Logo.gif (28367 bytes) Kistelepülési közösségi iskolai programok KÓDSZÁM:
2621

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő: 1999. november 5-én lejárt

A pályázat célja:

A közösségi iskolai modell elterjesztése a kistelepüléseken működő iskolák körében, a helyi igények alapján az oktatás idejének és területének kiterjesztése a településen élő valamennyi korosztály számára

Kivonat a
Közösségi iskolák Magyarországon
címmel megjelenő Soros Oktatási Füzetek kiadványából

A pályázók köre:

A pályázat keretében olyan, a helyi önkormányzattal és egyéb szervezetekkel együttműködő, általános iskolák adhatnak be pályázatot, amelyek megfelelnek a következő követelményeknek:

  • Olyan kistelepülésen működnek, ahol a lakosság létszáma nem haladja meg a 2.500 főt;
  • Legalább 6 iskolai évfolyamot működtetnek, minimum 100 fős tanulói létszámmal;
  • Vállalják, hogy az iskolát a közösségi élet centrumaként működtetik, programokat szervezve a településen élő valamennyi korosztály, az egész helyi közösség számára.

Azok a pályázók, akik 1998-ban támogatást nyertek, csak az előző évi pályázatukban vállaltak sikeres megvalósítása és az elszámolási kötelezettségük teljesítése esetén nyújthatnak be újabb pályázatot.

Pályázat követelményei:

Pályázni csak a helyi önkormányzattal és egyéb szervezetekkel együttműködésben megvalósítandó, a kistelepülés egész közösségét megcélzó, elsősorban kulturális és oktatási programok megvalósításának támogatására lehet, amelyek elősegítik, hogy az iskola a közösségi élet központjává váljon.

Pályázni lehetett:

  • Maximum egy évre szóló, a fenti célokkal harmonizáló közösségi iskolai programok megvalósításának költségeire.
  • A program keretében nem nyújtunk támogatást: már eddig működtetett iskolai programokhoz (pl. nyelvoktatás, számítástechnikai oktatás, stb.), sportprogramokhoz, utazásokhoz, beruházás jellegű költségekhez, településen kívüli programok megvalósításához.

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható határideje: 1999. december 20.