Logo.gif (28367 bytes) Döntések - 1999
TANÁRKÉPZÉS FEJLESZTÉSE
KÓDSZÁM
7992
Nyitólap
Programok
Pályázati feltételek
NÉV SZÉKHELY TÉMA TÁMOGATÁS
Ft

Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék

Győr

A drámapedagógia, mint átfogó oktatási-nevelési metodika bevezetése a tanítóképzésbe.

400,000

Ars Hungarica Művészeti Szakközépiskola

Budapest

Vizuális kommunikáció továbbképzési program rajztanárok részére.

500,000

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Művészeti Intézet

Szombathely

Komplex művészeti nevelés a középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek számára.

400,000

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Tanítóképző Intézete

Szombathely

Az olvasási-írástanulási nehézségek és zavarok szűrésére, terápiájára, valamint prevencióra való felkészítés.

300,000

Bessenyei György Tanárképző Főiskola Képzési és Továbbképzési Intézet

Nyíregyháza

Az északkelet-magyarországi régió tanárainak képzése és továbbképzése a kommunikációzavarban szenvedő tanulók nevelésére, oktatására.

1,000,000

BGGYTF Pszichopedagógiai Tanszék

Budapest

Új, fakultatív tantárgy indítása a nappali tagozatos pszichopedagógus terapeuta szakos hallgatók részére, Integratív játék címmel.

500,000

BGGYTF Szomatopedagógiai Tanszék

Budapest

Rehabilitációs úszóoktatás szakirányú továbbképzés tananyag fejlesztése.

400,000

BGYTF Közgazdaságtudományi Tanszék

Nyíregyháza

A közoktatás 9-12. évfolyamán gazdasági, vállalkozói témájú tárgyakat tanító tanárok továbbkjépzési programjának a kidolgozása.

470,000

Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Szombathely

A tanárképzés fejlesztése, gyakorlatorientált természetismeret-tanár képzés.

400,000

Budapesti Tanítóképző Főiskola

Budapest

A tanítóképzés gyakorlati képzésének megújítása a szakvezetők felkészítésével, a segédanyagok elkészítésével,az elmélet és gyakorlat szorosabb összehangolásával

1,000,000

Comenius Tanítóképző Főiskola Művészeti Nevelési Tanszék

Sárospatak

Egy új program keretében a tanítóképzős hallgatók felkészítése.

600,000

Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola

Kaposvár

A dráma, mint művészetpedagógia és mint képességfejlesztő módszer jelenlétének biztosítása

200,000

Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola

Kaposvár

Tanító - helyi társadalom ismeret szak programja.

700,000

Csongrádi Regionális Médiaoktatási Központ

Csongrád

Kistelepülési iskolák tanárainak átképzése a NAT új tantárgyának, a mozgóképkultúra és médiaismeretnek a tanítására.

250,000

ELTE BTK Kulturális Antropológia és Alkalmazott Kultúratudományi Tanszék

Budapest

A kulturális antropológia tanári program kifejelsztése és beindítása.

750,000

ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék Didaktikai Szakcsoport

Budapest

A tanári pályaszocializációt segítő program folytatása, az alternatív iskolák, pedagógiák bemutatása, róluk filmek készítése.

1,000,000

ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Alapítványa

Budapest XIV

Tanulmánykötet szerkesztése, illetve egy szakmai konferencia megszervezése, melyek témája: a filmbefogadás kérdései a film- és médiapedagógiai szemszögéből

400,000

ELTE Tanárképző Főiskolai Kar

Budapest

A fizika tanári szak főiskolai oktatási programjának korszerűsítése.

700,000

Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola

Eger

Körbyezetvédeli oktatás. A napenergia hasznosítása.

400,000

GATE Tanárképző Intézet

Gödöllő

A szociokulturális szempontból hátrányos helyzetű tanulók felkészítését szolgáló személyiségfejlesztő pedagógiai program.

600,000

Jászberényi Tanítóképző Főiskola

Jászberény

Zoopedagógiai speciál kollégium, mint egy iskolán kívüli oktatási módszer kidolgozása.

400,000

JATE Pedagógiai Tanszék

Szeged

Egy új típusú pedagógiai gyakorlat bevezetésének lehetősége az egyetemi tanárképzésben.

500,000

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Számítástechnika Tanszék

Szeged

A számítástechnika szakos tanárképzés korszerűsítése.

1,000,000

Kalandos Világokban Csatangolók Egyesülete

Debrecen

Társadalomismeret/Állammpolgári nevelés - több korosztályt differenciáltan együtt munkáltató program kiteljesítése.

400,000

Karinthy Frigyes Gimnázium

Budapest

Matematika tananyagok kiadása két tannyelven oktatók továbbképzésére.

240,000

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola

Budapest

Új tanárképzési szakok és részprogramok kidolgozása, a pedagógusképzés tartalmi megújítása.

1,000,000

KLTE Matematikai és Informatikai Intézet

Debrecen

A pedagógusképzés tartalmának és módszerének megújítása az informatika eszközeivel.

600,000

Kölcsey Ferenc Református Tanárképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája

Debrecen

A NAT műveltségi területeihez igazodva, a tanárképzésben meglévő struktúra új programmal való kiegészítése; tanítási készséget fejlesztő oktatási módszerek.

600,000

Magyar Iparművészeti Főiskola Tanárképző Tanszék

Budapest

A vizuális nevelés új feladatainak megfelelő, kreativitást és személyiségfejlesztést segítő új módszerek kidolgozása, kipróbálása a közoktatásban,tanárképzésben

500,000

Magyar Táncművészeti Főiskola

Budapest

A felsőfokú táncpedagógus-képzés továbbfejlesztése; szakmódszertani fejlesztési program.

1,000,000

MF Studium Közhasznú Oktatási Kulturális és Tudományos Alapítvány

Budapest

A pedagógusképzésen belül az eredményes tanítást elősegítő, tanítási készséget fejlesztő oktatási módszer alkalmazása.

150,000

Miskolci Egyetem Neveléstudományi Tanszék

Miskolc

A Neveléstudományi Tanszék tanárképző intézete fejlesztését előkészítő programok és együttműködési formák kialakítása.

500,000

Veszprémi Egyetem Pedagógia-Pszichológia Tanszék

Veszprém

A tanszék tanárképző programjának szerves részét képező gyakorlati foglalkozások tapasztalatainak feldolgozása, illetve új elemeinek kísérleti kipróbálása.

600,000

Veszprémi Egyetem Tanárképző Karának Pedagógiai Kutatóintézete

Pápa

Alkotásra és professzionális gyakorlatra felkészítő értékőrző és kommunikatív felsőoktatáspedagógia az alapképzésben és kiegészítő képzésben.

600,000

Wesley János Lelkészképző Főiskola Vallástanár Szak

Budapest

Állam-egyház-oktatás - szeminárium leendő tanároknak, továbbképzés működő történelemtanároknak.

450,000

Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola Gyakorló Iskolája

Zsámbék

Személyiségközpontú pedagógiai alternatívák kisgyermekkorban.

550,000