Pedagógus szakmai szervezetek *

KÓDSZÁM:
7771

Vissza a PROGRAMOK felsorolásához

A pályázati anyag beküldési határideje: 1998. október 15-én lejárt

A pályázat célja
Azoknak a pedagógiai szakmai szervezeteknek a támogatása, amelyek működésükkel elősegítik a közoktatás fejlesztését, a gyerekközpontú, nyitott oktatási rendszer kialakítását.

A pályázhattak
1996-ban vagy korábban bejegyzett országos vagy több régióra kiterjedő hatású, demokratikus alapszabály szerint működő, megfelelő fizető tagsággal rendelkező szakmai szervezetek, vagy ezek szövetségei pályázhatnak országos, vagy nagyobb régiót átfogó programok megvalósításának támogatására.

Pályázni lehetett
A szervezet tagjai számára nyújtott szakmai szolgáltatások költségeinek fedezésére, magas színvonalú szakmai tanácskozások, konferenciák megrendezésének költségeire, a diákok számára országos tanulmányi versenyek szervezésének költségeire, információs kiadványok (hagyományos vagy elektronikus) megjelentetésének költségeire. nemzetközi kapcsolatok létrehozásának, fenntartásának (pl. nemzetközi tagsági díj befizetésének, közgyűlésen történő részvétel) részbeni támogatására.

Előnyt élvez
Több szakmai szervezet együttműködése, közös kezdeményezése.

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható határideje: 1998. november

Vissza a lap elejére