Logo.gif (28367 bytes) Tanulmányúton, továbbképzésen való részvétel támogatása
DÖNTÉSEK - 1999
KÓDSZÁM:
222
Nyitólap
Programok
Név, lakhely Téma Fogadó intézmény, kurzus Támogatás
Ft
neve helyszíne
Abaffyné Dózsa-Farkas Klára, Budapest Egy svéd-orosz szibériai expedíció által gyűjtött anyag enchítraeidáinak közös feldolgozása University of Coppenhagen Koppenhága, Dánia

250,000

Ablonczyné Nádor Zsuzsanna, Debrecen XVII-XIX. sz-i holland kéziratok Rijksuniversiteit Leiden Leiden, Hollandia

400,000

Abonyi Margit, Budapest A daganatok biokémiai paramétereinek vizsgálata és konferencián való részvétel. Indiana University Laboratory for Experimental Oncology Indianapolis, Amerikai Egyesült Államok

440,000

Alvarado F. Martha C., Szeged Molekuláris módszerek alkalmazása hangyafajok biodiverzitásának jellemzésére. MTA Szegedi Biológiai Központ Szeged, Magyarország

430,000

Arany Andrea, Budapest a,ß-telítetlen amidok homokirális epoxidációjának vizsgálata University of Sunderland Sunderland, Nagy-Britannia

350,000

Batári Géza Tibor, Budapest Gyógypedagógusok, speciális szakiskolában tanítók szakmai fóruma Európai Házak Nemzetközi Szövetsége Marienberg

100,000

Békés Enikő, Budapest Kutatás római szakkönyvtárakban. Accademia d´Ungheria Róma, Olaszország

468,000

Benkő Zsuzsanna Rita, Székesfehérvár Botanikai kutató út Botanical Survey of India Calcutta, India

202,000

Beretzky Ágnes, Budapest Kutatóút Angliában. University of Oxford Oxford, Anglia

319,725

Bernát Gábor, Szeged Modern fizikai módszerek a biológiában ELTE Biológiai Fizika Tanszék Budapest

50,000

Bódás Zsuzsanna, Budapest 11th International Masterclasses National music Centre Bratislava, Szlovákia

150,000

Bozóki Zsolt, Szeged Milyen módon alkalmazhatók a Celluláris Neurális Hálózatok a mindennapi szülészeti és nőgyógyászati ultrahang diagnosztika hatékonyságának növelésében MTA Számítsátechnikai Alkalmazási Kutatóintézet Budapest, Magyarország

500,000

Czájlinger Zsolt, Ercsi Microhaemolysis vizsgálata interventios és sebészeti beavatkozások után. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Budapest, Magyarország

198,000

Czigány Szabolcs, Siklós Kőzetminták laboratóriumi elemzése és a módszer elsajátítása Washington State University Pullmann, WA, USA

400,000

Czóbel Szilárd, Budapest Botanikai kutatóút Botanical Survey of India Calcutta, India

202,000

Czövek Judit, Budapest A hitvitázó és prédikációs irodalom antropológiai elemzése. ELTE BTK Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék Budapest, Magyarország

295,000

Csáki Éva, Budapest Dalok és népi szövegek gyűjtése egy alevi vallási közösségben. Cukurova University Adana, Törökország

400,000

Csikós Márta, Budapest Molekuláris genetikai technológiák elsajátítása. Westfälische Wilhelms Universität Münster, Németország

400,000

Csiszár Anna, Budapest Citokinek helper T sejtek migrációjára kifejtett hatásának vizsgálata egerekben. Institut Paris-Sud sur les Cytokines Clamart, Franciaország

400,000

Csobánné Majer Ilona, Sándorfalva Az opszonofogocitózis és az antibiotikumok kölcsönhatásának tanulmányozása. Glasgow Royal Infirmary Glasgow, Nagy-Britannia

400,000

Csóka Hajnalka, Szamosszeg Fe(III), Mo(VI) komplexek szilárd fázisban történő kinyerése University College Dublin Dublin, Írország

340,000

Csonka István, Budapest Tömgspektroszkópiás folyamatok kinetikájának tanulmányozása Deutsche Krebsforschungzentrum Heidelberg, Németország

