KÖZÖSSÉGI EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS DÖNTÉSEK - 1998 KÓDSZÁM:
680

Pályázati felhívás - Vissza a programok felsorolásához

PÁLYÁZÓ SZÉKHELY TÉMA TÁMOGATÁS
Ft

1. sz. Általános Iskola

Mezőberény

Napjaink népbetegsége az obesitás. Kockázat nélküli gyermekkor - egészséges felnőttkor. Életmódváltást elősegítő egészségnevelési program 6-14 éves gyermeknek

79,000

1. sz. Napközi Otthonos Óvoda

Szajol

A veleszületett és szerzett ortopédiai betegségek prevenciója és rehabilitációja

150,000

153 sz. Dr.Dornyay Béla Cserkészcsapat

Salgótarján

Egészségmegőrző komplex program

82,000

2 sz. Napköziotthonos Óvoda

Gyomaendrőd

Óvodás gyermekek egészséges életmódjának javítása érdekében tornaszoba kialakítása, a felszerelés gazdagítása,a nevelési programok magasabb szintű megvalósítása

50,000

22.sz. Általános Iskola

Nyíregyháza

Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók egészségügyi helyzetének felmérése, az okok kiszűrése, az életminőség javítása

90,000

3021. sz. Arany János Úttörőcsapat

Gemzse

Egészség klub szervezése

70,000

9. sz. Általános Iskola

Hajduböszörmény

Az iskola enyhe fokban sérült értelmi fogyatékosokat oktat. A tanulók nagy része hátrányos helyzetű, veszélyeztetett. A hátrányos helyzet kompenzálása

140,000

A beszédhibás gyerekekért Közalapítvány Logopédiai Óvodája

Tatabánya

Súlyos beszédhibás gyerekek komplex mozgásfejlesztése óvodáskortól az általános iskola alapozó szakaszáig

102,000

A Miskolci Jezsuita Gimnáziumért Alapítvány

Miskolc

Közösségi testi és mentális egészségmegőrzés, képzés, tevékenység és a tapasztalatok továbbadása

110,000

Ádám Jenő Központi Általános Iskola

Kazincbarcika

Az egészséges életmód, egészséges környezeti igény, a tudat és viselkedésformálás kifejlesztése lehetőségeinek, módjainak közös kidolgozása

140,000

Alapítvány Óbuda-Békásmegyer Gyermekeinek Egészségéért

Budapest

Éjféli sportbajnokság, mint a rossz szociális helyzetű, kallódó fiatalokkal foglalkozó project országos szintű hálózatának továbbfejlesztése

200,000

Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Ikrény

A hátrányos helyzetben lévő csoportok életminőségének javítása az óvoda és az iskola együttműködésével

40,000

Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Bakonybél

Bakonybél

Vöröskeresztes szakkör. Felkészítés elsősegélynyújtó vizsgára. Gyakori betegségek és megelőzésük - előadássorozat. Szülők iskolája

72,000

Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Nagyharsány

Nagyharsány

Egészséges életmód szemlélet kialakítása rendezvényeken, kiállításokon, programokon keresztül

92,000

Általános Iskola, Abaújvár

Abaújvár

Tanulók úszásoktatása

119,000

Általános Iskola, Borsosberény

Borsosberény

Fiatalok hasznos elfoglaltságának biztosítása érdekében eszközök, berendezések beszerzése.

90,000

Általános Iskola, Cégénydányád

Cégénydányád

Felmenő rendszerű úszásoktatás bevezetése a 6-9 éves korosztály számára

162,000

Általános Iskola, Dad

Dad

Gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyerekek részére úszótanfolyam szervezése és uzsonnacsomag kérése

80,000

Általános Iskola, Fülöp

Fülöp

A tankonyha és az egészségmegőrző testtartásjavító torna tárgyi feltételeinek javítása. Az egészséges életvitelt megalapozó szokások kialakítása

100,000

Általános Iskola, Gulács

Gulács

A helyi közösség életvitelének megreformálása. Életmódklub kialakítása. Szakmai tanácsok, információk az egészségmegőrzés témaköréből

200,000

Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda és Faluház

Harkakötöny

A mozgásszervi illetve légúti megbetegedésben szenvedő tanulók egészségi állapotának javítása,az egészséges tanulók ellenálló képességének növelése,úszásoktatás

92,000

Általános Iskola, Nyíracsád

Nyíracsád

Az iskola 6-14 éves korú szociálisan és egészségileg rászoruló tanulóinak úszásoktatása, ill. nyári úszótáboroztatása

80,000

Általános Iskola, Pusztadobos

Pusztadobos

A felnőttkorú lakosság egészségi állapotának és életminőségének javítása érdekében tartáskorrekciós gyakorlatok végzése

200,000

Általános Iskola, Surd

Surd

A község szabadtéri sporteszközeinek bővítése, programok szervezése azért, hogy a fiatalokat az alkoholizmustól el lehessen téríteni

180,000

Általános Iskola, Tiszajenő

Tiszajenő

Egészséges táplálkozási szokások kialakítása, különös tekintettel a családok táplálkozási szokásainak megváltoztatására

