KISTELEPÜLÉSEK SZOCIÁLIS GONDJAINAK ENYHÍTÉSE
DÖNTÉSEK 1998
KÓDSZÁM:
5033

Pályázati felhívás - Egyéb döntések a Szociális programokban -Vissza a programok felsorolásához

PÁLYÁZÓ SZÉKHELY TÉMA TÁMOGATÁS
Ft

Árpás, Községi Önkormányzat

Árpás

Falugondnokság beindításához szükséges gépjármű beszerzése.

700,000

Baranyahídvég Községi Önkormányzat

Baranyahídvég

Öregek napköziben történő ellátását segítő szolgálat.

400,000

Bódvarákó Községi Önkormányzat

Bódvarákó

Falugondnoki rendszer által nyújtott szolgáltatások körének bővítése rotációs kapa és tartozékai, valamint kisteljesítményű pótkocsi vásárlásával.

375,000

Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete Bagaméri Tagszervezet

Bagamér

Főállású szociális gondoskodás megalapozása a település cigány lakosainak felemelkedéséért.

300,000

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Mezőzombor

Gyermekek kisegítő képzése, gyógytornászhoz, fejlesztő pedagógushoz, az időskorú lakosság szakrendelésekre juttatásához és ebédkihordáshoz gk. beszerzése

900,000

Csatka Község Képviselő-testülete

Csatka

Öregek klubjának létrehozása, a magányból eredő mentálhigiénés problémák csökkentése.

160,000

Csengerújfalu Község Önkormányzata

Csengerújfalu

2 fő alkalmazása fogyatékos, többszörösen hátrányos helyzetű emberek, valamint a cigányság szociális és életkörülményeinek javítására

300,000

Csökmő, Polgármesteri Hivatal

Csökmő

45 fő szállítására alkalmas autóbusz vásárlása és folyamatos üzemeltetése.

900,000

Doboz, Nagyközségi Önkormányzat

Doboz

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat létrehozása, működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése.

320,000

Erdőhorváti, Polgármesteri Hivatal

Erdőhorváti

Falugondnoki rendszer beindítása.

900,000

Fábiánsebestyéni Mentési Központért Közalapítvány

Fábiánsebestyén

A településen élő rászorultaknak végzett mosodai és takarító szolgáltatás

110,000

Falugondnoki Szolgálat

Csikéria

Számítógépes csatlakozás telefonvonallal a legközelebbi teleházhoz

330,000

Fii Cu Noi Tagszervezet

Alsószentmárton

Faluautó program beindítása, működtetése a rászorulók ingyenes utaztatása céljából.

806,124

Folyás, Községi Önkormányzat Gyermekjóléti Szolgálat

Folyás

A halmozottan hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek feltárása és csoportfoglalkozás szervezése.

70,000

Gödre, Községi Önkormányzat

Gödre

A hátrányos helyzetű lakosság szociális gondjainak megoldására, a külterületeken élő gyermekek óvodába, iskolába történő szállítására gépjármű működtetése

500,000

Görbeháza Község Önkormányzata

Görbeháza

Információs központ kiépítése Görbeháza lakói részére.

250,000

Gyermekekért Alapítvány

Fülöp

Teakonyha kialakítása és üzemeltetése a helyi általános iskolában

740,000

Harkakötöny Község Önkormányzata

Harkakötöny

A falugondnoki szolgálat tevékenységi körének bővítése és az ehhez szükséges eszközellátottság biztosítása

300,000

Háromhuta, Községi Önkormányzat

Háromhuta

Magántulajdonú házikertek megművelése, kisebb tömegű tüzifa házhoszállítása.

500,000

Idősek Klubja

Furta

A klubtagok és a nyugdíjas lakosság nappali foglalkoztatása istentisztelet biztosításával, szövő-hímző kör létrehozásához eszközök beszerzése

300,000

Idősek Klubja

Szentpéterszeg

A szociális szolgáltatás színvonalának emeléséhez személygépkocsi vásárlása a gyermekjóléti szolgálat és az idősek klubja részére.

900,000

Időskorúak Klubja

Noszlop

Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás körének bővítése

420,000

Kocsér Község Önkormányzata

Kocsér

Házi szociális gondozószolgálat feladatkörének bővítése tanyasi időskorúak gondozásával, Niva kisterepjáró vásárlása, fizikoterápiás kezelések helybeni ellátása

900,000

Korlát, Községi Önkormányzat

Korlát

Közterületek karbantartásához szükséges kisgépek beszerzése.

120,000

Körjegyzői Hivatal Falugondnoki Rendszer

Abaújvár

A falugondnoki szolgáltatás bővítéséhez zárt utánfutó, motoros fűnyíró és bozótvágó vásárlása.

