Logo.gif (28367 bytes) Döntések - 1999
Középiskolai kollégiumok speciális, modellértékű programjainak támogatása
KÓDSZÁM
7502
Nyitólap
Programok
NÉV SZÉKHELY TÉMA TÁMOGATÁS
Ft

Ady Endre Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium

Szekszárd

Ifjúsági lelkisegély szolgálat.

105,000

Ady Endre Közgazdasági Szakkollégium

Budapest

Ablak a társadalomra - avagy tanuljuk meg a tudatos felelősségvállalást a diákjogok és érdekek képviseletében

100,000

Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma

Pécsvárad

A kollégiumi német nemzetiségű csoport klubszerű működtetése.

200,000

Bercsényi Miklós Gimnázium Kollégiuma

Törökszentmiklós

10-18 éves középiskolai tanulók esélyegyenlőségének biztosítása és a népi hagyományok ápolása

150,000

Bocskai István Gimnázium, Szakiskola és Diákotthon

Biharkeresztes

Esélyteremtés a kollégiumi diákok számára a 14-18 éves korosztályban, a manapság szükséges kulturális feltételek biztosítására.

100,000

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Salgótarján

Játék és ismeretterjesztő filmek bemutatásával a szabadidő hasznos eltöltése mellett új ismeretek nyújtása a kollégium diákjai számára

100,000

Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Salgótarján

A toleranciára nevelés, a kommunikáció, a kreativitás, valamint az együttműködés és konfliktuskezelés fejlesztése

300,000

Collegium Martineum Alapítvány

Mánfa

Tehetséggondozás továbbtanulni szándékozó fiatalok számára.

500,000

Cseresnyés Kollégium

Hódmezővásárhely

A középiskolai fizika oktatás és természettudományi képzés hatásfokának, érdekességének, vonzerejének növelése

200,000

Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

Békéscsaba

Képzőművészet, irodalom, műelemzés komplexitása a személyiségfejlesztés, tehetséggondozás érdekében

200,000

Dózsa György Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium

Kiskunmajsa

A kulturális élet fellendítése, szabadidő hasznos és egészséges eltöltése.

110,000

Dráva Völgye Középiskola Kollégiuma

Barcs

Segítségnyújtás, programajánlat a szabadidő hasznos eltöltésére, az ehhez szükséges alapvető tárgyi és anyagi feltételek megteremtése.

160,000

Dunamelléki Református Egyházkerület Diakónusképző Szakiskola és Kollégium

Budapest

A diákok leendő hivatásukra való szakmai, lelkületi felkészítése

200,000

Eötvös József Szakképző és Művészeti Szakközépiskola Kollégiuma

Miskolc

Értékek és szakmák gyökerei a szülőföld hagyományos népi mesterségeiben, munkáiban

200,000

Ferenczy Ida Középiskolás Leánykollégium

Kecskemét

Könyvtárhasználat, irodalmi elemzések, helyesírás gyakorlása, pályaválasztás segítése.

100,000

Ferenczy Noémi Kollégium II. sz. Varga Katalin Középiskola Kollégiuma

Budapest

A kollégiumban lakó halló tanulók, elsősorban eü. szakközépiskolások és hallássérültekkel foglalkozó pedagógusok sajátítsák el a siketek jelbeszédét

80,000

Hajnóczy József Középiskolai Kollégium

Pécs

Komplex kollégiumi felkészítő program a médiaismeret és a vizuális nevelés terén.

300,000

Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola

Tata

A tanulók testi, lelki és szociális fejlődésének segítése

110,000

Jedlik Ányos Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium Kollégiuma

Győr

A német és az angol nyelv önálló tanulásához nyelvmester kezdő, középhaladó, haladó, multimédia CD anyagokkal a tanulók iskolán kívüli nyelvi felzárkóztatása

60,000

Jókai Mór Középiskolai Kollégium

Békéscsaba

14-18 éves tanulók egészséges, harmonikus személyiségfejlődésének kialakítása.

200,000

Jókai Mór Középiskolai Kollégium

Békéscsaba

Elfelejtett technikák - kézműves klub a kollégium diákjainak számára

210,000

József Attila Középiskolai Kollégium

Székesfehérvár

A korszerű kollégiumpedagógia elemeiből építkező modellértékű program, amely a képességfejlesztést irányozza elő

230,000

Kaffka Margit Középiskolai Leánykollégium

Zalaegerszeg

A pedagógiai programban megfogalmazott tanulást segítő és kiegészítő szabadidős programok, tehetséggondozás - nyelvtanítás megvalósítása

115,000

Káldor Miklós Kollégium

Budapest

Képzési, pszichológiai, kreativitásfejlesztő és közösségi programokkal a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, a kollégisták komplex, hatékony fejlesztése

500,000

Kazinczy Ferenc Szakközépiskola Kollégiuma

Komló

Hazánk néprajzának megismertetése, a hagyományok ápolása, védelme. A kreativitás fejlesztése, kézimunka és kézművesség tanítása

100,000

Kazinczy Ferenc Szakközépiskola Kollégiuma

Komló

A kulturális hátrányok csökkentését és a nívós művelődést segítő Thália Baráti Kör programja szerinti nevelőhatások kimunkálása

100,000

Kazinczy Ferenc Szakközépiskola Kollégiuma

Komló

A beilleszkedéssel megküzdő magatartás pedagógiája, a szülőkkel való hatékonyabb együttműködés

45,000

Kodály Zoltán úti Középiskolai Kollégium

Pécs

Személyiségformáló program.