250,000

Csordás László, Kecskemét A szabadidő-lakások helyi és regionális hatásainak vizsgálata a Tisza-tó mentén, a legdinamikusabban fejlődő magyar üdülőterületen. GATE Fleischmann Rudolf Kutatóintézet Kompolt, Magyarország

350,000

Deák Nóra, Budapest Professional Development Course ICIMSS Torun

530,000

Dér Katalin, Budapest Könyvtári kutatómunka Istituto Anselmiano Róma, Olaszország

300,000

Eged Katalin, Veszprém Sugárvédelmi optimálás Centre d'Etude sur L'Evaluation de la Protection dans le Domaine Nucleaire Párizs, Franciaország

100,000

Erdei Katalin, Budapest Etnológiai terepmunka Irkutszki Állami Egyetem Irkutszk, Magyarország

400,000

Erőss Orsolya, Iharosberény A Zöldfoki-szigeteki kreol szövegek tanulmányozása Universidade Femando Pessoa Porto, Portugália

280,000

Faludi Béla, Pécs Autum School in Cognitive Neuroscience University of Oxford Oxford

145,000

Farkas Klára, Budapest VII. WHO/IDF Seminar on the Epidemiology University of Cambridge Cambridge, Egyesül Királyság

60,000

Fazekas István, Debrecen Cönológiai felvételezések eltérő földtani paraméterekkel rekultivált meddőhányókon, ezek párhuzamba állítása renaturalizált hulladéktelepekkel. GATE Fleischmann Rudolf Kutatóintézet Kompolt, Magyarország

200,000

Fekete Valéria, Pécs Antonin Artaud életművének kutatása. Université Paris X Párizs, Franciaország

497,000

Figeczky Gábor, Budapest Namdapha Botanikai Kutatóút Botanical Survey of India Calcutta, India

202,000

Fricz Tamás, Budapest Pártrendszerek és törésvonalak összehasonlító vizsgálata Freie Universität Berlin Berlin, Németország

600,000

Füzesi Zsuzsanna, Pécs Policy tervezés. Tufts University Boston, Amerikai Egyesült Államok

300,000

Garai Zsolt, Hódmezővásárhely Kurzusokon való részvétel, szemináriumok tartása. JPTE BTK Filozófiatörténet Tanszék Pécs, Magyarország

168,810

Gáti Gyuláné dr.Csala Katalin, Szeged Wells magyar recepciós anyagának tanulmányozása különös tekintettel a Modern Faustra. The H. G. Wells Society Reading, Nagy-Britannia

357,100

Gazdag Zoltán, Pécs Glautation metabolizmus tanulmányozásához szükséges módszerek elsajátítása. KLTE Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék Debrecen, Magyarország

200,000

Géczy István, Budapest Agysérültek kiváltott potenciál vizsgálata. Concordia University Montreal, Kanada

400,000

Giró-Szász András, Budapest Levéltári anyaggyűjtés Madridi III. Károly Egyetem Madrid, Spanyolország

400,000

Glant Tibor, Debrecen Levéltári kutatások. Princeton University Princeton, Amerikai Egyesült Államok

240,000

Gulyás Anna, Budapest Multikulturalizmus Spanyolországban. Universidad de Sevilla Sevilla, Spanyolország

600,000

Harsányi Iván, Budapest A Franko-korszak kutatóinak IV. találkozója Universidad de Valencia Valencia, Spanyolország

100,000

Herczegfalvi Ágnes, Budapest Új eljárások megismerése a neuromuscularis betegségek elektrofiziológiai, genetikai diagnosztikájában State University of New York Syracuse, N.Y., Amerikai Egyesült Államok

600,000

Horváth Attila, Budapest Rekombináns szérum anyloid P komponens előállítása. Odense Universitet Institut for Medicinsk Biologi Odense, Dánia

303,000

Izbéki Ferenc, Székesfehérvár Az alkohol hatásának vizsgálata az antroduodeniális koordinációra egészséges kontroll személyekben és cirrhózisos betegekben. Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika Szeged, Magyarország

570,000

Jakab Péter, Debrecen A kukoricatermesztési kísérletek tanulmányozása Institut für Pflanzenban Braunschweig, Németország