50,000

Általános Iskola, Újléta

Újléta

Általános iskolások egészségmegőrzése. Egészségfejlesztő, egészségmegóvó programok szervezése. Rendszeres higiéniás szokások kialakítása

80,000

Általános Művelődési Központ

Nádasd

Idősek klubjának egészségmegőrző programja

130,000

Általános Művelődési Központ és Vöröskeresztes Klub

Szabadkígyós

Egészséges életmóddal kapcsolatos előadássorozat, gyakorlati bemutatók szervezése. A biotermesztés és gyógynövények ismerete

80,000

Amaro-Suno Kulturális Hagyományőrző Egyesület

Budapest

Egészségmegőrzés témában előadások tartása

294,000

Ambrózfalva-Csanádalberti Általános Humán Központ

Csanádalberti

Testi és lelki egészségmegőrzés fejlesztése az ambrózfalvi gyermekek, ifjúság és lakosság hátrányainak csökkentése érdekében

500,000

Arany János Általános Iskola

Kiskunmajsa

Hátrányos helyzetben lévő családok gyermekeinek megsegítése, hasznos foglalkoztatása, egészségük megőrzése, közösségben való részvételük megszervezése

163,500

Aranyosgadány, Önkormányzat

Aranyosgadány

Fiatal és idős korosztály egészséges életmódjának kialakítása

90,000

Arló Nagyközség Önkormányzat Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Arló

Hátrányos helyzetű gyermekek egészséges életmódra nevelése, életminőségének javítása a közösségi részvétel megszervezésével.

100,000

Asztmás és Allergiás Gyerekek Budapesti Egyesülete

Budapest

Téli tábor légúti betegségben szenvedő gyerekek részére

200,000

Az Abaújszántói Óvodás Gyermekekért Alapítvány

Abaújszántó

Óvodás gyermekek szüleinek és nevelőinek közös együttgondolkodása arról, hogyan tehetik egészségesebbé gyermekeik életét

100,000

Bajai Ifjúsági Ház

Baja

Fiatalok részére szervezett éjszakai program, melynek elsődleges célja, hogy a drogközelből elvigyék a gyerekeket

901,250

Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Diákotthon

Debrecen

Az egészséges életmódra nevelés előző években kialakult tevékenységi köreinek fenntartása, e területen folyó személyiségfejlesztő munka minőségének javítása

80,000

Baross Gábor Általános és Szakmunkásképző Iskola

Budapest

Hátrányos helyzetű, drog, alkohol által veszélyeztetett fiatalok egészségesebb életmód felé segítése

198,000

Bartók Béla Művelődési Központ

Nagykáta

Gyógyúszó tanfolyam Jászberényben

100,000

Bartók Béla Művelődési Központ

Nagykáta

Asztmás és tartáshibás gyerekek gyógyúszó-tanfolyama.

100,000

B-A-Z Megyei Önkormányzat Foglalkoztató Rehabilitációs Intézet és Fogyatékosok Otthona

Putnok

Az intézmény lakóinak életminőségfejlesztő szabadidős foglalkoztatása. A foglalkoztatásvezető munkatársak módszertani felkészítése

200,000

Belvárosi Óvoda

Kazincbarcika

Speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok ellátása szakember bevonásával

135,000

Bethánia Rehabilitációs Otthon Alapítvány

Pécs

Alkoholbetegek rehabilitációs otthonában a helyes életmódra nevelés, a szabadidő hasznos eltöltése, lakhatási feltételek javítása.

200,000

Bikal, Községi Önkormányzat

Bikal

A községben élő fiatalok összefogása: sportrendezvények, túrák szervezése, egészségügyi előadások és filmvetítések tartása.

200,000

Boldog, Községi Önkormányzat

Boldog

A közösségi egészségmegőrzés érdekében komplex programok megtartása

200,000

Budaörsi Rubicon Waldorf Általános Iskola

Budaörs

Ingázó szülők, lakótelepi gyerekek, nehéz sorsú családok részére péntek délutánonként programok szervezése.

181,000

Bulgárföldi Általános Iskola

Miskolc

Az iskolában működő életmód klubba járó gyerekek tanórán kívüli egészséget megőrző szabadidős tevékenység megvalósítása

84,000

Ceredi Segítő Kezek Alapítvány

Cered

Az élet minőségének javítása, az egészséges életmód, a testi-lelki egyensúly fenntartása az idősek otthona lakóinak, valamint a helyi közösség számára

70,000

Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete Bagaméri Tagszervezet

Bagamér

Közösségformálás, egészséges életmódra nevelés, identitástudat fejlesztése a mindennapi életből merített problémák, példák megoldásának gyakorlásával.

