Logo.gif (28367 bytes) Döntések - 1999

ALTERNATÍV PEDAGÓGIÁK TÁMOGATÁSA

KÓDSZÁM
2161
Nyitólap
Programok
NÉV SZÉKHELY TÉMA TÁMOGATÁS
Ft

1. sz. Általános Iskola

Mezőberény

Zökkenőmentes átmenet, kudarcmentes tanulás, élményszerű, a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodó iskolai oktatás és nevelés Freinet-módszerrel.

200,000

1. sz. Kálvineum Utcai Óvoda

Hajdúböszörmény

A Lépésről lépésre óvodai program megvalósításához szükséges feltételek folyamatos bővítése és továbbfejlesztése.

100,000

1. sz. Napköziotthonos Óvoda

Nagykáta

Az Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel című alternatív program bevezetése.

150,000

1. sz. Napköziotthonos Óvoda

Hajdúhadház

Epochális rendszerű óvodai nevelési program

145,900

11. sz. Napköziotthonos Óvoda

Nyíregyháza

Alternatív pedagógiák szellemében nevelők együttműködésének segítése. A Freinet-szellemű nevelés terjesztése

200,000

2. sz. Napköziotthonos Óvoda

Tiszaújváros

Helyi program bemutatása és bevezetése.

100,000

2. sz. Óvoda

Nyíregyháza

Sérült és fogyatékos gyermekek nevelése, fejlesztése a Montessori nevelési rendszer kiterjesztésével

200,000

2. sz. Óvoda

Kisvárda

Tevékenységekbe ágyazott nevelés az életkori sajátosságok és szükségletek figyelembevételével

150,000

8. sz. Napköziotthonos Óvoda

Dunaújváros

Az élő népi kultúra bemutatása a népi kismesterségeken, a barkácsoláson, a természetes anyagokon és az idős embereken keresztül

76,900

8. sz. Napköziotthonos Óvoda

Dunaújváros

Mozgásfejlesztés lehetőségei az óvodában

93,000

8. sz. Napköziotthonos Óvoda

Dunaújváros

Dramatikus játékok, régi hagyományok tükrében, a művészetre nevelés eszközeivel

70,000

Ahura Mazdao Waldorf Alapítvány

Tatabánya

A már működő Dunántúli Régió szakmai továbbképzési programja, nyári intenzív Waldorf-óvónő tábor.

200,000

Ajtósi Dürer Úti Óvoda Tagóvodája

Pécs

A differenciált óvodai bánásmód program szélesebb körű megvalósítása, rendszeres kapcsolattartás pszichológusokkal, továbbképzéseken való részvétel

57,000

Alsójózsai utcai Óvoda

Debrecen

Legfőbb cél a kisiskolásnak tűnő elemek, módszerek kiiktatása a nevelőmunkából

200,000

Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Egyházasdenge

A környezeti nevelés összefüggése és egymásra épülése az óvodában és az iskola alsó tagozatán

183,500

Általános Iskola, Aranyosapáti

Aranyosapáti

A hátrányok leküzdése, az indulási esélyek kiegyenlítése végett egy lazább időkeret létrehozása és a tananyag felépítésének módosítása

300,000

Általános Iskola, Bercel

Bercel

Az iskolakezdés korai időszakában a személyiségfejlődés életkori kríziseinek kiküszöbölése az óvoda és az iskola átmenete között

250,800

Általános Iskola, Egyházasgerge

Egyházasgerge

Sikertényezők, esély biztosítása az eredményes tanuláshoz, az életkori, egyéni sajátosságok, fejlődési ütemek figyelembe vételével

226,000

Általános Iskola, Perbál

Perbál

A Jenaplan szellemében fokozott együttműködés kialakítása az óvodával.

100,000

Általános Iskola, Szákszend

Szákszend

Az Ayres program bevezetése, amelytől a tanulók tanulási problémáinak, részképesség-zavarainak enyhítése, magatartásuk, fegyelmük javulása várható

200,000

Általános Művelődési Központ Kikelet Óvoda

Pocsaj

A Lépésről-lépésre program folytatása

350,000

ANK 1. sz. Általános Iskola

Pécs

Óvodaiskolai program folytatása

400,000

Apáczai Csere János Nevelési Központ 2. sz. Óvodája

Pécs

Montessori jellegű didaktikai eszközök vásárlása.

