KÖZSÉGI EGÉSZSÉGTERV
1998
KÓDSZÁM:
6801

DÖNTÉSEK - Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő: 1998. július 26-án lejárt

A pályázat célja

A község egészségtervének összeállítása, és az összeállított egészségterv alapján a közösség életminőségét és egészségét javító programok megvalósítása.

Az egészségterv az életminőséggel és az egészséggel kapcsolatos helyi adatok és igények összegyűjtése, feldolgozása valamint értékelése. Erre épül az a cselekvési program, amely a közösség legfontosabb problémáira kíván reálisan megvalósítható megoldásokat adni az egészséges életmód, a betegségmegelőzés és a rehabilitáció széles körére kiterjedően. A programoknak elsősorban a helyi erőforrásokra támaszkodva kell a közösség életminőségét javítaniuk. Szükséges feltétel volt, hogy mind a tervezés, mind a programok megvalósítása a helyi társadalom ? önkormányzati intézmények, civil szervezetek, vállalkozók ? széleskörű összefogásán és együttműködésén alapuljon. A programoknak az egyszeri támogatás megszűnése után is folytathatóknak kellett lenniük.

Pályázhattak: A községi jogállású településekről jogi személyek (önkormányzatok, civil szervezetek és a velük együttműködő intézmények). Több falu közös pályázatára is lehetőség volt. Egyének önállóan nem pályázhattak.

A tervezett keret: 40 millió forint

Vissza a lap elejére