200,000

Családsegítő Szolgálat

Tatabánya

Táborozás szervezése szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek részére

392,000

Debrecen-Nagytemplom Reform. Egyházközség Nyitott Ajtó Otthona

Debrecen

A terápiás jellegű foglalkoztatási lehetőségek bővítése, a már működő varrókör eszköztárának fejlesztése szövőszékkel, bőrmíves foglalkoztatás elindítása

135,000

Derecskei Mentálhigienes és Ápolási Központ Közhasznú Társaság

Derecske

Az intézményben folyó közösségi egészségmegőrzési program technikai feltételeinek biztosítása

200,000

Dombóvár, Erzsébet Óvoda

Dombóvár

Szabadlevegős prevenciós program

370,000

Down Alapitvány

Budapest

Az Alapítvány Átmeneti Otthonában tartózkodó középsúlyos értelmi fogyatékosok fizikai, pszichés és mentális állapotának javítása, szinten tartása

200,000

Down Alapítvány Pannónia

Győr

A súlyosan és halmozottan sérült gyermekek mozgásfejlesztése

293,740

Dr. Entz Géza Általános Iskola

Mezőkomárom

Hátrányos helyzetű, általános iskolás gyermekek nyári táboroztatása.

100,000

Drog Tájékoztató Központ

Budapest

Fővárosi Sokk-Centrum létesítése bűncselekmények által érintett áldozatok több oldalú (mentálhigiénés, szociálterápiás) támogatására

200,000

Ecsedi Báthori István Református Gimnázium

Nagyecsed

A rendszeres, órarendbe foglalt testnevelés segítése nem saját tornateremben

303,800

Egri Családsegítő Alapítvány

Eger

A mentális és szellemi egészség karbantartása mellett a fizikai kondíció javítása, szintentartása

150,000

Egyesített Oktatási és Közművelődési Intézmény I. sz. Óvoda

Pocsaj

Egészséges életmódra nevelés az óvodában

630,000

Egyesület az Infarktus Ellen

Nyíregyháza

Rekreációs, prevenciós és rehabilitációs program megvalósítása egészségvédő egyesületekben és klubokban

492,000

Egyetértés Alkoholizmus Ellenes Klub

Kunszentmárton

A védett-szálló működési feltételeinek megteremtése

400,000

Együtt a Békés Családért Alapítvány

Érd

Az 1998 február óta működő kismama klub kibővítése, fiatal házasok klubja, sportrendezvények szervezése. Szociálisan elmaradott családok segítése

200,000

Együtt-Egymásért Egészségügyi Gyermekotthon

Barcs

Tornaszoba eszközrendszerének bővítése.

200,000

Éltető Gondoskodás Alapítvány

Debrecen

Program az életminőség javítására

400,000

Értük Baráti Társaság

Hajdúböszörmény

Egészségvédelmi előadássorozat hallássérültek számára

131,250

Esőemberke Alapítvány

Szombathely

Autista gyermekeket nevelő szülők számára érzelmi támasz nyújtása, autizmusspecifikus ismeretek szerzése. A társadalmi integrálódás hatékony elősegítése

54,000

Fact Alapítvány

Pécs

Községi egészségterv program előkészítésének segítése

2,154,300

Fact Alapítvány

Pécs

Községi egészségterv pályázat előkészítő tréningje további négy régióban

1,965,520

Fact Alapítvány

Pécs

Egészségtervet összeállító községek segítése pályázatuk egírásában.Tré ningek szervezése, hírlevelek szerkesztésetelefonos konzultáció,konferenciaszervezés

2,987,630

Faragó Utcai Óvoda

Debrecen

A nevelési programban megfogalmazott,az ahhoz kapcsolódó egészséges életmódra nevelés munkaközösség által tervezett és megvalósított feladatok rendszerezése

150,000

Felnőttek a Gyermekekért Alapítvány

Dad

Az egészséges életmódhoz a rendszeres mozgás is fontos. A néptánc-csoport fellépéséhez szükséges hagyományőrző ruházat kiegészítése

100,000

Felpéc, Általános Iskola

Felpéc

Környezetegészségügyi programsorozat indítása

275,000

Fényszarui Romák Betegségmegelőző Egyesülete

Jászfényszaru

Jászfényszarun és Pusztamonostoron élő gyermekek és felnőtt lakosok betegségmegelőző programja

100,000

Fogyatékosok Napközi Otthona

Várpalota

Felvetőfonal biztosításával a gondozottak tevékenységének biztosítása, manuális képességek fejlesztése

200,000

Forrás Pszichológiai Egyesület

Nyíregyháza

Az egészségügyi dolgozók körében a szakmából adódóan fokozott megterhelés betegségekhez, a betegek ellátásának romlásához, pályaelhagyásához vezethet

90,000

Földes, Nagyközségi Népfőiskolai Egyesület

Földes

Hátrányos és veszélyeztetett helyzetben élő családok teljes generációja életminőségének javítása

180,000

Gárdonyi Géza Körzeti Általános Iskola

Borsodivánka

Négy község hagyományteremtő sporttalálkozója.