50,000

Apponyi téri Óvoda

Szentes

A környezet és a belső világ megismerésére nevelés Freinet szellemében

100,000

Arany János Általános Iskola

Oroszlány

A Lépésről-lépésre program továbbvitele a 3-4. osztályba

180,000

Arany János Református Gyakorló Általános Iskola JENA-PLAN Munkacsoport

Nagykőrös

A holland típusú Jena-plan oktatási-nevelési rendszer továbbfejlesztése 1-2. osztályban.

200,000

Aranyalma Óvoda

Káloz

Az óvoda helyi nevelési programjának bevezetése

150,000

Aranyalma Óvoda

Káloz

Kézműves műhely kialakítása

260,000

Az Én Iskolám Alapítvány

Pécs-Vasas

A rogersi személyközpontú nevelés elvei szerinti óvodai programra épülő kisiskoláskori fejlesztés

300,000

Bán Zsigmond Református Általános Iskola

Tiszafüred

Újonnan induló iskola hátrányos helyzetű tanulóinak felzárkóztatása, egyéni tempójú tanulásuk elősegítése.

250,000

Bárczi Géza Általános Iskola és Középiskola

Budapest

Az integrált fejlesztés programja 1-4. évfolyamra

200,000

Batthyány Lajos Általános Iskola

Budapest

Montessori program folytatásához szükséges szakmai továbbképzés.

100,000

Bedőcs Károlyné

Szombathely

Mária Montessori pedagógiai elveire és a nevelés tartalmát hordozó eszközökre építve új típusú nevelés-oktatás megvalósítása

200,000

Békásmegyeri Nevelési Tanácsadó

Budapest

Pedagógusok számára intenzív segítségnyújtás nyitott csoportban című program.

200,000

Beszélj Velem Alapítványi Óvoda

Budapest

A Jenaplan pedagógia használatához eszközrendszer megteremtése.

180,000

Bokrosi Általános Iskola és Óvoda

Csongrád-Bokros

Az intézmény óvodai nevelőmunkája és a már Freinet-pedagógia szerint működő iskolai munka jobb összehangolása

200,000

Budapesti Montessori Társaság

Budapest

A multikulturális oktatás bevezetése a Montessori módszer felhasználásával

300,000

Búzavirág utcai Óvoda

Kaposvár

A környezettudatos szemléletet alapozó óvodai nevelési program folyamatos bevezetése a gyermekközpontúbb életszervezéssel,egyénileg differenciált fejlesztéssel

180,000

Carl Rogers Személyközpontú Iskola

Budapest

A gyakorlati munka tapasztalatait rögzítő jegyzetek és dokumentumok alapján esettanulmányok készítése, CD-n hozzáférhetővé tétele.

1,000,000

Csontváry Kosztka Tivadar Általános és Alternatív Iskola

Budapest

A lépésről-lépésre iskolai progam folytatásának támogatása

150,000

Damjanich úti Óvoda

Ózd

Az óvodában folyó Montessori program továbbfejlesztése

200,000

Dél-Budai Waldorf Egyesület

Budapest XI.

Az óvoda egyedi karakterét erősítve a népi kultúra hagyományainak őrzése, kézműves foglalkozások, néprajzkutatók előadása

150,000

Dr. Göllner Mária Waldorf Egyesület

Piliscsaba

A megnövekedett létszám miatt egy második óvodai csoport elindítása

200,000

Dr. Török Béla Általános Iskola és Diákotthon

Budapest

Általános iskola felső tagozatában tanuló, halmozottan sérült gyermekek komplex fejlesztési programja, az esélyegyenlőség csökkentése érdekében.

40,000

Dunaújváros, Arany János Általános Iskola

Dunaújváros

Az 1999/2000-es tanévben induló alternatív, Freinet-szellemű első osztály indítása.

300,000

Ego Alapítvány

Budapest

Az anya-csecsemő konzultációs program folytatása.

