K ö n y v k i a d á s

DÖNTÉSEK - Vissza a PROGRAMOK felsorolásához

[Külföldi szerzők műveinek magyar kiadása *] - [East translates east *]
[Olvasóbarát könyvtámogatás * ] - [Elsőkötetes szerzők műveinek kiadása *] - [Forgóeszköz-hitel*]


KÜLFÖLDI SZERZŐK MŰVEINEK MAGYAR NYELVŰ MEGJELENTETÉSE * KÓDSZÁM:
424

A pályázatok beküldési határideje: 1998. április 15-én lejárt

A Soros Alapítvány és a Nyílt Társadalom Intézet (OSI) közös könyvtámogatási pályázatot hirdetett - túlnyomó többségükben - angolszász klasszikus és kortárs társadalomtudományi, filozófiai és művelődéstörténeti művek megjelentetésére - standard műcím-lista alapján.

A pályázat célja: a művek autentikus és színvonalas magyar fordításban történő megjelentetése.

A pályázhattak: magyar (cég)bíróságon legalább egy éve bejegyzett hivatásos kiadók, amelyek e téren komoly szakmai gyakorlattal és hagyományokkal rendelkeznek. A pályázaton magánszemélyek, fordítók nem vehettek részt.

A pályázat feltételei: A több mint 200 műcímet tartalmazó listáról bármely kötet kiadása - tenderjelleggel pályázható. Az ugyanazon műre pályázó kiadók közül a kuratórium annak biztosított elsőbbséget, amelynek nagyobb volt a költségekben vállalt önrészesedése, illetve terjesztési terve (fogyasztói ár vö. példányszám, célzott olvasóréteg) a legígéretesebb. A támogatás nagysága - a kiadás kategóriájától függően (kartonált, illusztrált, keményfedelű stb.) szerzői ívenként maximum 25.000 és 30.000 Ft.

A kuratórium előnyben részesítette azokat a pályázókat, akik a szerkesztő mellett kontrollszerkesztőt és/vagy szaklektort is alkalmaztak.

 

EAST TRANSLATES EAST * KÓDSZÁM:
426

A pályázatok beküldési határideje: 1998. április 15-én lejárt

A Magyar Soros Alapítvány és a Nyílt Társadalom Intézet (OSI) közös könyvtámogatási pályázatot hirdetett olyan társadalomtudományi, filozófiai és művelődéstörténeti művek megjelentetésére - elsősorban standard műcímlista alapján - amelyek az elmúlt években vagy a közelmúltban íródtak és jelentek meg valamely volt szocialista országban, és ott komoly olvasói és kritikai visszhangra találtak.

A pályázat célja: a művek autentikus és színvonalas magyar fordításban történő megjelentetése.

A pályázhattak: magyar (cég)bíróságon legalább egy éve bejegyzett hivatásos kiadók, amelyek e téren komoly szakmai gyakorlattal és hagyományokkal rendelkeznek. A pályázaton magánszemélyek, fordítók nem vehettek részt.

A pályázat feltételei: A több mint 100 műcímet tartalmazó listáról bármely kötet kiadása - tenderjelleggel - pályázható volt.

Az ugyanazon műre pályázó kiadók közül a kuratórium annak biztosított elsőbbséget, amelynek nagyobb a költségekben vállalt önrészesedése, valamint terjesztési terve (fogyasztói ár vö. példányszám, célzott olvasóréteg) a legígéretesebb. A támogatás nagysága - a kiadás kategóriájától függően (kartonált, illusztrált, keményfedelű stb.) - szerzői ívenként maximum 25.000-30.000 forint.

A kuratórium előnyben részesítette azokat a pályázókat, akik a szerkesztő mellett kontrollszerkesztőt és/vagy szaklektort is alkalmaztak.

 

OLVASÓBARÁT KÖNYVTÁMOGATÁS * KÓDSZÁM:
421

A pályázatok beküldési határideje: 1998. december 11-én lejárt

A pályázat célja:
Olyan szépirodalmi és társadalomtudományi művek, illetve ígéretes elsőkötetes szerzők műveinek kiadását támogatni (a kötetek gyártási költségeinek előfinanszírozásával és a példányszám emelésével), amelyek maradandó értéket képviselnek, majd ezeket a könyvtárak, azaz az olvasók rendelkezésére bocsátani.

Pályázhatott minden olyan hivatásos könyvkiadó, amely magyar cégbíróságon legalább egy éve bejegyzésre került.

A pályázatban nem vehetett részt: magánszemély, illetve olyan könyvkiadó, amely az alább felsorolt pályázati követelményeknek nem tud megfelelni.

A pályázat követelményei:

A sikeresen pályázott művek kiadóitól a Soros Alapítvány terjesztői árrés nélkül - a könyvtári érdeklődés felmérési eredményeit figyelembe véve - félkész állapotban vásárolt köteteket, azaz előfinanszírozta a gyártást, majd az elkészült könyveket - a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság közreműködésével - műszakilag felszerelve expediált a a könyvtárak részére. (A kiadónak természetesen jogában áll a szóban forgó művet a hagyományos kereskedelmi hálózatban is terjeszteni.)

Az irodalmárokból, társadalomtudományi szakértőkből és könyvtárosokból álló kuratórium döntése két lépcsőben történik. A kuratórium először előválogatást végez a befutott pályázatok értékét mérlegelve, majd ennek alapján összeállt egy címlistát, amelyet a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság Új könyvek című kiadványában - teljes annotációval és ismertetővel kiegészítve - felkínál az országban működő köz- és szakkönyvtárak számára. A könyvtárak két héten belül jelezhetik érdeklődésük mértékét az egyes kötetekre. Az így kialakuló és összesített preferencia-lista ismeretében újra dönt a kuratórium, figyelembe véve a pályázó könyvtár gyarapítási profilját és a minél nagyobb számú olvasóhoz jutás potenciális feltételeinek meglétét.

A döntésről való értesítés határideje:1999. március 31.

 

FORGÓESZKÖZHITEL KÖNYVKIADÓK RÉSZÉRE * KÓDSZÁM:
423

Az első forduló beküldési határideje: 1998. március 16. *
A második forduló beküldési határideje:
1998.április 23. *

A pályázat célja
A Soros Alapítvány pályázatot hirdet könyvkiadók részére olyan rövid lejáratú, kedvező kamatozású forgóeszköz hitel felvételére, amely segíti a kiadót likvidítási gondjainak áthidalásában, s így lehetővé teszi a folyó évi kiadási terv megvalósítását.

Pályázhatott
Minden olyan hivatásos könyvkiadó, amely magyar (cég)bíróságon legalább egy éve bejegyzésre került. A pályázaton nem vehet részt magánszemély, illetve olyan könyvkiadó, amely az alább felsorolt követelményeknek nem tud megfelelni. (Az Alapítvány ezen program keretében is csak olyan kiadók támogatására vállalkozik, melyek kiadványai szellemiségükkel, indíttatásukkal az Alapítvány támogatási filozófiájával összhangban állnak és maradandó értéket képviselnek.)

A pályázat követelményei:
A pályázat kétfordulós. Az első (előminősítő) fordulóban egy adatlap kitöltésével lehet pályázni.

A hitel összege: Futamidő:
  • minimum 500.000 Ft
  • maximum 7.500.000 Ft
  • a folyósítás kezdetétől számított 6-12 hónap
  • türelmi idő: 1-3 hónap (tőketörlesztésre)

Kamat: a mindenkori MNB alapkamat 50 %-a

Nem fizetés esetén a Soros Alapítvány minden további támogatásából kizárja magát a kiadó és képviselője.

Vissza a lap elejére