330,000

Jeney Viktória, Debrecen A különböző hemproteinek hemforrásként viselkedve képesek-e vasculáris endothel sejteket reaktív oxigéngyökökkel szemben szenzitizálni University of Minnesota Minneapolis, Amerikai Egyesült Államok

400,000

Kakuszi Béla Péter, Szeged A Márai németországi publicisztikájával kapcsolatos könyvtári és levéltári anyagok feltárása. Humboldt-Universität zu Berlin Berlin, Németország

552,400

Kékesi Kun Árpád, Budapest A legjelentősebb XX. századi osztrák és német rendezők elméleti és gyakorlati munkásságának áttekintése és feldolgozása. Universität Wien Bécs, Ausztria

600,000

Kerék Barbara, Budapest EREG-module 2: GIS International Institute for Aerospace Suvery Enschede

300,000

Kiss Tamás Zoltán, Budapest A Spanyolország-kép a XIX. és XX. századi európai irodalomban Universidad Europea de Madrid Madrid, Spanyolország

400,000

Kissné dr.Kapocsi Erzsébet, Szeged Az orvosi etika oktatásának tanulmányozása. Zentrum für Ethik und Recht in der Medizin Freiburg, Németország

260,000

Kissné Viszket Mónika, Budapest Könyvtárhasználat, kérdőív-kidolgozás. Syracuse University Syracuse, N.Y., Amerikai Egyesült Államok

400,000

Kóczán György, Budapest Nehézfém-ionok konjugálására alkalmas reagensek szintézise University of California Davis, Amerikai Egyesült Államok

400,000

Kovács Gábor, Szeged Mikorrhizák mikroszkópos és mol.taxonómiai feldolgozása. ELTE Növényszervezettani Tanszék Budapest, Magyarország

193,500

Kovács Katalin, Budapest Közép-európai országok agrár-átalakulását elemző összehasonlító kutatásai Centre for Central and Eastern European Studies Liverpool, Nagy-Britannia

400,000

Kovács Péter, Budapest Levéltári feltárómunka. Stiftungs-Archiv Dillingen, Németország

600,000

Kovács Teofil, Debrecen A már megkezdett kutatások folytatása. Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Pápa, Magyarország

91,750

Kovács Tibor, Budapest Tanulmányút Escuela Militar de Defensa BNQ Madrid, Spanyolország

250,000

Kovács Zsolt, Szombathely Állatműtétek elvégzése: az alkalmazott eljárásokhoz szükséges műtéttani ismeretek, elektrofiziológiai kísérletek, a mérési eredmények értékelése. ELTE-MTA Neurobiológiai Kutatócsoport Budapest VIII., Magyarország

150,000

Körösmezei András, Budapest Levéltári kutatások Österreichisches Staatsarchiv Bécs, Ausztria

200,000

Kruppa Tamás, Szeged Levéltári kutatások Mantovai Állami Levéltár Mantova, Olaszország

499,500

Kurdi Krisztina, Budapest Galiziai zsidó levéltári anyagok felkutatása Magyarországon. ELTE BTK Kelet-Európa Történeti Tanszék Budapest, Magyarország

350,000

Kustár Zoltán, Debrecen Egyéni kutatói munka az ószövetségi héber kéziratok és verziók tárgykörében Martin-Luther Universität Halle, Németország

260,000

Lakner Gábor, Székesfehérvár Botanikai kutató út Botanical Survey of India Calcutta, India

202,000

Landauerné Pócsik Éva, Budapest A tumor nekrózis faktor (TNF) membránkötött prekurzorán keresztül történő reverz jelátviteli folyamat vizsgálata humán fehérvérsejtekben, sejtvonalakban. University of Stuttgart Stuttgart, Németország

400,000

Láng Zsuzsa Angéla, Táplánszentkereszt James Joys Summer School University College Dublin, Írország

100,000

Leopold László, Zalaegerszeg Az 1945-57 közti svéd k-európai kapcsolatok történeti-geopolitikai szemléletű vizsgálata Stockholm University Stockholm, Svédország

400,000

Lőke Zsuzsanna Katalin, Székesfehérvár Szántóföldi mérések kontrollja a martonvásári fitotronban. MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete Martonvásár, Magyarország