1,500,000

Éltes Mátyás Iskolaközpont

Pécs

Az Ullrich-féle színes kotta rendszer, az Ulwila módszer,mint program adaptálása, illetve átdolgozása az enyhe fokban fogyatékos gyermekek ének-zene oktatásához

500,000

Eötvös József Általános Iskola

Hajdúböszörmény

A program az óvodára építve segíti az óvoda és iskola közti átmenetet

120,000

Fazola Henrik Általános Iskola

Miskolc

A Lépésről-lépésre iskolai program folytatása

150,000

Feszty Árpád Általános Iskola

Komárom

A tanulás megszervezése gyermekközpontú képességfejlesztő szemléletmód alkalmazásával a család tagjainak bevonásával

50,000

Forrás Waldorf Általános Iskola

Győr

A Waldorf-pedagógia bemutatása és megismertetése szülőkkel, pedagógusokkal, egy átfogó ismertető prospektus kiadása

140,000

Forrás Waldorf Általános Iskola

Győr

A gyermekközpontú Waldorf-pedagógia folytatása, továbbfejlesztése az 1-6. évfolyamon, az ehhez szükséges taneszközök biztosítása

250,000

FSC Magyarországi Tereptanulmányi Központ Alapítvány

Budapest

Vak és gyengénlátó gyermekek művészeti oktatása a Széművészeti Múzeumban.

454,000

Gordon Iskolát Pártoló Szülők

Kecskemét

A nagy érdeklődéssel kísért Szülők Iskolája program folytatása a családi nevelés hatékonysága érdekében.

100,000

Gödöllői Szabad Waldorf Általános Iskola

Gödöllő

Gyermekközpontú képességfejlesztő pedagógiai módszer alkalmazása a tanítás-tanulási folyamatban, az ezt elősegítő pedagógusképzés és kiadványok készítése.

200,000

Gödre, Általános Iskola

Gödre

A Lépésről lépésre program folytatása, kiterjesztése az alsó tagozat 4 évfolyamára.

160,000

Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület

Kecskemét

Speciálisan Kecskemét város adottságainak megfelelő Waldorf pedagógiai program leírása, ezzel kapcsolatos kiadvány szerkesztése, megjelentetése

200,000

Haás Ildikó

Szada

A Waldorf módszerre épülő alternatív nevelési program folytatása és továbbfejlesztése

300,000

Harmatcsepp Montessori Óvoda

Budapest

Vegyes korosztályú és szociális hátterű gyermekeknek művészeti program megvalósítása.

80,000

Hétszínvirág Általános Iskola

Marcali

Eddigi, az iskolafejlesztés gyakorlatához szorosan kapcsolódó dokumentumok nyomtatási költségei.

200,000

Hódmezővásárhely M. J. V. Önkormányzat Bajcsy-Zs. utcai Óvoda

Hódmezővásárhely

Waldorf-óvodai nevelés.

300,000

Hriszto Botev Általános Iskola Minerva Alapítványa

Veszprém

A humanisztikus kooperatív tanulási modell működése.

220,000

Icsu Ferencné

Polgár

A Freinet pedagógia gyakorlati és elméleti bemutatása, megismertetése, terjesztési, regionális bázishely kiépítése, munkafeltételek megteremtése

200,000

Igazgyöngy Alapítvány

Berettyóújfa

Olyan sajátos vizuális nevelési program gyakorlati alkalmazása, melynek legfontosabb jellemzője a gyermekközpontúság, az egyéniség,a másság tudatos felvállalása

400,000

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Kálló

A tanulási problémákkal küzdő gyermekek esetében az okok korai feltárása, a célirányos segítés, felzárkóztatás, differenciális foglalkozások megszervezése

180,000

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Speciális Szakiskola

Kaposvár

Gyermekközpontú képességfejlesztő szemléletmód alkalmazása az 1-6. osztályban

200,000

II. sz. Napköziotthonos Óvoda

Sándorfalva

A gyermeki fejlődés segítése a Waldorf pedgógia útmutatása alapján, a helyi sajátosságok figyelembevételével.

135,000

II. sz. Óvodai Igazgatóság Kastélykerti Óvoda

Bátonyterenye

A Montessori pedagógiai program eszközeinek bővítése, a kiemelt nevelési területek továbbfejlesztése

210,000

II. sz. Összevont Napköziotthonos Óvoda

Pásztó

Százszorszépet százszor jól - helyi óvodai nevelési programhoz fejlesztőjátékok, könyvállomány bővítése, továbbképzés támogatása

100,000

III. sz. Óvodai Igazgatóság Mátyás király úti Óvoda

Szolnok

Az óvoda és a család együttműködési programterve a gyermeki személyiség fejlesztése érdekében

100,000

III. sz. Óvodai Körzet, 10. sz. Óvoda

Ajka

Kis lépésekkel a Waldorf-pedagógiai útján - személyiségközpontú óvodai nevelés megvalósítása.

