Logo.gif (28367 bytes) Döntések - 1999
KÖZÉPFOKÚ ISKOLAI ALAPÍTVÁNYOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA
KÓDSZÁM
7881
Nyitólap
Programok
NÉV SZÉKHELY TÉMA TÁMOGATÁS
Ft

1000 Mester Alapítvány

Szigetszentmárton

Enyhe értelmi fogyatékos és szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok szakmai képzésének támogatása.

200,000

21. Századért Alapítvány

Heves

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, felnőtt és egyéb oktatás, szociális gondoskodás.

300,000

A Holnapért Alapítvány

Szolnok

Az iskola halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinak pedagógiai fejlesztés és szociális támogatása.

250,000

A szikszói Szepsi Csombor Márton Gimnázium Tehetséges Diákjainak Támogatásáért Alapítvány

Szikszó

Hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók különböző tevékenységének segítése.

200,000

A Színvonalas Ruházati Termékekért Oktatási Alapítvány

Budapest

A ruhaipari szakképzés támogatása.

200,000

A Tehetséges Gyermekekért Alapítvány

Sárospatak

A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók tehetséggondozása, esélyegyenlőség nyújtása és fejlesztése.

200,000

Adj esélyt! Salgótarjáni Illyés Gyuláné Általános Iskola és Speciális Szakiskola Gyermekeiért Alapítvány

Salgótarján

Halmozottan hátrányos helyzetű fogyatékos fiatalok továbbtanulásának, munkába állásának segítése.

200,000

Agrárifjúságért Alapítvány

Nyíregyháza

Az iskola oktatási-nevelési céljainak támogatása, az iskola hátrányos helyzetű tanulóinak támogatása, tehetséggondozás.

300,000

Alapítvány a Hátrányos Helyzetű Fiatalok Szakképesítéshez Jutásának Támogatásáért

Decs

Hátrányos helyzetű és egyéb fogyatékos fiatalok iskolarendszerű elméleti oktatása.

300,000

Alapítvány a Kamaszokért

Budapest

Az egészségmegőrzés, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítése.

300,000

Alternatívák Alapítvány

Ágfalva

A Doborjáni Ferenc Speciális Oktatási és Nevelési Intézményben tanuló állami nevelt és enyhe fokban sérült tanulók és fiatalok életkörülményeinek javítása.

300,000

APÁDÉK Alapítvány

Pécs

Az iskolai diákönkormányzat munkájának anyagi támogatása.

200,000

Arany János Alapítvány a Hátrányos Helyzetű Tehetséges Gyermekek Támogatásáért

Békéscsaba

Hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek támogatása, étkezési térítési díj, felzárkóztatás.

300,000

Aranykosár a Gyermekekért Alapítvány

Békés

Az iskola tanulóinak megsegítése.

200,000

Árpád Ipariskolai Alapítvány

Székesfehérvár

Tehetséges tanulók jutalmazása és ösztönzése.

300,000

Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány

Ásotthalom

A Bedő Albert Erdszeti Szakiskola és Kollégiumban folyó oktató-nevelő munka, valamint az ott tanulók és dolgozók segítése.

250,000

Az Egészségért Alapítvány

Szekszárd

Egészségnevelés, egészségvédelem.

200,000

Az Egészségügyi Szakképzés Fejlesztéséért Alapítvány

Salgótarján

A salgótarjáni Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakközépiskola szakképzésének, tanulóinak támogatása.

300,000

Bajzaj a diákokért Alapítvány

Hatvan

Iskolai diákközösségek, diákok

200,000

Barátság 2000 - Eötvös József Alapítvány a Dévaványai Középiskolásokért

Dévaványa

Az Eötvös József Gimnázium és Ipari Szakképző Iskola munkájának anyagi segítése, tanulók támogatása.

200,000

Batsányi János Alapítvány

Csongrád

Minden olyan kezdeményezés támogatása, mely fokozza a nevelés és oktatás színvonalát, illetve hozzájárul a tanulók erkölcsi, anyagi és szociális elismeréséhez.

200,000

Bencs László Alapítvány

Nyíregyháza

Hátrányos helyzetű tanulók támogatása: felzárkóztatásuk, tehetséggondozásuk feltételeinek javítása, társadalmi beilleszkedésük segítése.

300,000

Borbély Esély Alapítvány

Salgótarján

Az oktatási és nevelési feladatok megvalósításának segítése.

