ISKOLA ÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSE
DÖNTÉSEK - 1998
KÓDSZÁM:
7757

DÖNTÉSEK   - Pályázati felhívás - Vissza a programok felsorolásához

PÁLYÁZÓ SZÉKHELY TÉMA TÁMOGATÁS
Ft

153 sz. Dr.Dornyay Béla Cserkészcsapat

Salgótarján

Természetvédelmi túrák, terepgyakorlat, karbantartási, javítási, tisztítási munkatúrák szervezése, védetté nyilvánítási javaslat és tanulmány készítése

98,000

Ágacska Természetjáró Közösség

Hajdúböszörmény

Halmozottan hátrányos, enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos gyermekek közvetlen környezetének esztétikus, egészséges, igényes fejlesztése

100,000

Alsónemesapáti-Nemesapáti Általános Iskola

Alsónemesapáti

Az egészséges életmód keretében a községek szeméttelepeinek feltérképezése, biztonságos működtetésének elősegítése, a biokultúra elterjesztése

100,000

Általános Iskola, Bánokszentgyörgy

Bánokszentgyörgy

Környezetvédelmi monitoring rendszer létrehozása a településen. Környezetvédelmi kiadvány megjelentetése. Helyi védettségű természetvédelmi terület kialakítása

100,000

Általános Iskola, Csökmő

Csökmő

A falu ifjúságát összefogó gyakorlati környezetvédelem

100,000

Általános Iskola, Dédestapolcsány

Dédestapolcsány

Természetvédelmi és földtani tanösvények létesítése környezeti-nevelési célból a község közelében

100,000

Általános Iskola, Drégelypalánk

Drégelypalánk

Ipoly menti iskolák együtt a környezetért

99,000

Általános Iskola, Kunsziget

Kunsziget

A község intézményei, társadalmi szervezetei és az iskola tanulóinak összefogása a környezet tudatos, tervszerű védelme érdekében

70,000

Általános Iskola, Nyírtass

Nyírtass

Fásítási, parkosítási program iskola és közterületen. Védett fák megkeresése. Történelmi értékek felkutatása és védelme

99,000

Általános Iskola, Pusztadobos

Pusztadobos

A Pusztadoboson található Jármy-kúria park kertjének gondozása és visszaállítása eredeti állapotába

100,000

Általános Iskola, Seregélyes

Seregélyes

Egységes környezeti nevelési rendszer kidolgozása és kipróbálása 4-8. évfolyamra

100,000

Általános Iskola, Szamosszeg

Szamosszeg

A környezetvédelem hatékonyabb megvalósítása érdekében a gyermekek számára program kidolgozása, mely elősegíti a környezeti nevelésüket és tudatformálásukat

100,000

Általános Iskola, Szanda

Szanda

Kisvarangyok - országos természetismereti feladatmegoldó verseny döntő 1999. május 10-én Szandán

100,000

Általános Iskola, Vajszló

Vajszló

A környezeti nevelési programok helyszínének bővítése, teljes kialakítása. Erdei iskolai programok feltételeinek biztosítása

100,000

Arany János ÁMK Általános Iskolája

Nyírmeggyes

Az iskolának és környékének, a falu központjának, illetve minél több utcának, létesítménynek a rendbetétele. Az érdeklődés felkeltése a biokertészet iránt

90,000

Baross Gábor Szakmunkásképző és Szakközépiskola

Siófok

A diákok környezeti szemléletének formálása, szakmai gyakorlat biztosítása az önkormányzat által fenntartott területen

100,000

Berecz Károly Általános Iskola

Alsóberecki

Szépítsük közvetlen környezetünket c. program, a szabadidő központ és a templom környékének parkosítása, növények ápolása

100,000

Béres Ferenc Általános Iskola

Krasznokvajda

Botanikai album létrehozása a Krasznokvajdán létrejövő Uhu Erdei Iskolában

100,000

Brodarics téri Általános Iskola

Mohács

Környezetvédelmi kutatómunka, mely kiterjed a lakókörnyezet, pontosabban a Felszabadulás lakótelep felmérésére

35,300

Csapó Dániel Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium

Szekszárd-Palánk

A Dél-Mezőföld védett növényflórájának az intézmény területén meghonosodott növényei a környezeti nevelésben