130,000

IV. sz. Összevont Óvoda

Budapest

Személyközpontú Freinet pedagógiai munka folytatása és terjesztése a Kiscsikó óvodai csoportban. Egyéni tapasztalatszerzésre épülő új projektek kidolgozása

200,000

Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda

Budapest

Az óvodai program folytatásához szükséges tárgyi feltételrendszer pótlása, felújítása, bővítése, egyben kapcsolattartás, cserelátogatás, szakmai konzultáció

100,000

Kalocsa Város Óvodája Bem Apó utcai Tagóvoda

Kalocsa

Képességfejlesztő matematikai játékok az óvodai nevelésben. A gyermekek komplex személyiségfejlesztése a családok bevonásával

140,000

Kamaraerdei Óvoda

Budaörs

A drámapedagógia, mint nevelési módszer további alkalmazása az óvodai munka során

150,000

Karácsony Sándor Waldorf Óvoda

Göd

Az óvoda szakmai munkájának, színvonalának emelése érdekében az óvónő és szülőképzés elvégzése és a tanultak hasznosítása az óvodai nevelésben

140,000

Karczewicz Józsefné

Budapest VIII.

A Freinet alapelvek érvényesítése és terjesztése új közegben az érdeklődő pedagógusok ill. szülők felé, a működéshez szükséges alapfeltételek biztosítása

200,000

Kék Madár Alapítvány

Veszprém

A Kék Madár Program folytatása, belső képzés, közös pedagógiai gondolkodás megvalósítása.

100,000

Kincskereső Iskola

Budapest

A gyermekközpontú óvodai nevelésen alapuló módszerek, tevékenységek átmentése az iskolai életbe.

1,510,000

Kinizsi Úti Óvoda

Mezőberény

A Freinet szellemű óvodai nevelő munka gyakorlatának, eredményeinek bemutatása

200,000

Kipp-Kopp Magánóvoda

Szeged-Tápé

Freinet-szellemű óvodai program

50,000

Kiserdei Óvoda

Bátonyterenye

Az óvodáskor sajátos életkörülményeinek és szükségleteinek megfelelően gyermekközpontú óvodai nevelési program

300,000

Kispesti Waldorf Óvoda

Budapest XIX

A Waldorf óvodában folyó pedagógiai munka speciális eszközeinek beszerzése

100,000

Kistáltos Óvoda

Komárom

Az óvoda nevelési programja eszközellátása, a szülő tanfolyamok előadói díja, a program nyilvánosságra hozatala, szülői levelek kiadása

150,000

Kodály Zoltán Óvoda

Jobbágyi

Személyiségnevelés a pozitív érzelmek erősítésével, az ének-zene, az irodalom és a környezetkultúra kiemelt eszközeivel, kézenfogva a családdal

200,000

Komlódi-Falvi Óvoda

Vésztő

Az óvodai nevelés játékkal, mesével c. program adaptációjának alkalmazása többségében hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és roma gyermekek nevelésében

200,000

Kossuth Lajos Általános Iskola

Tatabánya

Az egésznapos tanítás folyamán - iskolapad és tanítási idő teljes felbontásával, iskolatáska és házifeladat nélkül a Lépésről-lépésre program folytatása

300,000

Kovács Árpádné

Vasvár

Az óvodáskor sajátos problémái - dislexia, disgráfia, discalculia megelőzése és korrekciója

362,500

Kovács Zoltán Alapítvány

Budapest

Hátrányos helyzetű emberek gyermekei számára térítésmentes óvoda működtetése.

300,000

Kovácsné Cilli Veronika

Sárospatak

Részvétel a solymári Waldorf Óvodapedagógiai Szemináriumon.

100,000

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye

Kunhegyes

A gyermek szükségleteire épülő olyan kötetlen tevékenységrendszer alkalmazása, amelyben kiemelt helyet foglal el a játék és a mese.

100,000

Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola

Budapest

Gyermekközpontú tanulásszervezés gyakorlatának bemutatása videofelvétel-sorozattal

300,000

Ligeti sori Óvoda

Békéscsaba

A Freinet szellemiségű pedagógiai program továbbfejlesztése.

150,000

Lorántffy Zsuzsanna úti Napköziotthonos Óvoda

Miskolc

Barangolás a zene birodalmában, a kreatív alkotás megízlelése a játék derűs, örömteli személyiségformáló lehetőségeinek felfedeztetése.

