Pszichoterápiás járóbeteg ellátás hozzáférhetőségének támogatása
1998
KÓDSZÁM:
635

NYERTES PÁLYÁZATOK - Vissza a programok felsorolásához

A pályázatok folyamatosan beküldhetőek voltak 1998-ban.

A program keretében rendszeres és folyamatos, valamint a paciens számára ingyenes ellátást kell nyújtani a jelentkező klienseknek, ingyenesen, olyan módszerekkel (ezek felsorolása alább következik), amelyek nagyszámú eset ellátását teszik lehetővé rövid, célorientált, programozott terápiás protokollok alapján végzett kezelések formájában). Az Alapítvány a megfelelő szakképzettséggel és gyakorlattal bíró pszichoterapeutákat 12 hónapon keresztül ösztöndíjban részesíti. A munkát gondosan dokumentálni kell, majd az ösztöndíj időtartamának felénél rövid, befejezése után részletes szakmai beszámolót kell készíteni statisztikai adatok közlésével.

A pályázók köre:
Egészségügyi intézmények, indokolt esetben civil szervezetek, non-profit vállalkozások, szakmai csoportok melyek segítő szolgálatokat tartanak fenn.
A pályázatban nem vehettek részt olyan intézmények, melyekben pszichoterápiás fekvő- vagy járóbeteg ellátás folyik.

Nem kaphatott támogatást pszichiátriai osztály, gondozó vagy a mentálhigiéné területére tartozó járóbetegellátás már folyó munkája, illetve az ott dolgozó szakemberek tevékenysége, valamint alapítványi, magántársulási vagy magánvállalkozásban végzett ellátás sem.
Kivételes esetben, rosszul ellátott vidéki területeken a szakképzett pszichoterapeuta esetleg kaphatott támogatást, ha a kiírt módszerekkel, munkaidején kívül végez szakpszichoterápiás ellátást oly módon, hogy új rendelést hoz szervezetileg létre.

Előnyben részesültek, a vidéki rendelőintézetek, ideggondozók, alkoholgondozók /TÁMASZ ambulanciák/, drogszolgálatok, szomatikus betegeket (köztük sok pszichoszomatikus esetet) ellátó rendelések, depressziós és szorongásos betegeket kezelő szakambulanciák. Előnyt jelentett továbbá, ha a rendelés olyan helyen valósul meg, ahol a területen nem elérhető pszichoterápiás ellátás, és ahol a pályázó intézet kész a megkezdett ellátás folytatására.

További előnyben részesültek azok a pályázók, akik saját forrással is rendelkeznek, vagy a fenntartó, esetleg más intézmény is részt vállal a költségekből, valamint, ha a pályázat nagyobb pszichoterápiás ellátási programok részleges támogatását célozza (pl. ambulancián több pszichoterápiás szakember beállításakor egyikük támogatását kéri), illetve, ahol a pályázó intézmény is részt vállal a költségekből.

A pályázat általános követelményei:

Egy intézmény csak egy pályázatot küldhetett be, az e célra szolgáló pályázati űrlap kitöltésével, melyet az illető részleg vezetője és a munkáltatói jogokkal bíró intézetvezető egyaránt aláír. A pályázatnak részletesen tartalmaznia kell a pályázó intézmény jellemzőinek leírását, nyilatkozatot, hogy jelenleg pszichoterápiás rendelést nem tartanak fenn. A rendelés gyógyszeres kezeléssel, vagy gondozással nem lehetett egybekötött.

A következő terápiás módszerek alkalmazására lehetett pályázni:

A pályázatnak munkatervet kellett tartalmaznia, mely megjelöli a rendelést végző szakember(ek) nevét és az alkalmazott módszerekben szerzett képesítésük bizonylatát, a betegek küldésének útjait, a szükséges szakkonzíliumok lehetőségeit, az esetleg szükségessé váló fekvőbeteg intézeti hátteret.

A támogatásban részesülőknek biztosítaniuk kell a támogatott programra vonatkozó információk hozzáférhetőségét és részt kell vállalniuk az így szerzett tapasztalatok közkinccsé tételében.

A pályázati keret: 10 millió Ft.