300,000

Egyesült Út Alapítvány

Baja

Értelmileg sérült fiatalok élethelyzetének javítása.

300,000

Együtt az iskoláért Alapítvány

Gyömrő

Iskolai oktatás, szabadidő-kulturális tevékenység, önálló ismeretszerzés támogatása, spciálisan hátrányos helyztű tanulók anyagi támogatása.

200,000

Életesély Alapítvány

Sopron

Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok életkörülményeinek javítása.

250,000

Erdészeti Szakoktatásért Közalapítvány

Somogyzsitfa

Hátrányos helyzetű fiatalok segélyezése, oktató-nevelő munka feltételeinek javítása.

300,000

Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány

Keszthely

A tanulók sport, kulturális és üdülési lehetősége.

200,000

Esély Szociális Magánalapítvány

Mórahalom

A hátrányos társadalmi, gazdasági helyzetben élők életesélyeinek, életfeltételeinek javítása.

200,000

Fogjunk össze Alapítvány

Csorna

Az Arany János Általános Iskola és Speciális Szakiskola hátrányos helyzetű tanulóinak támogatása, szabadidős tevékenységük tartalmas elöltése.

200,000

Fundatio Pro Gimnasio - Alapítvány a Gimnáziumért

Bátaszék

A tanulók ismeretszerzésének támogatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre és a jó eredményt nyújtókra.

200,000

Gyöngy Oktatási és Képzési Alapítvány

Hódmezővásárhely

A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.

200,000

Hell Szakközépiskola Alapítvány

Esztergom- Kertváros

Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, a kiemelkedő tanulmányi munka jutalmazása.

200,000

Hiány Alapítvány

Szekszárd

Hátrányos helyzetű tanulók széleskörű támogatása.

300,000

Hódmezővásárhelyi Vasas Kisinas Alapítvány

Hódmezővásárhely

Szociális támogatás, diákönkormányzat és diáksport támogatása.

400,000

Hugonnai Vilma Iskolai Alapítvány

Békéscsaba

A Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskolában folyó oktató-nevelő munka sokoldalú támogatása.

200,000

Humano Modo Alapítvány

Budapest

Sérült fiatalokat fejlesztő, oktatásukat, integrációjukat segítő szociális tevékenység.

200,000

Iskolai Prosperitás Alapítvány

Esztergom

A Kolping Szakmunkásképző Iskolában tanuló hátrányos helyzetű tanulók oktatási és művelődési feltételeinek magasabb szintű kielégítése.

300,000

Jó szóval oktasd... Alapítvány

Gyöngyös

Oktatás, kultúra, közművelődés, szabadidős tevékenység.

300,000

Jókai Mór Középiskola Ösztöndíj Alapítványa

Kazincbarcika

Az iskola tanulóinak ösztöndíjban részesítése.

300,000

Kereskedők a Jövőért - Keri Alapítvány

Győr

Kiemelkedő képességű és/vagy hátrányos helyzetű tanulók, valamint a kereskedelmi szakképzés segítése.

200,000

Keve Alapítvány

Dunaújváros

Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása, tehetséggondozás, szakmai tanulmányutak támogatása, a hatékony tanulói-tanári tevékenység támogatása.

200,000

Kollégium Kalocsa Alapítvány

Kalocsa

A szociálisan rászoruló kollégista tanulók anyagi támogatása.

100,000

Kolping Iskoláért Alapítvány

Szekszárd

Az iskola működésének segítése, a hátrányos helyzetű tanulók támogatása.

300,000

Kökönyösi Diákokért Alapítvány

Komló

Rendezvények, beruházások költségeinek viselése, ösztöndíjak, rendszeres és rendkívüli támogatások biztosítása.

400,000

Középfokú Elektronikai Szakképzésért Alapítvány

Debrecen

Oktatás-nevelés, tehetséggondozás, képességfejlesztés.

200,000

Küldj egy mosolyt Alapítvány

Pécsvárad

Halmozottan hátrányos tanulók megsegítése.

200,000

Mécses Alapítvány

Kőszeg

A halmozottan hátrányos helyzetű, államilag nevelt értelmi fogyatékos gyermekek segítése.

300,000

Mesterségek Iskolája Szakképzési Alapítvány

Kunhegyes

Oktatás, szociális ellátás.

300,000

Minőségi Oktatásért Alapítvány

Polgár

A tanulók célirányos, differenciált felkészítése.

200,000

Modern Kereskedelemért Kelet Kapujában Alapítvány

Nyíregyháza

Az iskola és a kollégium szociálisan rászoruló tanulóinak támogatása.