100,000

Magyar Waldorf Szövetség

Solymár

A Waldorf módszerű zenetanítás műhelymunkája.

300,000

Magyar Waldorf Szövetség

Solymár

A Waldorf iskolákban tanuló gyermekek szüleinek bevezetése a pedagógia mélyebb összefüggéseibe.

500,000

Mérei Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Felnőttoktatási Gimnázium

Budapest

A Lépésről-lépésre iskolai program propagálása és további működtetése az iskolában. A projektoktatást szolgáló iskolán kívüli programok szervezése

165,000

Mókus Odú Gyermekóvó és Szolgáltató Bt.

Gödöllő

Magánóvodai program továbbfejlesztése.

100,000

Montessori Oktatási Centrum

Budapest

A müncheni Kinderzentrumban szerzett tapasztalatok magyarországi adaptálása

350,000

Mosolygós Gyermekért Alapítvány

Hódmezővásárhely

Az óvodában működő Waldorf-csoport Euritmia foglalkozásának megszervezése.

80,000

Mosolygós Gyermekért Alapítvány

Hódmezővásárhely

Előadássorozat szervezése Hódmezővásárhelyen szülők, pedagógusok részére a Waldorf-pedagógia megismertetésére.

150,000

Mosolygós Gyermekért Alapítvány

Hódmezővásárhely

A hódmezővásárhelyi Virág utcai óvodában működő Waldorf-csoport tárgyi feltételeinek javítása.

50,000

Nagykovácsi Waldorf Óvoda

Nagykovácsi

Előkészítő, 2-4 éves korú kisgyermekek részére a Waldorf óvodai program szerint előadások és gyakorlati kézműves foglalkozások szervezése, megvalósítása

150,000

Napköziotthonos Óvoda

Budapest

A harmonikus gyermekkorért helyi, az óvodás kor sajátos életkori követelményeire épülő program bevezetése.

200,000

Napköziotthonos Óvoda

Kisoroszi

A gyermekek személyre szóló, gyermekközpontú óvodai nevelése.

150,000

Napköziotthonos Óvoda

Miskolc

A Lépésről-lépésre óvodai alternatív program megvalósítása a miskolci Vasgyári Óvodában

150,000

Napköziotthonos Óvoda

Budapest

Az egyes gyermekek sajátos szükségleteire, átékra, mozgásra épülő,a közös játék élményével motiváló, drámapedagógiai módszereket alkalmazó program megvalósítása

200,000

Napköziotthonos Óvoda

Budapest X.

Maria Montessori pedagógiájára épülő helyi óvodai nevelési program széleskörű ismertetése

220,000

Napköziotthonos Óvoda, Dáka

Dáka

Udvari ügyességfejlesztő játékok, kiegészítők beszerzése

50,000

Napköziotthonos Óvoda, Eger

Eger

Sajátos, egyéni, Játékkal az életre, Minden Mozog program folyamatos működésének megvalósítása.

75,000

Napköziotthonos Óvoda, Erdőkövesd

Erdőkövesd

Az Óvodai nevelés játékkal, mesével című program bevezetése.

100,000

Napköziotthonos Óvoda, Kadarkút

Kadarkút

A program a hagyományos tevékenységformákat a néphagyományőrzésből, a természetvédelemből, a családokkal való együttműködéssel gazdagítja

100,000

Napköziotthonos Óvoda, Kecskemét

Kecskemét

A Lépésről-lépésre óvodafejlesztő program folytatása

100,000

Napköziotthonos Óvoda, Lovasberény

Lovasberény

Óvodai nevelés játékkal, mesével program hatékonyabb alkalmazása. A munka minőségi színvonalának emelése

150,000

Napköziotthonos Óvoda, Nagykozár

Nagykozár

A nevelőtestület legfontosabb feladata a Rogersi gondolatok terjesztése a pedagógustársadalom körében

160,000

Napköziotthonos Óvoda, Taktaszada

Taktaszada

A gyermekek felzárkóztatása, iskolába történő előkészítése, komplex személyiségjegyek játékos fejlesztése

200,000

Napköziotthonos Óvoda, Tiszabábolna

Tiszabábolna

Az óvodáskor sajátosságait figyelembevéve a gyermekek egyéni szükségleteinek, igényeinek megfelelő, az iskolás foglalkozásoktól teljes mértékben eltérő óvodai é

100,000

Napköziotthonos Óvoda, Újszentgyörgy

Újszentgyörgy

Nevelés családias légkörben, együtt a szülőkkel.

