Közhasznú foglalkoztatás támogatása
1998
KÓDSZÁM:
5032

DÖNTÉSEK - Vissza a PROGRAMOK felsorolásához

A beküldési határidő 1998. autusztus 31-én lejárt.
Ez a programunk 1999-ben 832-es kódszámon folytatódik.

A pályázat célja:
A munkaerőpiacon különösen hátrányos helyzetben lévő 40 évesnél idősebb, közép- és felsőfokú végzettségű, jövedelempótló támogatásban, vagy már abban sem részesülők - közhasznú munkavégzés jogi keretein belül szabályozott, vagy azon túlmutató - többlet- és továbbfoglalkoztatásának ösztönzése.

Pályázni lehetett:

Átképzési programokat az alapítvány nem támogat!

A támogatás formái:

a./ A többletfoglalkoztatással együtt járó közvetlen eszközigények támogatása
b./ A közhasznú munka bér- és járulékos költségeihez való hozzájárulás
c./ Az irányításban, szervezésben felmerülő többletköltségekhez való hozzájárulás.

A támogatások 1 évre szólnak.

Pályázhatott  bármely közfeladat ellátására kötelezett, továbbá közhasznú foglalkoztatásban érdekelt intézmény (önkormányzatok, munkaügyi központok, iskolák, alapítványok, vállalkozások).

Előnyben részesültek:

Vissza a lap elejére