170,000

Komját Aladár Kollégium

Budapest

Hátrányos helyzetű dyslexiás tanulók személyiségfejlesztése, tanulásuk segítése, az esélyegyenlőség megteremtése

110,000

Kossuth Lajos Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola Kollégiuma

Tiszafüred

Egy speciális rendezvénysorozat megismertetése a diákokkal - a térség több évszázadra visszanyúló hagyományai

200,000

Kossuth Lajos Gimnázium Kollégiuma

Mosonmagyaróvár

A Kollégium pedagógiai programjának minőségközpontú fejlesztése

274,000

Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium, Ipari Szakmunkásképző és Kollégium

Hódmezővásárhely

Bentlakásos fazekas-tábor keretében pályaorientáció, a fazekas, a kerámiaformázó, porcelánfestő és a gipszminta-készítő szakmára jelentkezett 8. o. számára

200,000

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola

Szécsény

Felkészülés a családi életre szakkör - Czeizel Endre azonos című könyve alapján, egybekapcsolva a családi élet fontos tényezőjével az ételkészítéssel

140,000

Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium

Jászberény

A Teleház kollégisták és nem kollégisták részére kínált programjainak támogatása

300,000

Luther Márton Kollégium

Nyíregyháza

A századforduló szocializálódási folyamatában a fiataloknak jól kell ismernie önmagát, el kell igazodni bonyolult kapcsolatrendszerekben, az egészség megőrzése

200,000

Madách Imre Kollégium

Balassagyarmat

Gyermekgondozás témakörökben elméleti és gyakorlati tartalommal megtöltött foglalkoztatások megtartása.

170,000

Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Kollégiuma

Kisújszállás

A program meríteni próbál a szociológia, pszichológia, egészségügy, zene, irodalom, képzőművészet, néprajz, idegenforgalom, stb. ismeretanyagának bővítése

100,000

Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium

Fehérgyarmat

Végvári Játékok elnevezéssel négy határmenti kollégium tanárainak és diákjainak szakmai-kulturális-sport találkozója.

100,000

Munkácsy Mihály Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet Kollégiuma

Zalaegerszeg

A felzárkóztatás és tehetséggondozás egymásra épülő megvalósítása a kollégiumi diákkörök keretében a kollégium sajátos nevelési lehetőségeinek felhasználásával.

220,000

Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola Kollégiuma

Aszód

Az idegen nyelvek eredményes elsajátítását, nyelvvizsga megszerzését segítő foglalkozások szervezése

150,000

Puskás Tivadar Szakközépiskola Berzsenyi Dániel Kollégiuma

Szombathely

A társadalmi, közéleti aktivitás felkeltése, az eligazodás segítése

200,000

Rippl-Rónai József Közlekedési Szakközépiskola és Kollégium

Kaposvár

Sokszínű Európa Program: saját értékeink és más európai népek közös kultúrkincsének felfedezése, az egyes népcsoportok specifikumainak megismerése.

200,000

Rózsa Ferenc Középiskolai Kollégium

Szekszárd

Komplex személyiségfejlesztő program.

150,000

Savaria Szakközépiskola és Kollégium

Szombathely

Felzárkóztató program matematikából a leendő 9. évfolyamos rászoruló kollégisták számára

55,000

Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola Kollégiuma

Nyíregyháza

Praktikus ismereteket nyújtó foglalkoztatások.

250,000

Szalézi Kollégium

Balassagyarmat

Angol nyelvi szakkollégium indítása.

300,000

Szalézi Kollégium

Balassagyarmat

Vallástörténeti szakkör indítása.

140,000

Szalézi Kollégium

Balassagyarmat

Háztartási, ételkészítési és felszolgálói ismereteket adó szakkör indítása.

140,000

Székács Elemér Mezőgazdasági Szakközépiskola Kollégiuma

Törökszentmi

Légy egyenrangú polgár Európában címmel egy komplex személyiségfejlesztő program megvalósítása

200,000

Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Veszprém

A város, az iskola és a kollégium diákjai számára építész szakkollégium létrehozása

300,000

Teleki Blanka Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

Mezőtúr

A művészet mindenkié - a kollégiumi szakközépiskolások műveltségfejlesztése.

200,000

Teleki Blanka Középiskolai Leánykollégium

Zalaegerszeg

Az informatikaoktatás fejlesztése, önismereti és személyiségfejlesztési tréning, háztartástani ismeretek elsajátítása.

200,000

Városi Kollégium

Szolnok

A konstruktív életvezetés magatartásformáit alakító, a szövetségi rendszer előnyeit kihasználó sokszínű tevékenységformák működtetése.

450,000

Velinszky László Gimnázium és Szakközépiskola Kollégiuma

Pusztaszabolcs

Hagyományőrző táncszakkör, ügyességfejlesztő, főzőcske szakkör, kulturális programok megvalósítása.

200,000