegeket képviselő sorstársi, önsegítő csoportok, szervezetek, amelyek vállalják, hogy a gyógyítás meghatározott területein figyelemmel kísérik a betegjogok érvényesülését, az ennek során szerzett tapasztalataikat értékelik, fellépnek a jogsérelmek megszüntetése érdekében, tanácsadást nyújtanak a sérelmet szenvedett betegtársaik számára.

A betegek érdekképviseletének hatékonyabb érvényesítése érdekében pályázni lehet a betegek érdekeinek érvényesítését célul tűző új sorstársi, önsegítő csoport vagy szervezet létrehozásának támogatására, az érdekképviselet szakmai megalapozását segítő szakemberek bevonásának támogatására, más szervezetekkel való tapasztalatcserére, az érdekérvényesítéshez szükséges szakmai anyagok készítésére.

Az alapítvány támogatást nyújt a civil szervezetek betegjogi és érdekvédelmi tevékenységét fejlesztő tréningek, képzések szervezéséhez, illetőleg betegjogi képzés költségeihez, valamint a betegek szervezetei számára nyújtott jogi (betegjogi, társadalombiztosítási, foglalkoztatási, szociális) tanácsadó szolgálat működtetéséhez.

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2002. július

Programvezető: Sándor Brigitta  mail.gif (1194 bytes)