Logo.gif (28367 bytes) Döntések - 1999
BELFÖLDI DOKTORANDUSZ PROGRAM
KÓDSZÁM:
230
Nyitólap
Programok

A támogatás összege egységesen 656.000.-Ft pályázónként.

Név Téma Doktori iskola Témavezető
Bárány Attila (Budapest) Angol - magyar kapcsolatok a későközépkorban (1301-1437) KLTE BTK Történelmi Intézet Barta János
Bárány István (Budapest) Platón: Theaitétosz. Fordítás, magyarázó jegyzetek, tanulmány ELTE BTK Steiger Kornél
Bárkányi Zsuzsanna (Budapest) A spanyol hangsúly és problémaköre ELTE TTK Dr. Törkenczy Miklós
Berecz Loránd András (Balatonszárszó) Élelmiszerek minőségváltozása szárítás hatására, különös tekintettel az élesztőkre Pannon Agrártudományi Egyetem Prof. Dr. Neményi Miklós
Bíró Gyöngyi (Szentes) A kolozsvári unitárius olvasmányok 1716-ig JATE BTK Monok István
Boda István Károly (Debrecen) A hipertext lehetséges alkalmazásai az informatikában KLTE Matematikai és Informatikai Intézet Dr. Arató Mátyás
Bodó Gábor, dr. (Budapest) A ló térdizületsebészete különös tekintettel az osteochondralis autogra átültetésre mozaikplasztikával Állatorvostudományi Egyetem Dr. Sótonyi Péter
Bombitz Attila (Tát) Mindenkori utolsó világok JATE BTK Dr. Bernáth Árpád
Borbély Csaba (Bonyhád) A közgazdasági feltételrendszer hatása a szarvasmarha ágazati jövedelmezőségére Pannon Agrártudományi Egyetem Dr. Kalmár Sándor
Császár Noémi (Budapest) A hipnózisra vonatkozó előzetes elvárások szerepének projektív elvű vizsgálata indukált fájdalom kísérleti helyzetében ELTE BTK Pszichológia Doktori Iskola Dr. Bányai Éva
Csizmady Adrienne (Budapest) A budapesti lakótelepek térbeni-társadalmi szerkezetének változásai 1960-1999 ELTE Szociológiai Intézet Csanádi Gábor
Dolgos Olga (Budapest) A teljesítménymérés szerepe a vállalati versenyképességben: erőforrás-alapú megközelítés Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Dr. Chikán Attila
Elekes Ferenc (Budapest) Enantiomerek elválasztása kalcium- és rézkomplexek felhasználásával Budapesti Műszaki Egyetem Dr. Fogassy Elemér
Frank Éva (Szeged) Ösztránvázas D-szekoszteroidok gyűrűzárási reakciói JATE TTK Doktori Iskola Dr. Schneider Gyula
Furján Attila (Szentendre) A tüzérfelderítés megszervezésének, vezetésének, a felderítési adatok gyűjtésének és feldolgozásának folyamata, fejlődésének irányai Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Dr. Szendy István
Gácsi Zsolt (Kecskemét) Az alföldi erdők térségi vízháztartásban betöltött szerepének vizsgálata Soproni Egyetem Dr. Szodfridt István
Gulyás Gábor (Debrecen) Kierkegaard teste. Soren Kierkegaard szerzőség-fogalmához KLTE Filozófiai Intézet Dr. Vajda Mihály
Hornyák Árpád (Pécs) A magyar-jugoszláv diplomáciai kapcsolatok 1918-1927 JPTE BTK Dr. Ormos Mária
Janky Béla (Budapest) Önérdek és altruizmus az elosztási problémákkal kapcsolatos preferenciák kialakításában Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem dr. Lengyel György
Kaiser Ferenc (Budapest) A magyar királyi csendőrség helye és szerepe a két háború közötti Magyarország történetében Kossuth Lajos Tudományegyetem Dr. L. Nagy Zsuzsa
Kiss Katalin (Budapest) Komplex predikátumot tartalmazó mondatok feldolgozása a grammatikus afáziásoknál JATE BTK Dr. Bánréti Zoltán
Kiss Timea (Hódmezővásárhely) A természeti környezet megváltozása emberi hatásra a Dél-Nyírség területén Kossuth Lajos Tudományegyetem Dr. Szabó József
Klein Izabella (Budapest) Öröklődő betegségek molekuláris genetikai vizsgálata és diagnosztikája SOTE Doktori Iskola Dr. Sarkadi Balázs
Kovács Zoltán (Szeged) Az irónia korlátozásának változatai a magyar romantika irodalmában JATE BTK Dr. Szajbély Mihály
Kovácsházy Tamás (Budapest) Tranziensek újrakonfigurálható digitális jelfeldolgozó rendszerekben BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Péceli Gábor
Krász Lilla (Budapest) A jó és a gonosz bába. Egy ambivalens foglalkozás a XVIII. századi reformtörekvések tükrében ELTE BTK Dr. H. Balázs Éva