142,000

Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért

Budapest

Volt koraszülöttek hidroterápiás-prevenciós foglalkoztatása, Budapest III. kerület védőnői hálózatán keresztül az érintettek felkutatása

192,000

Gézengúz Alapítvány Győri Tagozata

Győr

Egy interdiszciplináris ellátás Győr városában a hátrányos helyzetben lévő csoportok életminőségének javítására, az egészséges életmód tükrében

200,000

Gondviselés Szociális Foglalkoztató-Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Társaság

Budapest

Hydroterápiás és úszás program értelmileg és halmozottan sérült fiatalok számára

198,000

Gönyüi Nyugdíjasklub

Gönyű

Idős emberek egészségmegőrzése: gyógytorna, szakelőadások, kondicionáló kerékpározás, szabadban túrázás, gyógyfürdők látogatása, gyógymasszázs alkalmazása

140,000

Görög Katolikus Egyház

Kenézlő

A Karitász-házban lakó emberek szociális, kulturális és vallási téren történő segítése.

200,000

Görög Katolikus Egyházközség

Abod

A fiatal lakosság erkölcsi és szellemi felemelkedésének elősegítése filmklub, illetve zenés-táncos estek rendezésével.

100,000

Hajdú-Bihar Megyei Ilco Klub

Debrecen

A sztómaviselő tagok életminőségének javítása, rehabilitációs segítése

106,000

Hajnal Alkoholellenes Klub

Budapest

Gyógyuló alkoholbetegek számára olyan közösség biztosítása, amelyben szégyenkezés nélkül beszélhetnek problémáikról, gondjaikról

200,000

Hajnalcsillag Református Óvoda

Gyula

Mama- és gyermektorna az óvodában

106,000

Hársfa Egyesület

Budapest

Családban élő, értelmileg sérült fiatalok összefogása, rendszeres testedzése, csoportos kirándulások szervezése.

200,000

Hegyszentmárton Község Jóléti Szolgálat Közalapítvány

Hegyszentmárton

Szabadidőpark létrehozása, egészséges életmód megóvása a közösségi élet megszervezése érdekében

200,000

Herman Ottó Gimnázium

Miskolc

Egészségfejlesztő és mentálhigiénés foglalkozások tartása a kortárssegítői munkára jelentkező gimnáziumi tanulók számára

300,000

Hermes Alapítvány

Szekszárd

Az iskolarendszerből és az állami gondoskodás rendszeréből kikerült,munka nélkül maradt hátrányos helyzetű fiatalok társadalomba való beilleszkedésének segítése

200,000

Hit és Élet Alapítvány

Budapest

Hátrányos helyzetű faluközösség életminőség javulását és egészségmegőrző együttműködését elősegítő programok biztosítása

390,000

I. sz. Általános Iskola

Szigethalom

Hátrányos helyzetű gyermekek éves egészségnevelő programja az iskolában, 1999 nyarán egészségvédő tábor szervezése az éves munka folytatásaként

200,000

Idősek Otthona

Nógrádmegyer

Nógrádmegyer időseinek testi-lelki egészségéért, amely az egészséges életmódra nevelésről, mentális foglalkoztatásról stb. szól

186,000

Idősek Otthona és Módszertani Intézet

Borsodnádasd

Az Otthon lakóinak, valamint a településen élők életminőségének javítása, a testi-lelki egyensúly fenntartását elősegítő hasznos foglalkozások

100,000

Idősek Otthona és Módszertani Intézet

Borsodnádasd

Az életminőség javítása - a helyi közösség valamint az idősek otthona lakói számára - szabadidős programok biztosítása révén

100,000

Igrici Szabadidősport és Életmód Klub

Igrici

Szabadidősport és Életmód Klub anyagi feltételének javítása

150,000

II. sz. Napköziotthonos Óvoda

Gávavencsellő

Megfelelő egészségkultúra kialakítása, a családi-óvodai nevelés összehangolása, a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítása

160,000

Ilco Klub

Dombóvár

A megváltozott életkörülményeket diktáló betegségben szenvedők számára fórum biztosítása

30,000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekotthon Tiszakürti Egysége

Tiszakürt

Egészségmegőrző program, mely segíti az életszínvonal javítását, a közösségi szellem elmélyítését és az egészség megőrzését

200,000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekotthon Tiszakürti Egysége Lakásotthon

Tiszakürt

A lakásotthon bútorzatának, tárgyi felszereléseinek javítása.

200,000

Jókai Mór Középiskolai Kollégium

Békéscsaba

Legveszélyeztetettebb az, akinek az élete nem szól semmiről c. kortárs segítő csoport képzése

200,000

Juvenilis - Diab - Help Alapítvány

Budapest

Közösségi egészségmegőrzés cukorbeteg gyermekek életmódtanuló táboraiban

500,000

Kálmánháza Önkormányzatának Óvodája

Kálmánháza

Az óvoda egészséges életmódra neveléséhez szükséges gyermekméretű eszközök beszerzése, felújítása

73,000

Karcagi Lovas Egyesület

Karcag

Terápiás lovagoltatáshoz speciális lovasfelszerelések vásárlása

195,000

Karinthy Frigyes ÁMK Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpont

Budapest

Hátrányos helyzetben lévő csoportok segítése.

125,000

Keszü Község Önkormányzata

Keszü

A község lakosságának egészségesebb életmódra nevelése

172,000

Kisebbségi Közösségi Ház Egyesület

Hajdúhadház

Az egészségesebb környezet kialakítása

200,000

Kiskőrös Város Önkormányzata, Egyesített Szociális Intézménye, Humán Szolgáltató Központ

Kiskőrös

Idősek Klubja tagjai számára szervezett egészségmegőrzés célzatú programokhoz kultúrált, egészséges környezet kiépítése.