200,000

Mácsai Mónika, Szeged Molekuláris jelenségek és opioid ligandok abuzus potenciálja és hatásossága közötti összefüggések vizsgálata. MTA Szegedi Biológiai Központ, Biokémiai Intézet Szeged, Magyarország

600,000

Madácsy László, Szeged Operatív endoscopia és a motilitásvizsgálatok elsajátítása. Arhus Universitethospital Arhus, Dánia

450,500

Mádai Ferenc, Miskolc 2nd EMU School and Symposium Onenvironmental Mineralog ELTE Ásványtani Tanszék Budapest

90,000

Mádai Viktor, Miskolc 2nd EMU School and Symposium Onenvironmental Mineralog ELTE Ásványtani Tanszék Budapest

90,000

Magyari Enikő, Debrecen Pollenfeltárás és elemzés levégzése tavi fúrásszelvényeken Oxford University Oxford, Nagy-Britannia

394,000

Maitz Péter, Kőszeg Szakmai konzultációk, korpuszelemzés. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Németország

250,000

Maksay Gábor, Budapest Rekombináns GABA receptorok elektrofiziológiai és kötődésvizsgálata Neuroscience Research Centre Essex, Nagy-Britannia

600,000

Malina János, Budapest Clari-művek kéziratainak tanulmányozása a pisai és a pistoiai katedrális kottatárában. Pisa, Pistoia Olaszország

200,000

Marjanucz László, Szeged Településtörténet és polgárosodás a Temesi Bánságban a XVIII. században Institut für Ost-und Südosteuropaforschung Wien, Ausztria

600,000

Márkus János, Kömlő Humán erőforrások vizsgálata MTA RKK ATI Kecskemét, Magyarország

350,000

Medgyesi Márton, Budapest Summer Program in Quantitative Methods of Social Research Inter-University Consortium Ann Arbor

400,000

Megyaszai Tamás, Debrecen A Múzeum törpefürkész-gyűjteményének taxonómiai és biogeográfiai feldolgozása Museo Nacional de Ciencias Naturales Madrid, Spanyolország

143,000

Mesterházy Balázs, Budapest V. A lírai modernség vizsgálatával kapcsolatos dolgozat elkészítése Janus Pannonius Tudományegyetem Pécs, Magyarország

183,000

Mikala Gábor, Budapest Kálciumcsatorna blokkoló molekula hatásának vizsgálata. Royal Free and University College Medical School London, Nagy-Britannia

489,500

Miklós Tünde, Szeged Course in Management and Leadership in Nursing Herrew University Jeruzsálem

100,000

Molnár Mariann, Hajdúböszörmény Anyaggyűjtés a német metafora elméleti kutatásokról, Hans Blumenbergről Universität Heidelberg Heidelberg, Németország

399,326

Molnár Mónika, Szolnok Az Alpok biológiájának tanulmányozása Universität Zürich Zürich, Svájc

400,000

Molnárné Litványi Krisztina, Miskolc Modern fizikai módszerek a biológiában ELTE Biológiai Fizika Tanszék Budapest

50,000

Münnich Ákos, Debrecen Egyéni és csoportdöntések empírikus vizsgálata University of Amsterdam Amsterdam, Hollandia

300,000

Nagy János, Jászberény Nandapha Botanikai Kutatóút Botanical Survey of India Calcutta, India

202,000

Nagy Péter István, Budapest Az ország három különböző termőterületéről gyűjtött talajminták nematológiai feldolgozása Wageningen Agricultural University Wageningen, Hollandia

200,000

Németh Tamás, Budapest Konzultációs intézeti kutatások. University of London London, Nagy-Britannia

300,000

Novák Csaba, Budapest Tanulmányút és konferencia Paviai Egyetem Pavia, Olaszország

590,000

Oborny Beáta dr., Budapest Kollaboráció előkészítése Ben Gurion University of the Negev Sede Boker Campus, Izrael

170,000

Oravecz Csaba, Budapest European Summer School of Logic and Language Utrecht University Utrecht

100,000

Ozsváth Gábor Dániel, Szeged A Kovászna megyében fennmaradt víziszerkezetek feltérképezése. Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgy, Románia

300,000

Pálinkás Attila, Szeged Endothel funkció vizsgálata normális coronaria rendszerű hypertoniás betegekben. Instituto di Fisiologia Clinica Pisa, Olaszország