100,000

Napköziotthonos Óvoda, Vanyarc

Vanyarc

A Freinet-technikák alkalmazása hatákonyabbá tétele érdekében az eszközrendszer fejlesztése

200,000

Napköziotthonos Óvoda, Varsány

Varsány

A gyermek és személyiségközpontú óvodai nevelés kibontakoztatása, ennek feltételrendszerének a továbbfejlesztése

400,000

Napsugár Óvoda

Bátonyterenye

Természetes életmódra nevelés Treinet-vel

180,000

Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Alapítvány

Szekszárd

Ez év szeptemberében induló szekszárdi Waldorf óvoda alapvető tárgyi feltételeinek biztosítása, ill. a Waldorf pedagógia ismertetéséhez való hozzájárulás

200,000

Óbudai Waldorf Iskola

Budapest

A háztartási ismeretek tantárgy beindítása; egyéni fejlesztést igénylő gyerekeknek foglalkoztató szoba.

200,000

Óvoda

Pécs-Somogy

Új pedagógiai program bevezetése az ízlésformálás, a hagyományápolás érdekében.

100,000

Óvoda, Sárkeresztes

Sárkeresztes

Az óvodai nevelés játékkal, mesével c. programmal működő csoportok fejlesztése; az óvodai nevelés színvonalának emelése.

200,000

Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Szakmai Egyesület

Szolnok

Az Egyesület 168 intézmény szakmai munkáját irányítja. A bázisóvodában bemutató kert-játszó udvar kialakításának segítése

200,000

Óvodai Waldorf Óvoda

Budapest

Két Waldorf-óvónő posztgraduális továbbképzésének támogatása.

60,000

Óvodaiskolai Munkaközösség

Debrecen

Az óvodaiskola program működési színvonalának, az elvek gyakorlati megvalósulásának elemzése

187,800

Önálló Óvodai Intézmény II. sz. Óvoda

Jászapáti

Művészeti nevelés keretén belül játékban integrált tanulás alapján, alternatív programmal történő iskolára való alkalmassá tétel.

200,000

Önkormányzati Óvoda

Hajdúsámson

A tevékenységközpontú óvodai nevelés keretén belüli felzárkóztató-fejlesztő pedagógiai tevékenység támogatása

110,000

Önkormányzati Óvoda

Hajdúsámson

Az anyanyelvi nevelés lehetőségei a komplex foglalkozások keretében

66,000

Önkormányzati Óvoda

Hajdúsámson

Az anyanyelvi nevelés fejlesztésének lehetőségei a Nyelvi-irodalmi-kommunikációs program keretében

120,000

Őzike Óvoda

Bátonyterenye

Ákom-Bákom vizuális-esztétikai nevelési programban a sajátos arculat megformálása

200,000

Palástiné Kunos Marianna

Csongrád

Kreatív magatartást serentő program Freinet szellemű óvodai csoportban

150,000

Pesti Waldorf-pedagógiai Egyesület

Budapest

Az óvoda és iskola közötti harmonikus átmenet biztosításához speciális eszközök alkalmazása.

200,000

Petőfi úti Napköziotthonos Óvoda

Ózd

Az óvodában folyó Montessori nevelési programhoz szükséges környezet kialakítása, eszközök bővítése.

200,000

Póczik Miklósné

Dunakeszi

Helyi nevelési program bevezetéséhez elméleti és gyakorlati felkészülés.

150,000

Rákosmenti Waldorf Pedagógiai Alapítvány

Budapest

Az óvodában és iskolában dolgozó pedagógusok továbbképzése

150,000

Rét Úti Óvoda

Kaposvár

A játékra épülő kommunikációs készség, anyanyelvi nevelés.

50,000

Szabad Waldorf Általános Iskola és Óvoda

Fót

Az intézményben működő szakmai továbbképzéseket nyújtó vendégtanárok anyagi támogatása.

1,920,000

Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola

Miskolc

Zökkenőmentes átmenet az óvodai élet és az alsó tagozat között

300,000

Szegedi Szabad Waldorf Irányba Tevékenykedő Óvoda

Szeged

Tárgyi eszközök beszerzése a Waldorf óvodapedagógiai program megvalósítása érdekében, pedagógus továbbképzés támogatása

200,000

Szegedi Waldorf Társaskör Egyesület

Szeged

A Waldorf-pedagógia és szellemi hátterének széleskörű megismertetésére és gyakorlati alkalmazására rendezvények szervezése, kiadványok készítése.