200,000

Kispad Alapítvány

Drávafok

Baranya megyei falugondnokok egy csoportjának egészségmegőrző tanfolyama

452,000

Kosárvarázs Alapítvány

Budapest

Kőbányán, az Újhegyi lakótelepen élő, hátrányos helyzetben lévő családok részére sportprogram biztosítása

200,000

Kossuth Lajos Általános Iskola

Székesfehérvár

Dyslexia, dysgraphia veszélyeztetett, illetve dyslexiás, dysgraphiás kisiskolások komplex, az iskolai élet minden tevékenységére kiterjedő fejlesztése

240,000

Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár

Nagyrábé

Egészségmegőrző kisközösségek működése: népfőiskola, életreform klub, diabetesz klub, fiatalok szabadegyeteme

15,000

Kölcsey Ferenc Megyei és Városi Művelődési Központ

Debrecen

Egészségügyi ismeretterjesztő, egészségmegőrző prevenciós program nyugdíjasok részére

90,000

Körzeti Általános Iskola

Kétújfalu

Az iskola területén belül egy közösségi főzőhely kialakítása

500,000

Körzeti Általános Iskola

Borsodbóta

Az iskola átfogó egészségmegőrző programja: váljon a tanulók igényévé a mindennapos, rendszeres tiszálkodás, a mozgás, a szabad levegőn való tartózkodás stb.

84,000

Közös Sors Rokkantnyugdíjasok Egyesülete

Miskolc

Az Egyesület fenntartásával bentlakásos és nappali ellátást biztosító egészségügyi és szociális intézményt hoz létre

540,000

Központi Általános Iskola és Speciális Szakiskola

Mindszent

Egészségmagatartás kialakítása, fejlesztése. Az egészség, mint érték megszilárdítása, támogató kapcsolatok kialakítása

70,000

Községi Önkormányzat

Ivánc

Teletér létrehozása falvakban

215,000

Községi Önkormányzat, Nyalka

Nyalka

Hagyományt teremtő falunapi program szervezése

100,000

Krízisintervenciós-Mentálhygiénés Egyesület

Miskolc

Egészségfejlesztő tevékenységben, kockázati csoportok megközelítésében való részvétel biztosítása

200,000

Lakókörzeti Művelődési Házak Igazgatósága

Nyíregyháza

Komplex egészségmegőrző program a nyíregyházi Borbányai Művelődési Házban

330,000

Lakókörzeti Művelődési Házak Igazgatósága

Nyíregyháza

A Borbányai Művelődési Ház egészségmegőrző programja.

75,000

Lakókörzeti Művelődési Házak Igazgatósága Jósavárosi Művelődési Háza

Nyíregyháza

Komplex egészségmegőrzési programsorozat

200,000

Lakókörzeti Művelődési Házak Igazgatóságának Alvégesi Művelődési Háza

Nyíregyháza

A Nyugdíjas Klub egészségmegőrző programja

34,000

Lorántffy Zsuzsanna Református Kismamaház

Miskolc

A Kismamaház lakóinak betegségmegelőzése, életminőségének javítása, egészségesebb táplálkozásának elősegítése

200,000

Magyar Humánökológus Társaság Tiszántúli Képviselete, Környezetvédelmi Tanácsadó Iroda

Debrecen

Szakmai háttér bevonásával előadásokkal, szórólapokkal, médiaprogramokkal az egészségmegőrzés érdekében

200,000

Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete Pécsi Helyi Bizottsága

Pécs

Pécs város középiskolás korosztályának egészségnevelése, az egészségközpontú életvitel elterjesztése

200,000

Magyar Táplálékallergia Munkaközösség-Egyesület

Budapest

A diétázó gyermekeket fogadó óvodák konyhai dolgozóinak továbbképzése diétás élelmiszerek ismertetésével és felhasználási módjainak gyakorlásával

191,000

Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete

Nyíregyháza

A Tisza Gergelyugornya település szabadstrandján önkéntesekből álló vízi mentőszolgálat zavartalan működéséhez anyagi támogatás

200,000

Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetség Zala Megyei Tagszövetség

Nagykanizsa

Nagykanizsa város és vonzáskörzete cigány lakosságának életminőségjavító tréning szervezése

200,000

Mentor Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Tiszacsege

Komplex segítségnyújtás sérült és hátrányos helyzetű gyermekek sok problémás családjainak

180,000

Mezőgazdasági Gépészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet

Piliscsaba

Mező- és erdőgazdasági gépészképző iskola tanulóinak egészségmegőrzésére szervezett úszás, vízből mentés oktatás, túráztatás, elsősegélytanfolyam

336,000

Mi - Ért Alapítvány

Budapest

Az egészségesebb kőbányaiakért. 3 klub működtetésének támogatása, mely a testi-lelki egészség megőrzését, megóvását biztosítja

