Logo.gif (28367 bytes) Döntések - 1999
Középiskolai kollégiumok helyi közösségi programjának kiegészítő támogatása
KÓDSZÁM
7501
Nyitólap
Programok
NÉV SZÉKHELY TÉMA TÁMOGATÁS
Ft

Ady Endre Középiskolai Fiúkollégium

Szeged

Az 1999/2000-es tanévre szóló közösségi program, melynek fő célkitűzése a kollégium nyitottabbá tétele, a meglévő kapcsolatok továbbfejlesztése.

250,000

ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola Kollégiuma

Kecskemét

Érdekes emberek, érdekes találkozások keretében élményszerű ismeretek nyújtása a tudományos,kulturális,gazdasági és politikai élet kiválóságainak megismerésével

200,000

ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola Kollégiuma

Kecskemét

Discó, drog, értelmes élet, értelmetlen halál

100,000

Általános Iskola, Vendéglátóipari Szakiskola és Diákotthon

Kadarkút

Mentálhigiénés programok, sportprogramok, tanulói képességfejlesztő, tanulást segítő programok

200,000

Apor Vilmos Iskolaközpont Kollégiuma

Győr

Olyan művelődési program megvalósítása, amely egyaránt szolgálja a tanulók szabadidejének hasznos és értelmes eltöltését, valamint a közösségteremtés fórumait

200,000

Apponyi Sándor Szakképző Iskola és Kollégium

Lengyel

Nem csak a tanulóifjúság, hanem a falusi lakosság kulturális igényének és szórakozásának kielégítése. Hiánypótló feladat ellátása a falu életében

200,000

Arany János Középiskolai Kollégium

Békéscsaba

A kollégium nyitottá tétele a lakótelepi diákok és nyugdíjasok számára.

200,000

Baja Városi Kollégium

Baja

A kollégium közösségi térré való alakítása kulturális programok segítségével. A középiskolás korosztályt érintő problémák feldolgozása, megbeszélése

200,000

Bocskai István Gimnázium, Szakiskola és Diákotthon

Biharkeresztes

Képzőművészeti alkotótábor szervezésével lehetőség biztosítása a bihari térség szűkebb környezetének a tehetségek kibontakoztatására

250,000

Bocsor István Középiskolai Kollégium

Pápa

Személyiségfejlesztő tréning.

100,000

Bólyi Német Nemzetiségi Diákotthon

Bóly

Egy helyi és kistérségi kisugárzású diákcentrum létrehozása.

300,000

Bornemissza Gergely Szakképzési Intézet Kollégiuma

Eger

Nyitott kapuk programok az 1999/2000-es tanévre három project segítségével: tudomány, egészség, társadalom

80,000

Cseresnyés Kollégium

Hódmezővásárhely

A kollégium közösségi életének kibővítése új kulturális és művészeti formák megjelenítésével.

200,000

Diákotthon Kollégium

Tapolca

Új lehetőségekkel bővíteni a kollégiumban zajló közösségi programokat, mintát adni a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésére

200,000

Dózsa György Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium

Kiskunmajsa

A város kulturális életének fellendítése. Kulturális centrumként bármely korosztálynak tartalmas és egészséges időtöltés

200,000

Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakmunkásképző Iskola Kollégiuma

Velence

Együttműködés a helyi és más intézményekkel, szervezetekkel.

250,000

Eötvös József Szakképző Intézet Kollégiuma

Berettyóújfa

Népek tánca címmel rendezvénysorozat nem csak kollégiumhasználók részére

100,000

Erdőgazdasági Szakmunkásképző Iskola

Somogyzsitfa

Erdei iskolai tábor megvalósítása, szolgálva az ismeretbővítést és a helyes irányú nevelést

250,000

Ferenczy Ida Középiskolás Leánykollégium

Kecskemét

Számítástechnika a kollégiumban, napi foglalkozások az érdeklődésnek megfelelően. Az iskolai tananyag kiegészítése

137,000

Ferenczy Noémi Kollégium II. sz. Varga Katalin Középiskola Kollégiuma

Budapest

Hátrányos helyzetű, cigány nemzetiségű, csonka családból jövő, hallássérült tanulók társas érintkezés, szexuális felvilágosítás és családi életre nevelő program

108,000

Hajnóczy József Kollégium

Pécs

Gazdag programok, vonzó közösségi tevékenységi formák és a feltételrendszer megteremtésével a minőségibb szakmai munka, ill. a megyei bázisszerep erősítése.

400,000

Hunyadi János Középiskolai Kollégium

Kalocsa

A megyei kollégiumok együttműködésének erősítése a diákönkormányzatokon keresztül

300,000

Jókai Mór Középiskola Kollégiuma

Kazincbarcika

A gyermekeknek és felnőtteknek szóló szolgáltatásokkal a közösségi élet központjává válni

200,000

József Attila Középiskolai Kollégium

Székesfehérvár

Diákjogi felkészítő program szervezése bentlakással.

200,000

József Attila Középiskolai Kollégium

Székesfehérvár

Nyitott szellemi műhely létrehozása.

100,000

Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola és Gimnázium Kollégiuma

Záhony

A lakóhelyre és a kistérségre kiterjedő komplex diákközösségi programok az ismeretterjesztés, a diáknyilvánosság, ifjúsági közélet,az egészségvédelem stb. terén

80,000

Kazinczy Ferenc Szakközépiskola Kollégiuma

Komló

A kollégiumban működő klub nyitottá tétele és programjának kibővítése a környezettudatos magatartás kialakítását segítő rendezvényekkel.

200,000

Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakközépiskola Leánykollégium

Kiskunfélegyháza

Közös programok szervezése múltunk megismerése céljából.