300,000

Nagy Miklós Alapítvány

Szeghalom

A Péter András Gimnázium tanulóinak támogatása.

200,000

Oláh István Alapítvány a József Attila Gimnázium és Szakközépiskoláért

Monor

A tanulói ösztöndíj, szociális segély, felzárkóztató foglalkozások, tanulmányi kirándulások, az iskola tárgyi feltételeinek javítása, külföldi kapcsolatok.

200,000

Ózdi Kerisek Alapítvány

Ózd

A tehetséges és hátrányos helyzetű tanulók anyagi támogatása.

300,000

Periféria Alapítvány

Budapest

Deviáns és hátrányos helyzetű fiatalok oktatása és mentálhigiénés gondozása.

300,000

Piarista Szakmunkásképző Iskola és Kollégium

Göd

Oktató- és nevelőmunka támogatása, a szakmai munka segítése, hátrányos helyzetű tanulók segítése.

200,000

Pro Collegio Fehérgyarmat Alapítvány

Fehérgyarmat

A Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium tanulóinak támogatása és ösztönzése.

200,000

Pro Lingvo Alapítvány

Polgár

Nyelvoktatás és diákszervezetek támogatása.

200,000

Püspökladány Város Kollégiumáért

Püspökladány

Szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek segítése, kollégiumi életkörülményeinek javítása.

250,000

Rászoruló Gyermekekért Alapítvány

Tamási

Tamási városban élő jól tanuló, de önhibáján kívül nélkülöző gyermekek megsegítése.

200,000

Reménység Ifjúságvédő Alapítvány

Budapest

Mozgássérült, értelmi fogyatékos, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása.

200,000

Rózsa Ferenc Gimnázium Szülők-Öregdiákok Alapítványa

Békéscsaba

A gimnázium tehetséges, rászoruló tanulóinak támogatása.

200,000

Semmelweis Oktatásfejlesztési Alapítvány

Budapest

Az iskola nevelő-oktató munkájának fejlesztése és az iskolába járó diákok tanulmányainak támogatása.

200,000

Siklósi Katolikus Nevelési Alapítvány

Siklós

Katolikus szellemben történő nevelés anyagi támogatása.

200,000

Soltra Alajos Alapítvány

Csurgó

A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnáziumban tauló, nehéz szociális helyzetű tanulók támogatása.

200,000

Szabó Ferenc Alapítvány

Berettyóújfalu

A szakiskolai tanulók segítése, tehetséggondozás.

200,000

Szakképzési Alapítvány

Keszthely

A korszerű oktatás és a rászoruló tanulók segítése.

200,000

Szántói Gazdász Alapítvány

Abaújszántó

Oktatás, szociális szolgáltatás.

300,000

Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért Diákotthon

Makó

Az egyházi iskolába járó, szükséget szenvedő tanulók anyagi támogatása.

200,000

Szent Norbert Karitatív Alapítvány

Zsámbék

Szociális tevékenység, családsegítés, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok segítése.

300,000

Tamási Szakképzéséért Alapítvány

Tamási

A szakképzés fejlesztése, szakmai átképzések, az ehhez szükséges tárgyi és szellemi feltételek biztosítása.

300,000

Tanulj, hogy dolgozhass! Alapítvány

Budapest

Enyhe fokban értelmi fogyatékos, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása, szakmához juttatása.

300,000

Tanulóifjúsági Közhasznú Alapítvány, Komárom

Komárom

Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének megteremtése, sporttevékenység, munkaerőpiaci elhelyezkedés segítése.

300,000

Tarsoly Alapítvány

Várpalota

A szakiskola hátrányos helyzetű diákjainak támogatása.

200,000

Tehetséges Ifjú Sportolókért Alapítvány

Debrecen

Kistelepülésen élő középiskolás sportolók tehetséggondozása.

100,000

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola

Nagykőrös

Tehetséges és szociális helyzetük miatt rászoruló tanulók segítése.

300,000

Vidéki Gyermekekért Alapítvány

Zalaegerszeg

Oktatás, képzés, közművelődési tevékenység.

300,000

Wesselényi Miklós Alapítvány

Nyíregyháza

Közérdekű célok

300,000

Zrínyi Ilona Gimnázium Diákjaiért Alapítvány

Miskolc

Az oktató-nevelő munka tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása, a hátrányos helyzetű tanulók anyagi támogatása.

200,000