Logo.gif (28367 bytes) Döntések - 1999
MODELL-ÉRTÉKŰ ÁLTALÁNOS - ÉS SZAKISKOLAI PROGRAMOK
KÓDSZÁM
2111
Nyitólap
Programok
NÉV SZÉKHELY TÉMA TÁMOGATÁS
Ft

13. sz. Általános Iskola

Nyíregyháza

Individualizáción alapuló felzárkóztató program gyermek- és tevékenységközpontú osztálytermekben.

300,000

4. sz. Általános Iskola és Szakiskola

Gyömrő

Olyan képzés megteremtése, amely felzárkóztató és hiánypótló jellegű, a munkaerőpiacon való elhelyezkedés biztosítása.

300,000

Ádám Jenő Központi Általános Iskola

Kazincbarcika

Esti tagozatos tanulók támogatása az általános iskolai tanulmányaik befejezésére.

130,000

Általános Iskola

Budapest

Halmozottan hátrányos roma gyermekek integrációs esélyeit növelő, fejlesztő, felzárkóztató és pályaorientációs program.

330,000

Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Tiszaroff

Tanulók hátrányainak csökkentése integrált oktatás keretében, tanórán és tanórán kívül, egyéni részképesség-fejlesztéssel, számítástechnikai eszközökkel.

400,000

Általános Iskola, Magyarmecske

Magyarmecske

Helyi fejlesztő, hátránykompenzáló program hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására.

500,000

Általános Iskola, Óvoda és Logopédia

Gyöngyös

A gyermekek egésznapos ellátásának biztosítása, rehabilitációs és habilitációs foglalkozások a hátrányok leküzdésére.

200,000

Általános Iskola, Szendrőlád

Szendrőlád

A hátrányos helyzet csökkentésének folytatása.

300,000

Arany János Általános Iskola és Szakképző Iskola

Szakoly

A térségi intézményfenntartó társuláson belüli együttműködés.

1,000,000

Aranytű Szakmunkásképző Iskola

Dunaújváros

A tanulók alkalmassá tétele az önálló anyagi egzisztencia megteremtésére.

500,000

Balla Róbert téri Általános Iskola

Pápa

A gyermekek fogyatékosságainak hátrányából származó tanulási nehézségek enyhítése.

130,000

Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Diákotthon

Nyíregyháza

Értelmileg akadályozott gyermekek relatíve önálló emberré nevelése.

300,000

Békés Megye Képviselő-testülete Egyesített Gyermekvédelmi és Gyógypedagógiai Intézménye

Tarhos

Képzési modulok tervezése a Készségfejlesztő Speciális Szakiskolák számára.

400,000

Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium

Budapest

Előzetes letartóztatásban lévő 18-24 év közötti fiatalok tanulása, pályaorientációja és reszocializációja gimnáziumi keretek között.

540,000

Bencs László Szakiskola és Általános Iskola

Nyíregyháza

Halmozottan hátrányos helyzetű szakiskolás fiatalok személyiségfejlesztése.

600,000

Benedek Elek Általános Iskola és Nevelési Tanácsadó

Heves

Kísérleti program.

200,000

Béri Általános Iskola

Bér

Szociálisan hátrányos helyzetű diákoknak felzárkóztató program.

200,000

Bessenyei György Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

Bakonszeg

A gyermekek bandákba verődésének megakadályozása, a kultúrált magatartás szabályainak erősítése, szakkörök működtetése.

150,000

Bokrosi Általános Iskola és Óvoda

Csongrád-Bok

Hátránykompenzáció a tanulói készségek és képességek fejlesztésén keresztül.

300,000

Bozóky Mihály Általános Iskola és Mezőgazdasági Szakiskola

Pilismarót

Hátrányos helyzetű fiatalok segítése a munkavállalásban, társadalmi beilleszkedésben.

300,000

Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány

Budapest

A reguláris képzésből kimaradt túlkoros, általános iskolát el nem végzett fiatalokkal végbizonyítványuk megszereztetése.

800,000

Csabacsüd, Általános Iskola

Csabacsüd

A majorságokban, tanyautcákon, tanyaközpontban élő többszörösen hátrányos helyzetű gyerekek szocializációja.

400,000

Don Bosco Szakképző és Általános Iskola

Kazincbarcika

A szociálisan hátrányos helyzetű, társadalom peremére sodródott fiatalok reintegrációja, munkaerőpiaci érvényesülésük segítése.

600,000

Eötvös József Általános Iskola

Győr

A halmozottan hátrányos helyzetű, nehezen kezelhető, tanulási magatartási, beilleszkedés problémákkal küzdő tanulók felzárkóztatása.

600,000

Farkaslyuki Közoktatási Intézmény

Ózd

A problémás tanulók eredményes továbbhaladásának elősegítése, tehetséggondozás, pályaorientáció.

500,000

Fazekas Mihály Általános Iskola

Debrecen

Halmozottan hátrányos helyzetű és cigánytanulók zenei képzése.

