HÁTRÁNYOS HELYZETŰ FIATALOK TÁMOGATÁSA

[Felsőoktatási ösztöndíj] - [Szakmai gyarkolat *] - [Ösztöndíj középiskolában továbbtanulóknak *]

DÖNTÉSEK - Vissza a programok felsorolásához

Ösztöndíjpályázat felsőfokon továbbtanulni szándékozó hátrányos helyzetű középiskolai diákok számára *

KÓDSZÁM:
7781

A pályázat célja
Az egyetemen és főiskolán továbbtanulni szándékozó, szociálisan hátrányos helyzetű középiskolai diákok felvételi vizsgákra való felkészülésének támogatása.

A pályázhattak azok a diákok , akik:

A pályázat feltételei szerint szociálisan hátrányos helyzetű az a pályázó, aki:

Szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek szakmai gyakorlati oktatásának támogatása * KÓDSZÁM:
7784

Beküldési határidő: 1998. június 25-én lejárt

A pályázat célja
Szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek szakmai gyakorlati oktatásának támogatása, akiket egyébként szakmai gyakorlóhely hiányában nem vennének fel a szakképző iskolák. Az alapítvány támogatást nyújt a kisiparosokat a hátrányos helyzetű tanulók képzéséhez.

A pályázhattak
Olyan kisvállalkozók illetve kisiparosok, akik az 1998/99-es tanévben szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek szakmai gyakorlati oktatását vállalják.

A pályázatokról történő döntés várható időpontja: 1998. augusztus

 

Ösztöndíjpályázat középfokon továbbtanuló szociálisan hátrányos helyzetű diákok számára * KÓDSZÁM:
7785

Beküldési határidő: 1998. június 29-én lejárt

A pályázat célja
Olyan szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek tanulmányainak támogatása, akiknek középfokú továbbtanulását családjaik nehéz anyagi helyzete akadályozza.

A pályázhattak
olyan diákok, akik:

A pályázat feltételei szerint szociálisan hátrányos helyzetű az a pályázó, aki:

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akiknek szülei/gondviselői nem rendelkeznek középfokú végzettséggel.

A tervezett keret: 20 millió forint
A pályázati döntésekről szóló értesítés várható határideje: 1998. augusztus 25.

Vissza az oldal elejére