143,000

Kossuth Zsuzsanna Középiskolai Leánykollégium

Békéscsaba

A kollégisták optimális intellektuális és érzelmi fejlődésének biztosítása.

150,000

Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium, Ipari Szakmunkásképző és Kollégium

Hódmezővásárhely

A középiskola és a kollégium diákjainak tehetséggondozása és a deviáns viselkedészavarok megelőzése, kezelése.

300,000

Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Kollégiuma

Hajdúnánás

A kollégium nyitottabbá tétele.

120,000

Kőrösy László Középiskolai Kollégium

Esztergom

A filmművészet kiemelkedő alkotásai, döntően a középiskolás magyar irodalom és történelem tantárgyakhoz kapcsolódó filmalkotások bemutatása

200,000

Középiskolai Kollégium

Szerencs

Kulturális programok, kézműves és egyéb manuális tevékenységekre épülő foglalkozások szervezése.

250,000

Középiskolai Kollégium

Fonyód

A kollégium integrációjának elmélyítése Fonyód város életébe.

190,000

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium Kollégiuma

Balatonalmádi

A kollégium mint közösségi centrum

200,000

Mezőgazdasági Gépészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet Kollégiuma

Piliscsaba

Bekapcsolódás a falu kulturális és sportprogramjaiba.

300,000

Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Kollégiuma

Kisújszállás

A közösségi élet és tevékenység kiszélesítése a sportmozgalom és az egészséges életmódra nevelés keretében

200,000

Művészeti és Kézművesipari Szakképző Iskola, Diákotthon

Debrecen

Népi hagyományokat felelevenítő, ismeretközlő, közösségformáló, kapcsolatteremtő és -építő programok.

100,000

Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium Kollégiuma

Kaposvár

A közösséget fejlesztő és más közösségek számára modell értékű mentálhigiéniai program szervezése.

250,000

Németh László Középiskolai Kollégium

Békés

Az általános műveltséggel, tanulással összefüggő ismeretek alkalmazására gyakorlati lehetőség biztosítása (versenyek, vetélkedők)

300,000

Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti Szakközépiskola Kollégiuma

Aszód

A helyi településsel közéleti kapcsolat kiépítése, amely a város oktatási, kulturális életét fejleszti és a kollégisták közösségi magatartását is befolyásolja

200,000

Petőfi Sándor Gimnázium Kollégiuma

Mezőberény

Az 1999. március 25-én megrendezésre kerülő ismeretterjesztő előadás támogatása

69,000

Piarista Szakmunkásképző Iskola és Kollégium

Göd

Tartalmas és vonzó közösségi programok biztosítása a kollégistáknak és a helybeli érdeklődőknek

200,000

Rózsa Ferenc Középiskolai Kollégium

Szekszárd

Csillagászati szakkör működtetése.

200,000

Rudnay Gyula Középiskola és Kollégium

Tab

Nyitott közösségi programok összeállítása és működtetése, amely egész évben biztosítja a tanulók, az érdeklődő városi fiatalok kultúrált szabadidő eltöltését

200,000

Szemere Bertalan Szakképző és Művészeti Középiskola Kollégiuma

Miskolc

Irodalmi-képzőművészeti-közéleti klub létrehozásával szellemi alkotóműhely kialakítása

200,000

Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola Kollégiuma

Sátoraljaújhely

Komplex kollégiumi program. Kultúra, életmód formálás. Hagyományápolás, jövőkép

200,000

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakmunkásképző, Gimnázium és Diákotthon

Budapest

Négy közösségi programsorozat megvalósítása, amely segíti empátiás készségük kialakítását, toleranciakészségüket, önmaguk iránt érzett felelősségérzetüket

150,000

Teleki Blanka Középiskolai Leánykollégium

Zalaegerszeg

A kollégium tárgyi és személyi adottságainak a közösség szolgálatába állítása, kiterjesztve az eddig meglévő kapcsolatokon kívül egyéb célcsoportokra is

230,000

Teleki Blanka Leánykollégium

Pécs

Pécs középiskolás diákjainak frankofon civilizációs klub létrehozása. A francia nyelvű országok kultúrájának, történelmének, szokásainak megismerése

100,000

Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium Kollégiuma

Szombathely

Hozzájárulás a tanulók testi-lelki ápolásához, a szabadidő hasznos és értelmes eltöltéséhez. Segítség nyújtása az életben való eligazodáshoz

200,000

Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Tokaj

A periférikus helyzetben élő tanulók felzárkóztatása, esélyegyenlőségének javítása a szabadidős tevékenységek színvonalának növelésével.

200,000

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola Kollégiuma

Nagykőrös

A népitánc és makettkészítő csoport tevékenységének kiszélesítése, nyitottabbá tétele, bekapcsolódás a város szervezeteinek kulturális életébe

120,000

Újszász Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégiuma

Újszász

Programsorozat megvalósítása, mely alkalmas a diákok önművelődésének, tájékozódásának és kulturális pihenésének megvalósítására.

125,000

Vajda János Kollégium

Bicske

A bicskei régió középiskolás korú fiataljai számára nyelvi, informatikai, főző-, valamint tánc- és illemtan tanfolyamokon való részvétel biztosítása.

200,000

Városi Kollégium

Szolnok

A város kollégistáinak ismereteket közvetítő, egyben a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló és szórakoztató kulturális programok megszervezése

200,000

Vay Ádám Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Baktalórántháza

A város vonzáskörzetében élő 18-25 éves munkanélküli fiatalok számára elméleti és gyakorlati ismereteket adó tanfolyamok szervezése

300,000