100,000

Cseresnyés Kollégium

Hódmezővásárhely

Környezetvédelmi előadássorozat vidéki és helyi előadók segítségével, környezetvédelmi objektumok megtekintése, környezetvédelmi kiadvány készítése

100,000

Csokonai Vitéz Mihály Német Tagozatos Általános Iskola

Budapest

Az iskola egészét érintő környezeti nevelési programok:vetélkedők, iskolakert művelés, iskolaudvar és környékének gondozása, szobanövények ápolása, kirándulások

100,000

Dózsa György Általános Iskola

Dorog

Iskolakert gondozása, virágosítás, vetélkedők, kiállítás, terepgyakorlatok, tanulmányi kirándulások, természetvédő túrák, akciók, iskolai témanap

90,000

Dózsa György Általános Iskola

Balassagyarmat

A Diákönkormányzat által a felsőtagozatos tanulók részére szervezett komplex környezetvédelmi blokk a szabadidő hasznos eltöltése érdekében

100,000

Dózsa György Úti Általános Iskola

Kunhegyes

Játékos vetélkedők, túrák, kirándulások szervezése. A tanulók környezetvédelmi ismereteinek bővítése, vízvizsgálatok, mezővédő programok folytatása

100,000

Dr. Beretzk Péter Természetvédelmi Klub

Röszke

A község hulladékkezelési problémájának megoldásához segítségnyújtás

100,000

Ének-Zenei Általános Iskola

Csongrád

Környezeti nevelési előadássorozat szervezése, mezőgazdasági vegyszermaradványok begyűjtésének megszervezése, lakossági vélemények összegyűjtése a környezetről

100,000

Frey János Általános Iskola

Majs

Az iskola környékének parkosítása

35,000

Gábor Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

Szeged

Szemléletmódot átható ökológiai gondolkodásmód kialakítását megcélozva a környzetvédelmi nevelés fejlesztése, kiszélesítése

100,000

Gersekarát, Általános Iskola

Gersekarát

Az általános iskola 11-14 éves tanulóinak környezetmegismerési és aktív környezetvédelmi, környezetalakító tevékenysége

89,600

Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör

Hajdúböszörmény

Olyan iskolán kívüli játékos, szabadidős programsorozat, amely a város összes diákságának ajánlott

100,000

Háry László Általános Iskola

Gyömöre

A község és az iskola környezetének védeleme. A környezetvédelem fontossága, a helyi problémák, feladatok megoldásának lehetőségei

100,000

Hunyadi János Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Mikepércs

A 11-14 éves korosztály környezeti nevelésének bővítése és a község lakosságának megismertetése a környezet- és természetvédelmi problémákkal

100,000

Hunyadi János Gimnázium, Ipari Szakmunkásképző Iskola és Kollégium

Bácsalmás

Bácsalmás természeti és földrajzi környezetének megismerése, megfigyelése és állapotfelmérése

100,000

Hunyadi Mátyás Általános Iskola

Jásztelek

Zagyva-menti települések környezetvédelmi találkozója

70,000

József Attila Általános Iskola

Bicske

A fogyatékos tanulók környezetvédelmi ismereteinek megalapozása, elsajátítása, terepen való alkalmazás

100,000

Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület

Szolnok

A helyi tájvédelmi körzet részeinek rendbetétele, állagának megóvása. A családdokkal természetjárás

54,000

Karinthy Frigyes ÁMK Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpont

Budapest

A Hajló utca rehabilitációja az Óceánárok utca és a Nádasdy Kálmán utca között. Oktatás: ültetés, gondozás módja, esztétika, kertkultúra, mázolás, parkosítás

100,000

Kerekerdő Alapítvány

Szombathely

A tanév egészét felölelő természetismereti programok: természetismereti túrák, autóbuszos kirándulások, erdei iskolai hétvégék, nyári táborok

100,000

Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola

Halásztelek

Biogazdálkodási tchnológiák, elterjesztési eljárások, dombágyásos kertművelés

100,000

Kozmutza Flóra Általános Iskola és Speciális Szakiskola

Sopron

Erdei iskolai programban való részvétel, amely integrálja a környezeti nevelést, az egészséges életmód és életvitel feladataival