70,000

Mobilitás Egyesület

Budapest

Mozgáskorlátozott, halmozottan sérült gyermekek részére speciális tevékenységek szervezése az egészséges fejlődés céljából

198,000

Móra Ferenc Általános Iskola

Budapest

Természetbarát játékok beszerzése, a meglévő játszótér bővítése, áthelyezése

200,000

Móra Ferenc Általános Iskola

Kiskunmajsa

Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek iskolai tisztasági fürdő és ruhaápolási programja

125,000

Mórahalom Város Önkormányzata

Mórahalom

A város lakossága életminőségének, életfeltételeinek javítása

200,000

Mozgáskorlátozottak Egyesülete

Soltszentimre

Kondicionáló gépek beszerzése és egy alkalommal kirándulás támogatása

100,000

Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete

Salgótarján

Az önálló életvitel feltételeinek javítása. A közösség pozitív gondolkodásának erősítése a rehabilitációt célozza, ill. késlelteti az állapot romlást

144,000

Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete

Tatabánya

A Komárom-Esztergom megyében élő mozgássérültek összefogása, a társadalmi életbe való bekapcsolódásuk elősegítése.

200,000

Mozgáskorlátozottak Pest Megyei Egyesületének Vonzáskörzeti Szervezete

Gyömrő

15 községben, városban lakó hátrányos helyzetben lévő mozgáskorlátozott csoport életminőségének, testi és lelki egyensúlyának javítása

60,000

Mozgássérültek és Barátaik Miskolc városi Egyesülete

Miskolc

Rehabilitációs gyógycentrum létesítése és egészségmegőrzési program szervezése súlyosan fogyatékos emberek részére Miskolcon

120,000

Mucsi Községi Önkormányzat

Mucsi

Egy halmozottan hátrányos kistelepülés asszonyai, lányai szeretnének helyben tenni az őket érintő betegségek megelőzéséért, az egészséges életmód propagálásáért

100,000

Nagycsaládosok Kapolcsi Egyesület

Kapolcs

Előadássorozatok egészségmegőrzéshez, ennek szemléletesebbé tétele. Ismerd meg környezeted, mozgalom az egészséges életmódra nevelés keretein belül

116,000

Nagycsaládosok Monori Egyesülete

Monor

A nagycsaládos szülők egy része dohányzik. Szeretnék őket ösztönözni a tüdőgondozó leszoktató programban való részvételre

130,000

Nagycsaládosok Pilisi Egyesülete

Pilis

A szervezet sportolási lehetőségekből kiszorult tizenéves fiatalok hétvégi rendszeres sportolási lehetőségének biztosítása.Felvilágosító és drogmegelőző program

126,000

Nagycsaládosok Üllői Egyesülete

Üllő

Fiatalok egészségmegőrzési fóruma

82,000

Napköziotthonos Óvoda

Debrecen

Gyermekek óvodai mozgásfejlesztése. Hátrányos helyzetű családok rendszeres testedzésének megszervezése, koordinálása

100,000

Napköziotthonos Óvoda, Szentlőrinckáta

Szentlőrinckáta

Az egészségmegőrző programmal az eszköztár, a tevékenységi körök bővítése, arra törekedve, hogy a gyermekek egészségesebbek, edzettebbek legyenek

70,000

Napsugár Gyermekház

Szolnok

Az Együtt-Egymásért-Egészségben elnevezésű programsor komplex tevékenységsor, halmozottan hátrányos helyzetű családok számára

200,000

Nógrád Megye Önkormányzatának Gyermekvédelmi Központja Salgótarján Lakásotthon

Salgótarján

A Lakásotthonban nevelkedő állami gondozott gyermek- és ifjúságkorú növendékek részére turistafelszerelés beszerzése

200,000

Noszlopy Gáspár Általános Iskola

Somogysárd

Egészséges életmódra nevelés az iskolában tanórán és tanórán kívül

112,276

Nővérszolgálat Kft.

Pécs

Integrált szolgáltatás - egészségügyi és szociális tevékenység összekapcsolása, a meglévő tárgyi eszközök és szakmai tevékenység folytatása

50,000

Nyíracsád Község Önkormányzat Gyermekjóléti Szolgálata

Nyíracsád

A fiatalok és gyermekek egészséges életmódra nevelése, a káros szenvedélyek elleni küzdelem, a betegségek megelőzése

21,000

Nyíracsád, Általános Iskola

Nyíracsád

Egészségmegőrző és javító program, gyakorlati úszótanfolyamok kezdő és haladó szinten, úszótáborok, elméleti egészségügyi előadás-sorozat

388,750

Nyírtelekért Ápolási Egyesület

Nyírtelek

Egészségi okból hátrányos helyzetben lévő időskorúak rehabilitációjának elősegítése intézményi háttérrel

200,000

Nyugdíjas Klub

Kecskéd

Gyógyászati segédeszközök vásárlása, egészségügyi létesítmények látogatásának finanszírozása, csoportos szűrővizsgálat elvégzése céljából előadók költségei

33,000

Nyugdíjas Klub, Borsosberény

Borsosberény

Egészségvédelmi, egészségmegőrzési előadások tartása. Az időskori testi-lelki erőnlét biztosításához kondicionáló gép vásárlása

50,000

Nyugdíjasok Baráti Köre

Kaba

Testi-lelki betegségek nyugdíjas korban címmel előadássorozat, mozgásszervi betegségek kezelése fürdőterápiával, időskorúak gyógytornája, színházlátogatás.

