SZOCIÁLIS PROGRAMOK

Vissza a PROGRAMOK felsorolásához

[Közhasznú foglalkoztatás] - [Magyar Máltai Szeretetszolgálat]


Közhasznú foglalkoztatás támogatása KÓDSZÁM:
5032
DÖNTÉSEK

A pályázatok beküldési határideje: 1998. augusztus 31.

A pályázat célja:
A munkaerőpiacon különösen hátrányos helyzetben lévő 40 évesnél idősebb, közép- és felsőfokú végzettségű, jövedelempótló támogatásban, vagy már abban sem részesülők - közhasznú munkavégzés jogi keretein belül szabályozott, vagy azon túlmutató - többlet- és továbbfoglalkoztatásának ösztönzése.

Pályázni lehet:

Átképzési programokat az alapítvány nem támogat!

A támogatás formái:

  1. A többletfoglalkoztatással együtt járó közvetlen eszközigények támogatása
  2. A közhasznú munka bér- és járulékos költségeihez való hozzájárulás
  3. Az irányításban, szervezésben felmerülő többletköltségekhez való hozzájárulás.

A támogatások 1 évre szólnak.

A pályázók köre:
Bármely közfeladat ellátására kötelezett, továbbá közhasznú foglalkoztatásban érdekelt intézmény (önkormányzatok, munkaügyi központok, iskolák, alapítványok, vállalkozások).

Előnyben részesülnek:

A pályázók a döntésről értesítést kapnak legkésőbb 1998. október 31-ig.

Pályázni kizárólag a Soros Alapítvány adatlapján és kérdőívén, annak útmutatásai szerint lehet. Hiányosan, illetve késve érkezett pályázatokat sajnos nem tudunk a döntésnél figyelembe venni. Kérjük, hogy az elkészített pályázatokat postán küldjék el, e-mailen és faxon érkezett pályázatokat nem fogadunk el.

Az adatlapot és a kérdőívet letöltheti és kinyomtathatja, illetve e-mailen @, postán vagy telefonon kérhet tőlünk formanyomtatványokat.


Együttműködés a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Soros Alapítvány 1993 novemberében együttműködési megállapodást kötött.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Soros Alapítvány megállapodott abban, hogy működési körüket érintő társadalmi, szociális és egészségügyi kérdésekről kölcsönösen informálják egymást; az e körbe tartozó konkrét kérések, illetve pályázati programok esetében megvizsgálják a konkrét segítségnyújtás lehetőségét. Támogatják azokat az intézményi vagy állampolgári szerveződéseket, amelyek egészségügyi és szociális problémák megoldása, illetve enyhítése érdekében muködnek. Közösen megvalósított támogatási és segítségnyújtási programjaik keretében előnyben részesítik a modellértékű megoldásokat. Együttműködnek más hazai és külföldi jótékonysági szervezetek által pénzben vagy természetben nyújtott adományoknak, segélyeknek a rászorulókhoz történő eljuttatásában Magyarországon és külföldön, informálják egymást a szociális szférában dolgozók hazai és külföldi továbbképzésének formáiról, és azt lehetőségeikhez képest anyagilag támogatják.

A Soros Alapítvány az együttműködési megállapodás keretében vállalta, hogy a továbbiakban is anyagi támogatást nyújt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezeteinek infrastruktúrájuk kiépítéséhez.


Vissza a lap elejére