Logo.gif (28367 bytes) FOGYATÉKOS GYEREKEKKEL FOGLALKOZÓ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA * KÓDSZÁM:
2113

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő: 1999. december 10-én lejárt

A pályázat célja

Olyan már működő, a sérült gyerekeket, fiatalokat és családjaikat segítő, az érintettek igényeire épülő, ugyanakkor szakmailag megalapozott, korszerű programok, szakmai tevékenységek, tananyag-, taneszköz-fejlesztések, tanártovábbképzések, és terápiás és fejlesztő eljárások támogatása, melyek lehetővé teszik, segítik a fogyatékos gyermekek, felnőttek és családjaik minél harmonikusabb beilleszkedését a társadalomba.

Pályázni lehetett:

Szakmai rendezvények, tapasztalatcserék, programmegvalósítások dologi költségeire, a program megvalósításában résztvevők számára ösztöndíjra, különösen indokolt esetben eszköztámogatásra.

Az Alapítvány elsősorban olyan programokat, tevékenységeket kíván támogatni, melyekre más pályázatok keretében nincs, ill. az idei évben nem volt lehetőség.

Az Alapítványtól igényelt támogatás felső határa: maximálisan 800.000 Ft lehet.

A pályázók köre

Bejegyzett szülői, tanári, szakmai, egyházi, civil szervezetek és ezek szövetségei

Azok a pályázók, akik 1998-ban támogatást nyertek, csak az előző évi pályázatukban vállaltak sikeres megvalósítása és az elszámolási kötelezettségük maradéktalan teljesítése esetén nyújthattak be újabb pályázatot.

A pályázatban nem vehettek részt állami intézmény által működtetett szervezetek

Előnyt élveznek

Több szakmai szervezet együttműködése, közös kezdeményezése; a közoktatás-fejlesztését szolgáló működés, ill. program

A tervezett keret: 30 millió forint
A pályázati döntésről szóló értesítés várható határideje: 2000. február 10.