147,000

Nyugdíjasok Egészségmegőrző Szövetsége

Kiskunfélegyháza

Időskorúak és mozgáskorlátozottak egészségmegőrző kurzusainak megtartása.

200,000

Nyugdíjasok Háza Alapítvány

Debrecen

Az idős emberek testi és szellemi frissességének megőrzése, betegségeik megelőzése és a rehabilitáció feltételeinek javítása

325,000

Ónod Község Polgármesteri Hivatala

Ónod

Egészségügyi felvilágosító programok szervezése

186,200

Óvoda

Sirok

Hátrányos helyzetű cigány gyermekek szülei számára szülőklub létrehozása, működtetése

110,000

Óvoda a Családokért Alapítvány

Komárom

Az óvodába járó gyerekek és családjuk megismertetése az egészséges életmód, helyes táplálkozás, mozgás fontosságával.

120,000

Özvegyasszonyok Klubja

Kisnána

Iskolások helyes viselkedésre tanítása

210,000

Parádi Egészség és Otthonvédők Köre

Parádfürdő

A középkorú lakosság Etka jóga tornán való részvétele. E mozgás segíti a klimax kellemetlen hatásainak leküzdését

200,000

Pécs, Óvoda

Pécs

Az egészséges életmódra nevelés elengedhetetlen feltétele az egészségmegőrzés, környezeti nevelés, amely az óvodai közösségi élet keretében megoldható

60,000

Pécs, Óvoda

Pécs

A hátrányos helyzetű gyermekek mindennapi életének komfortosabbá, esztétikusabbá tétele.

130,000

Petőfi Sándor Általános Iskola

Nyírkércs

Az egészséges életmódot, a testi-lelki egyensúlyt biztosító sport és kulturális tevékenység

140,000

Petőfi Sándor Általános Iskola

Tiszagyulaháza

Egészségvédelmi klub folyamatos működésének biztosítása.

50,000

Platthy Ida Napköziotthonos Óvoda

Felsőzsolca

Az életritmus, a táplálkozás, a testápolás, öltözködés, mozgás, edzés, stb. megszervezésével biztosítani a megfelelő életmódot

210,000

Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete

Ráckeve

Személyiségfejlesztés. Egészségesebb életvitel, felelősségteljesebb egészségmagatartás kialakítása. Szenvedélybetegségek megelőzése

147,000

Rapiditás Sport Klub

Tatabánya

A Tatabánya és környéki hallássérült sportolók versenyeken való részvételének biztosítása, illetve az itt megrendezésre kerülő tornák támogatása

200,000

Remény Egészség- és Családvédő Egyesület

Kiskunhalas

Az Egészséges Ijfúságért Országos Szövetség kiskunhalasi tagszervezetének megalakítása

97,000

Reneszánsz AE Klub

Szolnok

A klub 20 éves fennállásának megünneplése társklubok és régi tagok bevonásával. Két fő delegálása két országos továbbképzésre

141,000

Segítő Kapcsolatok Alapítvány

Budakeszi

Egészségkárosodottak Kapaszkodó Klubja és kisnyugdíjasok Idős Klubja működési költsége.

31,250

Sérült Emberek Érdekvédelmi Egyesületének Bácsalmási Alapszervezete

Bácsalmás

A fogyatékosokkal megtanultatni a viszonylag önálló életvitelt, hogy közülük minél többen legyenek képesek az önkiszolgálásra, egészséges ételek elkészítésére

150,000

Summa Vitae Alapítvány

Piliscsaba

Az otthonházban lakó nyolc értelmi sérült fiatal egészségmegőrzése, fizikai állapotának szintentartása, egyéni gyógytorna, csoportos tartásjavító gerinctorna

180,000

Szabó Pál Általános Művelődési Központ

Biharugra

A tanulók és a község fiatalságának egészségmegőrzése

197,300

Szakolyért Baráti Klub

Szakoly

Klubhelyiség kialakítása a Teleházban.

200,000

Széchenyi István Általános Iskola

Tiszadob

A gyermekek életminőségének javítása társadalmi összefogás segítségével

66,500

Széchenyi István Általános Iskola és Zeneiskola

Tolna

A szociálisan hátrányos helyzetű és cigány tanulóknak egészséges életmód és életvezetés szakkör beindítása

138,000

Szeged és Térsége Diabetes Egyesület

Szeged

A cukorbetegek hatékony oktatása, a szövődmények megelőzése a cukorbetegek életminőségének javítása érdekében

40,000

Szent Anna Szeretetotthon

Ózd

A Szeretetotthon tárgyi feltételeinek javítása, a foglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzése az idősek életminőségének javítása céljából

410,000

Szent Anna Szeretetotthon

Ózd

Házi segítő szolgálat részére eszköztámogatás

70,000

Szentes Város Gondozási Központja

Szentes

Eszközbeszerzés prevenciós tevékenységhez

175,000

Szentesi Senior Sport Club

Szentes

IV. Nemzetközi Senior Úszóverseny megrendezése. Az úszás egészségmegőrző és -helyreállító szerepének népszerűsítése

84,000

Szent-Györgyi Albert 12 Évfolyamos Iskola Mentálhygiénés Munkacsoportja

Budapest

A veszélyeztetett körzetű iskolák tanulóinak preventív segítség nyújtása

200,000

Szeretet Nyugdíjas Klub

Szabolcs

A közösségi egészségmegőrzés keretében lélektani és fizikai erőnlét megőrzése, javítása.