100,000

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Mezőzombor

Környezetvédelmi ismeretek közlése a tanulókkal, a környezet - a föld-víz-levegő - veszélyeztetettsége

100,000

Középkerti Általános Iskola

Hajdúböszörmény

3 fordulós környezet- és természetvédelmi verseny 3-10. osztályos tanulók részére

63,500

Közös Fenntartású Általános Iskola

Bakonyszűcs

Az iskola és a faluk környezetének, természeti értékeinek védelme, élőhelyek, pihenőhelyek kialakítása

100,000

Lilla Téri Általános Iskola

Debrecen

A debreceni Nagyerdő területén kora tavassza faoduk elhelyezése a fákra

100,000

Martinkó András Általános Iskola

Szuhogy

14-15 fős csoporttal ökológiai figyelő szolgálat és elméleti képzés tartása egy éven át, heti két órában

88,000

Mikszáth Kálmán Általános Iskola

Nógrádmegyer

A község közvetlen környezetének tanulmányozása, adatok elemzése, ezek publikálása és megismertetése

100,000

Móra Ferenc Általános Iskola

Rédics

A környezettudatos magatartás és életvitel kialakítása annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedékek képesek legyenek a környezeti válság megelőzésére

100,000

Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola

Mórahalom

Homokháti Ö(n)Kontroll Program, a Zöldlevelecske környezetvédő csoportjának környezetvédő tevékenysége, környezetvédelmi szemléletformálás

100,000

Német Nemzetiségi Általános Iskola

Pilisvörösvár

A környezetet védő, tisztelő szemlélet kialakítása a tanulókban és rajtuk keresztül a felnőtt lakosságban

99,500

Nimfea Természetvédelmi Egyesület

Túrkeve

Túrkeve természeti értékeit bemutató regionális kiadvány elkészítése, illeszkedően a NAT helyi tantervekre vonatkozó részéhez

100,000

Petőfi Sándor Általános Iskola

Kék

Mini botanikus kert létrehozása az iskola előtti parkban

100,000

Petőfi Sándor Általános Iskola

Tiszagyulaháza

A tágabb környezet, a község és a szűkebb környezet, az iskola parkosítása

100,000

Petőfi Sándor Általános Iskola

Lábatlan

4 éven át a környezet védelmére érdemes természeti értékek feldolgozása fotóval

32,000

Sólyom Utcai Óvoda és Általános Iskola

Szeged

A foglalkoztató csoportok környezeti nevelési foglalkozásainak megtartása havi rendszerességgel a szegedi Vadaspark Zoo-iskolájában

37,600

Stromfeld Aurél Gépipari és Építőipari Szakközépiskola

Salgótarján

Pécskő bazaltjának rendbetétele, ismertető táblák készítése, elhelyezése. A területről ismertető füzet összeállítása

100,000

Széchenyi István Általános Iskola, Gátér

Gátér

Az iskolában olyan környezeti programok szervezése, amellyel a pedagógiai programban megfogalmazott célokat lehet megvalósítani

100,000

Szent Mór Katolikus Iskolaközpont

Pécs

A Kolping Egyesület által adományozott területen lévő bioművelésű iskolakert fejlesztése

97,000

Szepsi Csombor Márton Általános Iskola

Telkibánya

Tájvédelmi körzet célmunkálatai

100,000

Táncsics Mihály Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Ácsteszér

Ökopark létesítése és működtetése Aka község területén

100,000

Templomdombi Általános Iskola

Szentendre

Egy Duna-menti hegyvidéki, és egy Körös-menti alföldi város általános iskolás tanulóinak vetélkedősorozat szervezése

100,000

Váci Mihály Általános Iskola

Szombathely

Környezet- és természetismereti továbbképző program, ismeret- és szemléletformálás, élményszerzés a természetben, terepgyakorlat, túrasorozat

100,000

Ványai Ambrus Általános Iskola

Dévaványa

Az iskola pedagógiai programjában leírt céloknak megfelelően egy környezeti nevelési iskolatelep kialakítása

100,000

Vörösmarty Mihály Gimnázium

Érd

Egy természetvédelmi szempontból értékes terület florisztikai és faunisztikai feltárása

91,000

Vissza az oldal elejére