380,000

Fazola Henrik Általános Iskola

Miskolc

Személyiség és gyermekközpontú, hátrányos helyzetűeket hatékonyan segítő oktatási-nevelési program

400,000

Heves Megyei Önkormányzat Általános Iskolája

Eger

Hátrányos helyzetű gyerekek olvasás- és írászavarát megelőző módszer közkinccsé tétele.

400,000

II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Specális Szakiskola

Kaposvár

Hátrányos helyzetű gyermekek fejlődése érdekében, individualizáláson alapuló egyéni fejlettségi szinteket jól toleráló, már működő programok továbbfejlesztése.

400,000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakképző Iskola és Kollégium

Szolnok

Olyan képzési modell létrehozása és fenntartása, amely komplex módon kezeli a hátrányok csökkentését mind az ismeretek, mind a képességek terén.

1,000,000

József Attila Általános Iskola

Miskolc

Kognitív képességek fejlesztése verbális és manuális módszerekkel, cigány etnikumú gyermekeket oktató általános iskolában.

600,000

Kossuth Lajos Általános Iskola

Tatabánya

Gyermekközpontú oktatás, mely átalakítja a hagyományos tanítási módokat, hátrányos helyzetűeket felzárkóztatja.

500,000

Kossuth Lajos Általános Iskola és Alternatív Szakiskola

Kunhegyes

Szociálpedagógiai szempontú iskolai törekvések modellje egy általános iskola és arra építkező alternatív szakiskola gyakorlatában.

350,000

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Mezőzombor

Hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása, iskolai felszerelés biztosítása, esélyegyenlőség megteremtése.

200,000

Körzeti Általános Iskola

Baktakék

Felső tagozatos iskolaotthonos nevelési-oktatási forma szabadidős programjainak támogatása.

500,000

Mályváskerti Általános Iskola

Újfehértó

Az iskola hátrányos helyzetű diákjainak oktatását segítő fejlesztő program.

200,000

Martin János Szakiskola, Speciális Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája

Miskolc

Felzárkóztató program alapján hatékonyabb oktatás és nevelés, eredményesebb szocializációs beilleszkedés, munkavállalás megkönnyítése.

600,000

Mérei Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Felnőttoktatási Gimnázium

Budapest

Lépésről lépésre Iskolai Program működtetése.

200,000

Mezősasi Általános Iskola

Mezősas

A hátrányos helyzetű tanulók oktatási, kulturális színvonalának emelése, a tanulás eszközigényének fejlesztése.

200,000

Móra Ferenc Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola

Komárom

Önálló életvitel kialakításához lehetőség biztosítása.

300,000

Önkormányzati Szakiskola

Nagykálló

A végzett szakmunkások nyomonkövetése, munkába állításuk, továbbtanulásra való felkészítésük.

500,000

Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítványa Kézműves és Szolgáltató Szakiskola

Budapest

A munka világához, a választott szakmához kötődő szocializáció megvalósítása.

800,000

Rakovszky Dániel Általános Iskola

Debrecen

Halmozottan hátrányos helyzetű, ép értelmű, tanulási zavarokkal küzdő tanulók egyéni és mikrocsoportos fejlesztő foglalkoztatása.

300,000

Remédium Alapítvány

Tatabánya

Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek felzárkóztatása, szakmához juttatása, életesélyük javítása.

600,000

Róbert Károly Általános Iskola

Budapest

Az életvezetéssel kapcsolatos gyakorlati ismeretek átadása hátrányos helyzetű fiatalok számára.

300,000

Roma Esély Alternatív Alapítványi Szakiskola

Szolnok

A hátrányos helyzetű cigány és nem cigány fiatalok szakképzése, érettségi megszerzésének elősegítése esélyeik javítása érdekében.

500,000

Széchenyi István Általános Iskola

Tiszadob

Az oktatás hatékonyságát növelő tanórán kívüli foglalkozás az általános iskola kezdő szakaszában.

300,000

Szegedi Alternatív Kísérleti Speciális Szakiskola

Szeged

Hátrányos helyzetűeknek szóló közismereti program szakmatanulásra felkészítő jellegének erősítése.

420,000

Szent József Katolikus Általános Iskola

Kiskunhalas

A hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése és felzárkóztatása.

400,000

Szent József Katolikus Szakiskola

Egyházasgerge

Hátrányos helyzetű fiatalok visszavezetése az iskolai képzésbe.

400,000

Tiszabő, Általános Iskola és Speciális Szakiskola

Tiszabő

Híd az iskolában címmel előkészítő évfolyam indítása.

500,000

Tóth Antal Általános Iskola és Diákotthon

Sopron

Pályaválasztás előkészítése szakközépiskolák, szakmunkásképzők, üzemek meglátogatásával, a szülők segítése sérült gyermekek kezelésében.

270,000

Várkerti Általános Iskola és Szakiskola

Várpalota

Iskolarendszeren belüli segítségnyújtás a hátrányos helyzetű tanulók életesélyeik növeléséhez, társadalmi beilleszkedéséhez.

500,000