OKTATÁSÜGYI VEZETÉS FEJLESZTÉSE
1998

[Programok, tananyagok, taneszközök fejlesztése *] - [Stratégiai pozícióban lévő vezetők egyéni képzése *]
[Nemzetközi együttműködés *] - [Szakmai rendezvények *]

DÖNTÉSEK - Vissza a PROGRAMOK felsorolásához

 

Oktatásügyi vezetőképzési programok, tananyagok és taneszközök fejlesztése * KÓDSZÁM:
7741

Beküldési határidő 1998. október 30-án lejárt

A pályázat célja
Közoktatási és tanügy-irányítói vezetőképzési programok, eszközök kifejlesztése vagy hazai adaptálása, kipróbálása és bemutatása az iskolaértékelés (pedagógiai program, helyi tanterv, minőségbiztosítás) területén.

A pályázhattak
Intézmények, szervezetek és magánszemélyek.


Stratégiai pozícióban lévő oktatásügyi vezetők egyéni képzése * KÓDSZÁM:
7743

Beküldési határidő: 1998. október 30-án lejárt

A pályázat célja
Az oktatás tartalmi modernizációjának érdekében a stratégiai
pozícióban lévő tanügyi szakemberek vezetőképzésének elősegítése.

A pályázhattak:
Olyan oktatásügyi vezetők, akik stratégiai pozíciójuknál fogva az átlagosnál nagyobb hatással lehetnek az oktatásügy fejlődésére. Így például:

A tandíjtámogatás, amelynek maximális időtartama egy év, egy képzés során csak egyszer pályázható meg. Befejezett tanulmányokra tandíjtámogatás nem igényelhető.


Oktatásügyi vezetés fejlesztését szolgáló nemzetközi együttműködések * KÓDSZÁM:
7744

Beküldési határidő: 1998. október 30-án lejárt

A pályázat célja
Az oktatásügyi vezetés fejlesztését szolgáló nemzetközi együttműködések támogatása.

A pályázhattak:
A pályázat keretében nemzetközi együttműködési programokba résztvevő vagy belépni kívánó szervezetek, egyesületek, szövetségek, intézmények nyújthatnak be pályázatot.

Pályázatokat az alábbi területeken lehet beadni:
A vezetésfejlesztés és vezetőképzés hazai műhelyeinek bekapcsolódása a nemzetközi hálózatokba, szövetségekbe; részvétel az oktatásügyi vezetés fejlesztését szolgáló nemzetközi együttműködési programokban, közös projektekben.


Oktatásügyi vezetés és vezetőképzés fejlesztését szolgáló szakmai rendezvények * KÓDSZÁM:
7745

Beküldési határidő: 1998. október 30-án lejárt

A pályázat célja
Az oktatásügyi vezetőképzés területén működő szervezetek és személyek közötti kapcsolat erősítését, és az ezen a területen született szakmai eredmények nyilvános megvitatására, a képzők, a megrendelők, a finanszírozók, az oktatásügyi döntéshozók és a szakértők közötti találkozásra lehetőséget biztosító szakmai rendezvények támogatása.

A pályázhattak:
A pályázat keretében a pályázat céljainak megfelelő szakmai rendezvények szervezését, rendezést vállaló egyesületek, szervezetek, intézmények nyújthatnak be pályázatot.


Vissza a lap elejére