Kröel-Dulay György (Budapest) Száraz homoki gyepek Magyarországon és Új-Mexikóban: fajösszetétel és finomléptékű dinamika ELTE TTK Kovácsné Láng Edit
Liptákné Szabovik Gabriella Ildikó (Debrecen) Szelektív oxidációk, redukciók és szén-szén kötések kialakítása Kossuth Lajos Tudományegyetem Dr. Lipták András
Mezősi Miklós, dr. (Budapest) A 19. századi orosz krónikás dráma műfajpoétikai megközelítésben. Puskin és Muszorgszkij színpadi művei ELTE BTK Dr. Király Gyula
Nagy Mariann (Pécs) A magyar mezőgazdaság regionális szerkezetének vizsgálata a 20. sz. elején KLTE Történelem PhD Program Dr. Katus László
Németh Krisztina (Budapest) Hogyan változik a neutrofil granulociták funkciója és jelátviteli mechanizmusa szöveti sérülés esetén? SOTE Dr. Sarkadi Balázs
Nemetz Andrea, dr. (Budapest) Szabadgyökös mechanizmusok és immunogenetikai háttér jelentősége gyulladásos bélbetegségben SOTE Doktori Iskola Prof. Dr. Fehér János
Orbán Zoltán (Pécs) Nagyszilárdságú és nagy teljesítőképességű betonból készült szerkezetek méretezési elmélete és gazdaságos alkalmazása BME Vasbetonszerkezetek Tanszéke Dr. Szalai Kálmán
Ottó Iringó Ágnes, dr. (Pécs) Differential behaviors toward UVA/B radiations of fibroblasts and keratinocytes from normal and DNA-repair deficient patients Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Bőrgyógyászati K Dr. Dobozy Attila
Pálfalusi Zsolt (Budapest) Felelőtlen fenomén (Az anonimitás problémája Husserl fenomenológiájában) ELTE BTK Dr. Tengelyi László
Petőcz Andrásné (Budapest) Törléssel összefüggő jelenségek a szövegben ELTE BTK Dr. Kaán Miklósné
Pigniczkiné Rigó Adrien (Budapest) Autoimmun kórképek pszichés jellegzetességeinek vizsgálata ELTE Pszichológia Doktori Iskola Dr. Kulcsár Zsuzsanna
Raicsné dr. Horváth Anikó (Baja) Nyelvi hátrányos vizsgálata cigány gyermekek körében JPTE Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Program Forray R. Katalin
Sárik Pál (Ikrény) Nem-véges igealakok a magyarban JATE Elméleti Nyelvészet Doktori Program Dr. Kenesei István
Sarnyai Csaba Máté (Szeged) A Magyar Katolikus Püspöki Kar és az államhatalom viszonya 1848/49-ben (Az autonómia mozgalom kezdetei) JPTE BTK Modernkori Történelem PhD-képzés Prof. Dr. Polányi Imre
Sipos Péter, dr. (Budapest) Az epe hatása az epehólyag és a bélcsatorna nyálkahártyájára SOTE Doktori Iskola Dr. Blázovics Anna
Sulyokné Schwarczinger Ildikó (Solymár) Kórokozó gombák Salsola kalin és egyes Centaurea fajokon Magyarországon KÉE Kertészmérnöki Kar Dr. Vajna László
Szabó Zsolt (Debrecen) Investigation of strongly correlated electron systems in the framework of an extended Hubbard model KLTE Fizikai Doktori Program Dr. Gulácsi Zsolt
Szathmáry Kinga (Szigetújfalu) A Kis-Balaton természetvédelmi terület pókjainak (Aranoidea) vizsgálata faunisztikai és táplálkozásökológiai szempontból békagyomortartalom alapján ELTE TTK Zoológiai Doktori Program Dr. Gere Géza
Szigetvári Mónika (Pécs) A katalán nyelv barcelonai spanyol nyelvre gyakorolt hatásának néhány aspektusa ELTE BTK Faluba Kálmán
Szilágyi Szilárd (Debrecen) Az őszi búza és a liszt minőségének vizsgálata Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Prof. Dr. habil Győri Zoltán
Telek Géza, dr. (Budapest) A celluláris adhéziós molekulák és az oxidatív stressz szerepe kísérletes acut pancreatitisben SOTE Prof. Dr. Fehér János
Újvári Beáta (Budapest) A rákosréti vipera (Vipera ursinii rakosiensis) természetvédelmi kutatása ELTE TTK Zoológiai Doktori Program Dr. Korsós Zoltán
Varga Anita (Zalaegerszeg) Növényfiziológiai folyamatok vizsgálata totál reflexiós röntgenfluoreszcens spektrometriai módszerrel ELTE TTK Doktori Iskola Dr. Záray Gyula
Varga János, dr. (Veszprém) Újszülött borjak légzésműködésének vizsgálata a méhen kívüli élethez történő alkalmazkodás során Állatorvostudományi Egyetem Dr. Szenci Ottó
Velikovszky László (Budapest) A magyar agrárgazdaság EU integrációját meghatározó feltételek rendszere GATE Tudományos Továbbképzési Intézet dr. Halmai Péter