FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYI PROGRAMOK
1998

DÖNTÉSEK - Vissza a PROGRAMOK felsorolásához

[Szakkollégiumi program ]- [HESP*] - [Egyetemi csereprogram *]


Szakkollégiumi program

A Soros Alapítvány az 1998/99-es tanévtől az eddigieknél nagyobb szabású, több alprogramból álló támogatási programot indított az egyetemi és főiskolai kollégiumokban folyó, a kollégiumi diákvezetés által kezdeményezett és szervezett oktatási, tudományos és kulturális tevékenységek komplex támogatására, a szakkollégiummá válás elősegítésére, s mindezeken keresztül a szakkollégiumok értelmiségképző, a felsőoktatást segítő és közösségszervező szerepének erősítésére.

A szakkollégium mind a legigényesebb képzésnek és művelődésnek, mind a demokráciára való nevelésnek, a közéleti szerepvállalás megtanulásának, mind pedig a civil társadalom szerveződésének a legkitűnőbb terepe. Az Alapítvány elő kívánja segíteni ezen intézményi formának a lehetőségekhez mért gyarapítását, illetőleg a meglévő intézmények kiegyensúlyozott működését.

A programcsomag 5 alprogramból állt:  Szakkollégiumi intézménytámogatás (meghívásos pályázat),  A szakkollégiumi hálózat bővítése,  Egyes szakkollégiumi programok, 2404 Szakkollégiumi beruházások (meghívásos pályázat), 2405 Szociális ösztöndíj szakkollégisták részére (meghívásos pályázat).

A program 1999-ben folytatódik.

FELSŐOKTATÁST TÁMOGATÓ PROGRAM (HESP) * KÓDSZÁM:
239

A program célja a magyarországi felsőoktatás megújításának támogatása a bölcsészet- és társadalomtudomány területén.


EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI CSEREPROGRAM* KÓDSZÁM:
214

A pályázatok beadási határideje az 1998/99-es tanév I- II. félévére:
1998. április 20-án lejárt

A program célja:
magyarországi egyetemi és főiskolai tanszékek nyugati felsőoktatási intézményekkel létrejött csereprogramjainak támogatása, amennyiben azok megfelelnek az alábbi feltételeknek:

A csereprogram a két felsőoktatási intézmény által létrehozott cserekapcsolat, melynek keretében legalább 1 szemeszter, de legfeljebb 1 tanév időtartamra külföldi képzésben vehet részt szemeszterenként és pályázó tanszékenként maximum 5 magyar diák. A csereprogram csoportos jellegű, tehát egyénekre nem vonatkozik. Pályázatot csak a programban résztvevő magyar fél (tanszék) nyújthatott be, tehát sem a külföldi partner egyetem, sem a résztvevő diákok egyénileg nem pályázhatnak.

A csereprogramban résztvevő diákoknak magyar állampolgároknak kell lenniük és intézményük legalább harmadéves hallgatói kell, hogy legyenek.

A Soros Alapítvány a cserekapcsolat létesítésében nem vesz részt, de fenntartja a jogot, hogy képviselője révén részt vegyen a támogatott hallgatók tanszéki kiválasztásában.

A pályázat menete:

  1. A cserekapcsolatban résztvevő magyar és külföldi intézmények megállapodása után a cserekapcsolatban résztvevő magyar intézmény pályázatot nyújthat be a Magyar Soros Alapítványhoz. Ebben a pályázatban meg kell jelölni a program képviselőjét a tanszék részéről; az Alapítvány a továbbiakban ezzel az egy személlyel tartja a kapcsolatot a pályázat valamennyi fázisában.
  2. Pozitív válasz esetén a pályázó intézmény feladata és felelőssége, hogy a programot teljes körben, minden érdekelt számára hozzáférhető módon meghirdesse a tanszéken. (Ha valamely tanszék ennek a feltételnek nem tesz eleget, automatikusan kizárja magát a pályázatból.)
  3. A pályázó tanszék köteles szűkkörű bizottságot felállítani a támogatásban részesülő hallgatók kiválasztására. Kérjük, hogy időben közöljék az Alapítvány képviselőjével a meghallgatás dátumát.

Vissza a lap elejére