200,000

Szegedi Waldorf Társaskör Egyesület

Szeged

A Waldorf-pedagógia és szellemi hátterének széleskörű megismertetése és gyakorlati alkalmazása, Waldorf-iskola alapítása, pedagógusok önképzésének támogatása

250,000

Szigligeti utcai Óvoda

Békéscsaba

A Freinet szellemiségű pedagógiai program továbbfejlesztése

250,000

Szivárvány Katolikus Óvoda

Kiskunmajsa

Tárgyi feltételek biztosítása a nem iskolás jellegű körülmények megteremtése érdekében

150,000

Szivárvány Óvoda

Dunaújváros

Érzelmi biztonságra épülő nevelés megvalósítása és a család-óvoda partnerkapcsolatának teljeskörű kiépítése.

50,000

Szombathelyi Waldorf Társaskör

Szombathely

Alakuló Waldorf-iskola szervezése és szaktanácsadás, szervezeti jogi alapok megteremtése, pedagógusok beiskoázása, kapcsolódó rendezvények, táborok.

300,000

Szombathelyi Waldorf Társaskör

Szombathely

Sajátos életkori szükségleteket figyelembe vevő és a gyermek individualitását előtérbe helyező Waldorf óvodapedagógiai program folytatása.

200,000

Tisza Óvoda

Mezőtúr

Az óvodás korú gyermekek komlex módon történő fejlesztése életkori sajátosságaik messzemenő figyelembevételével.

150,000

Török Sándor Waldorf-Pedagógiai Alapítvány Óvoda

Budapest II.

Az óvodában egész évben folyó komplex művészeti-esztétikai nevelés bemutatása, a megvalósításhoz szükséges anyagok, eszközök felsorolása

170,000

Törökzugi Óvoda

Gyula

A helyi nevelési program folyamatos megvalósítása, színvonalas, ízléses játékok, eszközök segítségével, melyek fejlesztik a gyermekek képességeit

100,000

Újvidéki Utcai Óvoda Huncutka Alapítványa

Szeged

A pályázat a vizuális percepció, a téri tájékozódás, a dysgraphia prevencióját tűzte ki célul

100,000

V. sz. Tagóvoda

Kunmadaras

Drámajáték az óvodában, a mesék bűvölete az óvodai nevelésben

200,000

Váci Waldorf Általános Iskola

Vác

Újonan indult iskola ismertségének növelése kiadványok készítésével.

150,000

Váci Waldorf Általános Iskola

Vác

A Waldorf-pedagógia elveinek minél teljesebb megvalósítása

202,900

Vadgesztenye Óvoda

Veszprém

A Waldorf pedagógiai program szerint működő csoportok pedagógusainak továbbképzése, ill. a továbbképzés témáinak publikálása, óvodai folyóirat létrehozása

190,000

Veszprémi Egyetem Pedagógia-Pszichológia Tanszék

Veszprém

Szakmai műhely folyamatos működtetése, a csoportvezetők díja, útiköltsége, a felhasznált eszközök finanszírozása

200,000

Waldorf Általános Iskola

Budaörs

Speciális olvasókönyv összeállítása, amelynek olvasmányanyaga és betűtípusa a pedagógiához illeszkedően az 1-4. osztály sajátosságait tükrözi

150,000

Waldorf Óvoda

Győr

Ünnepek a Waldorf-óvodában című munkaanyag első kötetének elkészítése; a gyermekcsoportok eszköztárának pótlása.

190,000

Wargha István Pedagógiai Főiskola Gyakorló Óvoda

Hajdúböszörmény

Az 1999/2000. tanévben kerül bevezetésre a Vidámság Háza óvodai program, melynek nevelési célja a 3-6-7 éves gyerekek harmonikus fejlődésének elősegítése

300,000

X. sz. Összevont Óvoda

Budapest

A Montessori-módszerrel dolgozó csoportokban az eszközrendszer speciális felépítésének biztosítása.

100,000

Zuglói Waldorf Pedagógiai Alapítvány

Budapest

A Zuglóban 1998 szeptemberében indult Waldorf-óvoda szellemi és tárgyi fejlesztése.

200,000