Logo.gif (28367 bytes) Döntések - 1999

ALTERNATÍV PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA

KÓDSZÁM
7812
Nyitólap
Programok
NÉV SZÉKHELY TÉMA TÁMOGATÁS
Ft

1. sz. Óvoda

Szekszárd

A külső világ tevékeny megismerésének lehetőségei az elmélet és gyakorlat oldaláról megközelítve, belső továbbképzés keretében.

140,000

1. sz. Óvodai Igazgatóság Csemetekert Óvoda

Szolnok

A gyermekek érdeklődésén, aktív közreműködésének alapuló tanulási láncszervezés feltételrendszerének segítése, majd annak bemutatása továbbképzés céljából.

165,000

9. sz. Összevont Óvoda

Budapest

Együttműködési program kidolgozása és működtetése a pedagógiai szakmai szolgálat fejlesztésére, eddig el nem látott területeire

200,000

Algyői Óvoda

Algyő

A Montessori pedagógia elveinek elmélyítése: a szeretetre, megértésre, elfogadásra, megbecsülésre nevelés.

240,000

Általános Iskola, Perbál

Perbál

A jenaplan pedagógiai modell megismertetése, intézményen belüli és intézmények közötti továbbképzések, bemutatók formájában.

200,000

Általános Művelődési Központ Kikelet Óvoda

Pocsaj

A Lépésről-lépésre program modellintézmény szintű bemutatása az intézményben dolgozó mentor óvónők közreműködésével.

500,000

Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola Játszó-tér Műhelye

Győr

A drámapedagógia elméletének és gyakorlatának minél szélesebb körben történő megismertetése

200,000

B. A. Z. Megyei Drámapedagógiai és Színjátszó Műhely Egyesület

Miskolc

Alternatív pedagógiai gyakorlatot bemutató pedagógusképzések támogatása (drámaóratervek gyűjteményének kiadása + szakmai továbbképzés)

150,000

Békés M. Képviselő-testület Ped. Int. és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottsága

Békéscsaba

A Lépésről-lépésre gyermekközpontú alternatív pedagógia szakszerű megismertetése tanítókkal, alsó tagozatos munkaközösség-vezetőkkel, iskolavezetőkkel.

200,000

Békés M. Képviselő-testület Ped. Int. és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottsága

Békéscsaba

Az óvodai alternatív nevelési programok megvalósulásának, megismerésének elősegítése Békés megyében.

325,000

Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Magyar Irodalom Tanszék

Szombathely

Élményközpontú irodalomtanítási program magyartanárok és leendő magyartanárok számára

500,000

Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona

Budapest II.

Nevelőotthonokban, speciális iskolákban, gyermekvédelmi intézményekben dolgozó pedagógusok képzésének, tréningjének folytatása.

270,000

Budapesti Montessori Társaság

Budapest

A Montessori pedagógusképzés kiterjesztése a 12-18 éves korosztály oktatásával, nevelésével foglalkozó pedagógusukra

300,000

Budapesti Montessori Társaság

Budapest

Tanárképző tréning kidolgozása, mely magába foglalja a Montessori pedagógiát és a multikulturális oktatás jellemzőit; tanfolyami jegyzet kidolgozása.

200,000

Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete

Debrecen

A roma gyermekek fejlesztésével foglalkozó óvodák szakmai munkájának összehangolása a sikeres iskolakezdés és a lemorzsolódás elkerülése érdekében.

400,000

Dr. Göllner Mária Waldorf Egyesület

Piliscsaba

Pedagógiai Műhely folytatása és megújulása Szellemi-alkotó Műhely keretében.

200,000

Dr. Krasznai Ivánné

Paks

Szakmai találkozók és tanfolyamok szervezésével az értékes tapasztalatok átadása.

250,000

Dunakanyar Erdei Iskola Egyesület

Visegrád

Egy térségi hatókörű, az óvodától a gimnáziumig folyó alternatív személyiségfejlesztési oktatási-nevelési program felhasználása a pedagógusképzés gyakorlatában.

400,000

Gordon Elvű Általános Iskola

Kecskemét

Az iskola oktatási-nevelési gyakorlatának bemutatásával, elemzésével szakmai fejlődési lehetőség biztosítása az érdeklődő oktató-nevelő közösségeknek

100,000

Gödöllői Waldorf Általános Iskola és Gimnázium

Gödöllő

A gimnázium szaktanárai számára saját továbbképzési program megvalósítása.

400,000

Hámori Waldorf Iskola

Miksolc

A Waldorf pedagógia bemutatása gyakorlatban szülőknek, a szakmát kezdő tanároknak; előadások tartása és rendezvények szervezése.