85,000

Szimpátia Alapítvány Fejlesztő Óvodája

Püspökladány

Fogyatékos gyermekeket nevelő-oktató intézményben az életkornak megfelelő életminőség javítása, a testi-lelki egyensúly fenntartása, annak helyreállítása

200,000

Szin, Napköziotthonos Óvoda

Szin

Egészségmegőrző, rehabilitációs program, amely segíti a gyermekekben az egészséges életmód szokásainak kialakulását

66,000

Szivárvány Napköziotthonos Óvoda

Budapest

Hátrányos helyzetben lévő óvodások esélyegyenlőségének javítása.

100,000

Szomolya, Általános Iskola és Óvoda

Szomolya

Többszörösen hátrányos helyzetűek testi-lelki egészségnevelése.

154,500

Szuha Község Önkormányzata

Szuha

A község rossz általános egészségi állapotának javítása: alkoholizmus, anyagcsere, mozgásszervi megbetegedések és emésztőrendszeri daganatos betegségek

190,000

Szülők Egyesülete Gyermekekért

Cikó

Testileg, lelkileg harmonikusan fejlődő egészséges gyermekek nevelése

130,000

Szűts József Általános Iskola

Kiskunhalas

Közösségi egészségmegőrzés: a tanulóifjúság mentálhigiénés ismereteinek bővítése szakemberek bevonásával

695,000

Tarlódombi Óvoda

Vésztő

A mozgásfejlesztés, mint egészségmegőrző tevékenység kiemelése, a társadalmi okból hátrányos helyzetű családokból kikerülő gyermekek körében.

50,000

Tereske, Művelődési Ház

Tereske

Olyan program továbbfejlesztése, ami az önértékelési válságban küzdők számára segítség és preventív jellegű azoknál, akik most kerülnek válsághelyzetbe

150,000

Testvériség Kulturális és Szabadidő Sportegyesület

Hajdúhadház

A cigány kisebbség egészséges életmódra nevelése, a szabadidő tartalmas eltöltése, a másság elfogadtatása.

110,000

Tolna Megyei Önkormányzat Nagy László Nevelőotthona

Fadd

Állami gondozott gyermekek életminőségének javítása, egészséges életmódra nevelése

500,000

Tolna Megyei Önkormányzat Nagy László Nevelőotthona

Fadd

Kerékpártúrák szervezése.

200,000

Tolna Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Gyermekotthona

Szekszárd

Túrával, sátorozással egybekötött Elixir-hétvégék szervezése állami gondozott fiataloknak az egészséges életmód népszerűsítésére

200,000

Triász Alkoholmentes Klub

Budapest

A Klub már a kórházi kezelés alatt igyekszik felkelteni a betegek érdeklődését a kezelés, a gyógyulás és az egészséges életmód iránt

200,000

Vackor Napköziotthonos Óvoda

Mosonmagyaróvár

Egészségnevelési nyílt hét rendezése szülőknek

112,400

Változó Korú Nők Egyesülete

Nyíregyháza

Klimax korú nők egészségmegőrzése csoportos foglalkozások segítségével, életmód váltással, támogatva a gyógyszeres kezelést

115,000

Vargabetű Klub-műhely Egyesület

Budapest

A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, elsősorban 14-25 éves fiatalok életvezetési problémáinak megoldása, egészségmegőrzés, általános prevenció

200,000

Városi Kulturális Intézmény

Berettyóújfalu

Hátrányos helyzetű - egyedülálló - emberek önszerveződő, egymást segítő tevékenysége, információs modell kialakítása

200,000

Vöröskereszt Életmód Klub

Csátalja

A község lakosságának egészséges életmódra való nevelése

150,000

Zalaegerszeg, Napköziotthonos Óvoda

Zalaegerszeg

Rendszeres mozgással egészségesebb életvitel kialakítása

147,600

Zöld Sportok Clubja

Miskolc

Lépjünk meg az infarktus elől!

280,000

Zöld Sportok Clubja

Miskolc

Lépjünk meg az infarktus elől! - egész éven át tartó egészségvédő szabadidősport rendezvénysorozat nem dohányzók részére a szabad természetben

200,000

Zöldkör Budaörs Egészségünkért Környezetünkért Egyesület

Budaörs

Családi szabadidős rendezvények szervezése, mely a családi életre, egészséges életmódra, környezetvédelemre nevelést biztosít

121,000

Vissza az oldal elejére