ÓVODAI ÉS ISKOLAI PROGRAMOK
1998

 Modellintézmény cím elnyerése* Alternatív óvodák és iskolák támogatása*
Lépésről lépésre (Változás!)*

Döntések - Vissza a PROGRAMOK felsorolásához


MODELLINTÉZMÉNY CÍM ELNYERÉSE ÓVODÁKNAK ÉS 6-12 ÉVES GYEREKEKET NEVELŐ ISKOLÁK NAK * KÓDSZÁM:
7805

A pályázatok beküldési határideje: 1998. április 6-án lejárt

A pályázat célja :
Olyan intézmények munkájának támogatása, amelyek pedagógiai programját és gyakorlatát, tevékenységük egész rendszerét vagy annak egyes részterületét kiemelkedően a gyermekközpontúság jellemzi. Figyelembe veszi a gyermekek életkori sajátosságait, szükségleteit, az egyéni különbségeket és azoknak megfelelő bánásmódot, tartalmat és módszereket alkalmaznak.

A pályázat jellege :A pályázat két lépcsős, a beadott írásbeli anyag alapján a pályázók egy részét konferenciára (szóbeli bemutatásra) hívtuk meg, ahol megismerkedhetnek egymás munkájával illetve azon intézmények tevékenységével amelyek már korábban elnyerték a Modellintézmény címet.

A konferencia alapján döntött a kuratórium a nyertesek köréről, akik elnyerik az 1998/99. tanévre a Magyar Soros Alapítvány Modellintézménye címet és az ezzel járó támogatást.


ALTERNATÍV ÓVODÁK ÉS ISKOLÁK TÁMOGATÁSA *

A pályázat beküldési határideje 1998. február 27-én lejárt.

A pályázat célja :Az alternatív pedagógiai gyakorlatot folytató óvodák és iskolák munkáját bemutató "Alternatív pedagógiák Magyarországon" címmel kiadvány megjelentetése, valamint nyílt konferencia szervezése a nyertesek részvételével.

A pályázat jellege :
A pályázat kétlépcsős volt.

  1. A szinopszis alapján a nyertesek egységesen 75.000 forint támogatásban részesültek, melyet az írásmű elkészítésére használhatnak fel.
  2. Az elkészült kézirat alapján a kuratórium döntött a kiadványba kerülő írások illetve a konferenciára meghívandók köréről. A konferencián résztvevők 10 + 10 percben (előadás + konzultáció) bemutatják tevékenységüket. A kuratórium a konferenciát követően döntött a résztvevők illetve intézményeik esetleges további támogatásáról. A konferencia tervezett időpontja 1998 októbere.

A pályázhattak :
Az alternatív pedagógiai gyakorlatot folytató óvodák és az 1.-6. osztályok nevelői, nevelőközösségei.


LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE ÓVODAI ÉS ISKOLAI PROGRAM * KÓDSZÁM:
742

A hazai óvodai hagyományokra építő, az óvodás gyermekek eltérő fejlődési ütemét figyelembe vevő program, melynek sarkalatos pontjai: az egyéni fejlesztés és nevelés, a szülői részvétel, az egészséges életmódra nevelés és a szociális szolgáltatások.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a program jelentősen és kedvezően befolyásolja az óvodák és a szülői ház együttműködését a gyermekek nevelésében. Ezenfelül ösztönzi a helyi oktatási, egészségügyi és szociális intézményeket arra, hogy nyitottabbak legyenek az ilyen családok igényeivel szemben, és szükség szerint módosítsanak eddigi tevékenységükön.

A program 1999. januárjától önállóan működik a

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE ORSZÁGOS EGYESÜLET
keretein belül.

Címük:
1026. Budapest, Hűvösvölgyi út 54.
Telefon: 394-0070, 394-0025/127 mellék


Vissza a lap elejére