365,000

Községi Önkormányzat

Cserépváralja

A szociálisan rászoruló rétegek ellátásának biztosítására személy- és teherfuvarozásra is alkalmas gépjármű vásárlása

528,000

Községi Önkormányzat

Tiszajenő

Az 1999. január 1-től bevezetésre kerülő falugondnoki szolgálat létrehozásához anyagi fedezet előteremtése

900,000

Községi Önkormányzat

Bihardancsháza

A megnövekedett étkeztetési igény teljesítésének tárgyi feltételeinek beszerzése

281,250

Községi Önkormányzat

Négyes

Kisteherautó szociális célú beszerzése és működtetése

900,000

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Nagytőke

Szociálisan hátrányos helyzetben lévő időskorúak támogatása, gondozása

500,000

Községi Önkormányzat, Füzérkajata

Füzérkajata

A falugondnoki szolgáltatás bővítése az időskorúak, mozgáskorlátozottaknál a megélhetést javító házi kertművelés segítségével, tüzelő biztosításával

300,000

Községi Önkormányzat, Nagymágocs

Nagymágocs

Népfront Székház fűtési rendszerének kiépítése, közösségi házként való működési feltételeinek kialakítása, működési költségek biztosítása

600,000

Községi Önkormányzat, Vizsoly

Vizsoly

Közterületek karbantartásához kisgépek beszerzése

62,000

Madocsa, Községi Önkormányzat

Madocsa

A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű általános iskolás korú tanulók felzárkóztatása és tehetséggondozása egésznapos napköziotthonos ellátás biztosításával.

245,000

Mánfa Község Önkormányzata

Mánfa

A falugondnokság alapvető működési feltételeinek biztosítása.

900,000

Máriapócs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Máriapócs

Szociális szolgáltatás bevezetése, a Családsegítő Központ szolgáltatásainak bővítése.

300,000

Mekényes Község Önkormányzata

Mekényes

Besegítés a faluban élő idős emberek munkájába.

150,000

Monaj Község Önkormányzata

Monaj

Szociális étkeztetéshez gépkocsi biztosítása.

900,000

Nagyközségi Önkormányzat, Nagyrábé

Nagyrábé

Szociális ellátás színvonalának javítása, az étkeztetés házhoz szállításához szükséges eszközök beszerzése

187,500

Nemesapáti, Községi Önkormányzat

Nemesapáti

Falugondnoki szolgáltatás tartalmának továbbfejlesztése, ezáltal a szociális gondok enyhítése.

500,000

Nemesrádó Község Önkormányzata

Nemesrádó

A két önkormányzat által működtetett falugondnoki szolgálat tartalmának minőségi és mennyiségi bővítése, új szolgáltatások kialakítása.

480,000

Német Kisebbségi Önkormányzat

Varsád

Szociális faluotthon beállítása.

250,000

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat

Nógrádmegyer

Az Idősek Otthona szolgáltatásainak bővítése.

140,000

Perkupa, Községi Önkormányzat

Perkupa

A falugondnoki rendszer faluszépítő, parlagfűmentesítő és tűzmegelőző programja a szociális rászorultság elvén.

261,000

Pusztadobos Község Önkormányzata

Pusztadobos

Szociális gondok megoldását szolgáló mikrobusz vásárlása.

900,000

Rábatöttös Község Önkormányzata

Rábatöttös

Idős lakosok lakóháza udvara és kertalja gépi munkálatainak elvégzése

500,000

Rózsafai Önkormányzat

Rózsafa

Falugondnoki hálózat szélesítése kulturális feladatokkal.

480,000

Ruzsa Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Ruzsa

Óvodás és iskolás korú beszédhibás gyermekek logopédiai ellátása

187,200

Somodori Cigányszervezet

Somodor

A településen működő alsótagozatos általános iskolás tanulóknak az egészségesebb életmód kialakítása

150,000

Szágy, Községi Önkormányzat

Szágy

Falugondnokság részére információszerzés és -továbbadás lehetőségének megteremtése céljából számítástechnikai eszközök beszerzése.

250,000

Szászfa, Önkormányzat

Szászfa

Mezőgazdasági erőgép megvásárlása.

500,000

Szeretet Nyugdíjas Klub

Szabolcs

A Nyugdíjas Klub működéséhez szükséges feltételek megteremtése. Az emberi tapasztalatok átadása a jövendő nemzedéknek

300,000

TéGy ZalA-KAR Térségi Gyermekjóléti Szolgálat Kiemelten Közhasznú Társaság

Zalaistvánd

Gyere Csak program - GYERekek Ellátása CSAládoknál Krízis esetén program, azaz 24 órás, családi ellátás biztosításának megszervezése családi körülmények között.

1,000,000

Telekgerendási Nyugdíjasok Egyesülete

Telekgerendás

Gépjármű beszerzése a falugondnoki hálózat és segítő rendszer kialakításához

900,000

Települési Önkormányzat

Sümegprága

Falugondnoki szolgálat megvalósításához gépkocsi vásárlása

900,000

Tószegi Községi Önkormányzat

Tószeg

Mozgó szociális gondozó szolgálat működtetése, az idősek számára lakásukon nyújtandó komplex szociális és részben egészségügyi szolgáltatások kialakítása

550,000

Újtelek Község Önkormányzata

Újtelek

Nyugdíjas klubtagok részére budapesti színházi látogatás szervezése évi 8 alkalommal.

100,000

Valkonya, Polgármesteri Hivatal

Valkonya

Falugondnok alkalmazása, szükséges szolgáltatások működtetése, fejlesztése, illetve szabadidős programok szervezése.

500,000

Vekerd Községi Önkormányzat

Vekerd

Időskorúak ellátására, segítésére szolgáltatási eszközök (fűnyírógép, utánfutó) beszerzése.

352,000

Verőce Polgármesteri Hivatal

Verőce

Egy diák klub létrehozása, amely a szülők hazaérkezéséig megoldja a gyermekek szabadidős felügyeletét.

320,000

Zomba Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Zomba

Adatbázis létrehozása számítógép segítségével.

250,000

Vissza az oldal elejére