TANKÖNYV ÉS TANESZKÖZFEJLESZTÉS
1998

DÖNTÉSEK - Vissza a PROGRAMOK felsorolásához

[Hitel tankönyvkiadóknak] - [MásKép] - [TanDem] - [A negyedik irány]


Hitel tankönyvkiadóknak KÓDSZÁM:
770

A hitel lehet hosszú, illetve rövid távú. A kiadó a kézirattal és az üzleti tervvel pályázhat. Ez a konstrukció nemcsak a hitellel támogatja a pályázókat, hanem azzal is, hogy a kamatot, ami körülbelül fele a banki kamatnak, nem pénzben, hanem tankönyvekben kérjük. Ezzel a konstrukcióval csak olyan tankönyveket támogatunk, amelyek a Közoktatás-fejlesztési program témaköreihez kapcsolódnak. A kuratórium 30 000 000 forintos keretet különített el erre a célra, amely a visszafizetések után újra rendelkezésre áll, és így lehetőség nyílik újabb hitelek folyósítására.

Beküldési határido: folyamatos
 

MásKép tankönyvdíj *

A Soros Alapítvány, az Európai Magyarországért Alapítvány és Párbeszéd Program közös pályázatot hirdetett a 6-14 éves korú gyerekeknek készített tankönyvek kiadói számára a MÁS-KÉP tankönyvdíj elnyerésére. A pályázatra beérkezett jelentkezéseket Bírálóbizottság értékelte, melynek tagjai Sinkó István, Baranyai Éva és Békési Ágnes voltak.

A Bírálóbizottság a 34 jelentkezőből 5-öt tartott jutalomra érdemesnek. Ez összesen 600.000,- Ft összegben jelent díjat. A pályázat nyilvános értékelésére és a díjak átadására 1997. február 14-én, pénteken 11 órakor került sor a Mese Galériában (V. Károly krt. 22.)

A pályázatban a tankönyvek vizuális tartalmát, valamint azok esztétikai kivitelezését díjazták. Olyan könyvekkel lehetett pályázni, amelyek nem a szokásos, idealizált világot mutatják be, hanem hiteles társadalomképet adnak és ezzel megértésre, emberségre, a másság elfogadására és tiszteletére nevelnek. Azok a tankönyvek pályázhattak jó eséllyel, amelyek képi világa tudatos megfontolással a fenti szándékból fakad.

Meglátásunk szerint az ezredforduló tankönyvének tervezése tudatos elvek alapján történik. Derűs kompozíciós színvilágban a gyerekekhez közel álló módon hiteles társadalomképet adva, valóságos képet fest a gyerekek emberi és tárgyi környezetérol. Korszerű modellt mutat be a nemek családi és társadalmi szerepéről, megjeleníti a fogyatékosok, menekültek, kisebbségek csoportjait is, minden eszközzel törekszik a más emberek iránti empátia fölélesztésére.

A gyerekek még igazán nyitottak, környezetükről szóló információik nagy részét a tankönyvek ábráin keresztül szerzik. Távlati célunk az, hogy a jövőben egyre több olyan tankönyv szülessen, mely tudatos tervezéssel készül és így nevel a nyitott társadalom értékeire.

A 6-14 éves gyermekek számára tankönyvet megjelentető kiadók, cégek és magánszemélyek pályázhattak az általuk készített tankönyv vagy munkafüzet két példányával 1996. november 15-ig. 39 pályázó (kiadók, szerkesztok, illusztrátorok) mintegy 100 kiadványt (tankönyvet, segédanyagot, módszertani füzetet vagy azok terveit) nyújtott be.

A díjak értéke 100.000,-Ft-tól 200.000,-Ft-ig terjed, melyet a könyv vagy munkafüzet vizuális megjelentetését létrehozó személyek illetve teamek nyernek el.
A nyertes kiadványokba bekerül az évenként ismétlodo MÁS-KÉP verseny emblémája.

A bíráló bizottság megítélése szerint az idei anyag sokkal nívósabb, sokrétűbb és gazdagabb volt az első évben látottnál. A kiadók jobban igyekeztek a pályázati követelményeknek eleget tenni.

A bírálók tapasztalatai szerint jelentős elmozdulás történik a könyvek vizuális megtervezésében, tipográfiájában, ugyanakkor gyakran jelenik meg a nyugati népszerű kiadványok szolgai átvétele, a zsúfolt képanyag miatt olvashatatlanná, nézhetetlenné válik maga a könyv. Az illusztrációk alacsony színvonala, valamint a nyomdai kivitelezés gyengesége ugyancsak gyakori hiba. A mind tartalmi, mind vizuális oldalról korszerutlen kiadványokat a zsuri eleve nem vette számításba. Fontos értékelési szempont volt, hogy milyen korosztály számára készültek az adott könyvek és milyen módon közvetítik az értékeket.

 

TanDem

Tankönyv- és taneszközkritikákat közlő folyóirat. Magyarországon eddig csak tankönyvismertető írások jelentek meg, igazi recenzió, illetve kritika nem. Egy ilyen lap indítását szerveztük meg, illetve segítjük. A lap évente négyszer lát napvilágot, 1996-ban először nyáron jelent meg. A lap várja a gyakorló pedagógusok recenzióit, oktatással foglalkozó írásait.

 

A negyedik irány... *

...a gyerekek környezeti nevelésével kapcsolatos, és a hátrányos helyzetű régiókat szeretné segíteni. Célunk az, hogy szép kivitelű, tartós tankönyvekkel lássuk el és arra neveljük a gyerekeket, hogy vigyázzanak a könyvekre. A nagyon szegény településeken sok család nem is tudja kifizetni a tankönyveket, így az iskolai könyvtárból kölcsönözhetnék azokat, és a szülőknek csak a munkafüzetet kellene megvásárolniuk. A kísérlet 1996 őszén elindult, 40 bihari iskola részvételével.

Vissza az oldal elejére