400,000

Katica - Bóbita Összevont Óvoda

Dunaújváros

Az óvoda munkatársainak továbbképzése

100,000

Kazinczy Ferenc Általános Iskola

Kazincbarcika

Szemléletváltás az alsó tagozatban. Gyermekközpontú alsó tagozat működtetése, majd felső tagozatos kollégák megnyerése a cél érdekében

200,000

Kossuth utcai Óvoda

Szentes

Bábtanfolyam működtetése óvodapedagógusoknak.

320,000

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye

Kunhegyes

Az óvónők elméleti és gyakorlati munkájának segítése.

300,000

Magyar Drámapedagógiai Társaság

Budapest

Képzett és gyakorló drámapedagógusok részére 30 órás továbbképzések indítása, szervezése.

700,000

Magyar Waldorf Szövetség

Solymár

A Waldorf iskolákban tanító osztálytanítók és szaktanárok folyamatos szakmai továbbképzésének biztosítása

300,000

Magyar Waldorf Szövetség Különóra Csoportja

Budakalász

Havi rendszeres továbbképzés Waldorf-pedagógusok, fejlesztő pedagógusok, általános iskolai tanítók számára.

550,000

Magyarországi Young Enterprise Alapítvány

Budapest

Az aktív tanulási-tanítási módszer átadása tagiskolák tanárainak egy 30 órás tréning keretében.

400,000

MTA Nyelvtudományi Intézete

Budapest

Két szimpózium megszervezése a Nyelvtan Kommunikáció Tizenéveseknek alternatív program megismertetésére.

300,000

Napköziotthonos Óvoda, Bercel

Bercel

A megkezdett továbbképzés folytatása. Szakmai napok szervezése

100,000

Napköziotthonos Óvoda, Nagykozár

Nagykozár

Szakavatott pszichológusok segítségének igénybevétele a Carl Rogers módszer alkalmazásához.

120,000

Napköziotthonos Óvoda, Nagykozár

Nagykozár

A Rogers-módszer lényegének szemléltetése, elméleti és gyakorlati bemutatása.

120,000

Nemzetközi Kreatív Zenepedagógiai Intézet

Tatabánya

Az Orff zenei nevelés lehetőségei a Nemzeti Alaptantervvel kapcsolatban I. c. zenepedagógiai módszer megismertető program megszervezése és megrendezése

300,000

Nemzetközi Kreatív Zenepedagógiai Intézet

Tatabánya

A pedagógus személyiség fejlesztése komplex művészeti terápiai módszerrel, melyet mindennapi munkája során alkalmazni tud a gyermekekkel való foglalkozásban

150,000

Nevelési Tanácsadó

Gödöllő

Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a család, a gyermek és a pedagógus számára, alternatív pedagógiai módszerekkel.

189,000

Petőfi Művelődési Ház

Jászfényszaru

Bakancsosok VII. Tábora. Drámapedagógiai képzés, oktatás közreműködői részére ösztöndíj támogatás kérése

150,000

Szabad Iskolákért Alapítvány

Budapest

Alternatív pedagógus-továbbképzés kurzusainak személyközpontú alternatív módszerekkel történő megvalósítása

300,000

Szabad Iskolákért Alapítvány

Budapest

Az Alternatív Pedagógusképző Műhely speciális kurzusainak folytatása és az I. kerületi pedagógusok részére továbbképző fórum létrehozása.

400,000

Szedresi Gáborné

Ajka

Kis lépésekkel a Waldorf-pedagógia útján című program bemutatása, ismertetése az érdeklődők számára. Továbbképzés, nemzetközi találkozón való részvétel.

170,000

Takács Gábor

Budapest

Az Új Páholy néven működő budapesti drámapedagógiai műhely 1999/2000. évi működésének támogatása.

255,000

Tankovicsné Elek Valéria

Veszprém

Waldorf program szerint működő óvodai csoport pedagógusainak, érdeklődő szülőknek szakmai képzés

200,000

Tótszöllősyné Varga Tünde

Budapest IV.

A tanulási képességeket hatékonyan elősegítő mozgásfejlesztő program terjesztése, gyakorlati útmutató 3-7 éves korosztályban óvónőknek, tanítóknak.

250,000

Török Sándor Waldorfpedagógiai Alapítvány

Solymár

Négyéves, nappali, illetve kétéves, posztgraduális nappali alternatív tanárképzés, együttműködésben a witteni Waldorfpedagógiai Intézettel

2,200,000

Vas Megyei Pedagógiai Intézet

Szombathely

Tanfolyam indítása pedagógusoknak az autizmus okaival, kialakulásával, felismerésével és kezelésével kapcsolatos szemlélet megismertetésére és elsajátítására.

330,000

Veszprémi Egyetem Pedagógia-Pszichológia Tanszék

Veszprém

Az individuálpszichológiai pedagógusképzés elmélete és gyakorlata - 300 órás posztgraduális képzési program.

600,000