"Ültess fát utódaidnak"
(FÖK) program által javasolt magyarországon honos,
illetve régi kultúrfajok

Pályázati felhívás - Vissza a programokhoz

v : Gyorsan növő fafajok

  házi berkenye Sorbus domestica
v korai juhar Acer platanoides
v mezei juhar Acer campestre
v hegyi juhar Acer pseudoplatanus
v tatárjuhar Acer tataricum
  vadgesztenye Aesculus hippocastanum
v ezüsthárs Tilia argentea
  nagylevelű hárs Tilia platyphyllos
  kislevelű hárs Tilia cordata
v magas kőris Fraxinus exelsior
v magyar kőris Fraxinus angustifolia ssp. pannonica
v virágos kőris Fraxinus ornus
  vénicszil Ulmus Iaevis
  hegyi szil Ulmus scabra
  mezei szil Ulmus carpinifolia
  közönséges gyertyán Carpinus betulus
  bükkfa  
  kocsányos tölgy Quercus robur
  kocsánytalan tölgy Quercus petraea
  molyhos tölgy Quercus pubescens
  csertölgy Quercus cerris
  közönséges dió Juglans regia
v fehér fűz Salix alba
v fehér nyár Populus alba
  rezgő nyár Populus tremula

Vissza az oldal elejére