Logo.gif (28367 bytes) Döntések - 1999
ROMA KULTÚRA OKTATÁSA A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN
KÓDSZÁM
885
Nyitólap
Programok
NÉV SZÉKHELY TÉMA TÁMOGATÁS
Ft

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tanítóképző Intézete

Szombathely

Romológiai ismeretek: a cigányság történelme és társadalma, tárgyi és szellemi kultúrája, nyelvváltozatai és nyelvpolitikai státusza

350,000

Bessenyei György Tanárképző Főiskola Politológia és Szociológia Tanszék

Nyíregyháza

Kötelező társadalomelméleti speciálkollégiumok bevezetése a pedagógusképzésben

320,000

Budapesti Montessori Társaság

Budapest

Montessori tanárképző tréning roma gyerekeket nevelő pedagógusok számára

800,000

Collegium Martineum Alapítvány

Mánfa

Pedagógusképzési modell - hallgatók felkészítése cigány gyerekek hatékonyabb oktatása, nevelése érdekében

1,100,000

Dr. Mányai Judit

Budapest

A pedagógus és szociális képzésekben használható szöveggyűjtemény elkészítése

250,000

Educatio-H Humán Szakértői és Szaktanácsadói Betéti Társaság

Debrecen

Hátrányos helyzetű és cigány tanulók differenciált fejlesztésének módszertana

590,000

ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék

Budapest

Olyan pedagógusképzési program megvalósítása, amely modern elméleti ismereteket nyújt a cigányság kultúrájával, a roma gyerekek iskolai nevelésével kapcsolatban

490,000

Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás

Baja

Romológiai alapismeretek c. tantárgy bevezetése az óvodapedagógus- és tanítóképzésben

750,000

Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Neveléstudományi Tanszék

Eger

A roma tanulók nevelését, oktatását segítő, a főiskolai hallgatók képzését szolgáló romológiai szöveggyűjtemény összeállítása

350,000

Kecskeméti Tanítóképző Főiskola

Kecskemét

Romológia speciálkollégium a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán

300,000

Kiss Júlia

Budapest XI.

Program kialakítása a roma kultúra pedagógusok számára történő oktatásához

244,000

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola

Debrecen

Roma kultúra oktatása a tanítóképzésben speciálkollégium keretében

100,000

Körös Főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Intézete

Szarvas

Olyan pedagógusképzési stúdium bevezetése, amely a tananyagba kötelezően beépíti a cigányság etnikus kultúrájának megismerését

450,000

Körös Főiskola Kőrösi Csoma Sándor Tanítóképző Intézet

Békéscsaba

Romológia órák bevezetése a főiskolai óra- és vizsgatervbe, romológiai hospitálások szervezése, romológiai szakdolgozatok támogatása

907,000

Szegedi Felsőoktatási Szövetség Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Földrajz Tanszék

Szeged

A roma kultúra megismertetése a földrajz szakos hallgatókkal, előadások, gyakorlatok és szemináriumok keretében

180,000