600,000

Papp Sándor, Budapest Kötés- és fűzéstípusok restaurálástechnikai tanulmányozása. Istituto Centrale per la Patologia del Libro Róma, Olaszország

300,000

Parádi István, Budapest Modern fizikai módszerek a biológiában ELTE Biológiai Fizika Tanszék Budapest

50,000

Pelles Tamás, Pécs Magyar-olasz kétnyelvű okatás Fiuméban. Fiumei Levéltár Rijeka, Horvátország

200,000

Petneházi Csaba, Budapest Evidence-Based Radiaton Oncology ESTRO-EORTC Budapest

45,500

Pólik József, Debrecen Kísérlet Lukács György romantika-interpretációjának rekonstrukciójára Lukács Archívum Budapest V., Magyarország

150,000

Pór Attila, Budapest Tanulás, kutatás, együttműködés University College London London, Nagy-Britannia

400,000

Rácz Lajos, Kecskemét Közép-európai éghajlat-, környezettörténeti és környezeti kockázati kutatások. Bern University Bern, Svájc

450,000

Ribár Balázs, Esztergom Forkhead típusú transzkripciós faktorok vizsgálata University of Texas Galveston, Amerikai Egyesült Államok

600,000

Ruttkay-Miklián Eszter, Budapest Élettörténet-kutatás a hantik között. Belojarszkij Északi Hanti Folklórarchívum ,

400,000

Sándorfi Edina, Pécs Konzultáció, bibliográfiák készítése. Universität Heidelberg Heidelberg, Németország

380,000

Simándi Irén, Ócsa Interjúkészítés Országos Széchenyi Könyvtár Budapest, Magyarország

400,000

Simon János, Budapest A parlamenti elitek összehasonlító politikai kultúrája. Universidad de Valencia Valencia, Spanyolország

600,000

Simonffy Zsuzsanna, Pécs Nyelvi indetermináció és homályosság Maison des Sciences de l'Homme Párizs, Franciaország

400,000

Somos Róbert, Pécs Tanulmányút Universita di Pisa Pisa, Olaszország

480,000

Sonnevend Ágnes, Budakalász Campylobacter törzsek tipizálás capilláris elektroforézissel, a törzsek fimbriáltságának morfológiai és genetikai vizsgálata. POTE Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet Pécs, Magyarország

240,000

Soós Edit, Szeged A Nagy-Britanniában zajló devolúciós folyamat elméleti összefüggéseinek vizsgálata. Cardiff University Cardiff, Nagy-Britannia

400,000

Sütő László, Debrecen Rekultivált területek környezetföldtani vizsgálata. GATE Fleischmann Rudolf Kutatóintézet Kompolt, Magyarország

200,000

Szabó György, Debrecen Bánya-rekultivációs kísérletek. GATE Fleischmann Rudolf Kutatóintézet Kompolt, Magyarország

200,000

Szabó Kovács Judit, Budapest A nemzetközi bűnözés tanulmányozása University of Leicester Leicester, Nagy-Britannia

400,000

Szabó Norbert Péter, Miskolc Mélyfúrási geofizikai adatok feldolozásának és értelmezésének modern módszerei MOL Rt Kútgeofizikia Osztály Szolnok

150,000

Szabó Sándor, Nyíregyháza Békalencsés szennyvíztisztító tavakban élő gátló hatású algák izolálása Wageningen Agricultural University Wageningen, Hollandia

570,000

Szabó Szilárd, Heves Talajsavanyodás modellezés, előrejelzés, illetve a modell kalibrálása. GATE Fleischmann Rudolf Kutatóintézet Kompolt, Magyarország

200,000

Szalai Erzsébet, Budapest A multinacionális vállalat mint szociológiai jelenség

500,000

Szász Erzsébet, Budapest Könyvtári és levéltári kutatások Jón Egyetem Korfu, Görögország

213,000

Szatzker Szilvia, Székesfehérvár A Würde segédige vizsgálata bajor nyelvjárású szövegekben 1450-1990 Ludwig-Maximilians-Universutät München, Németország

400,000

Szegletes Zsolt, Szeged Modern fizikai módszerek a biológiában ELTE Biológiai Fizika Tanszék Budapest

50,000

Szilágyi Zsolt, Debrecen Szexuális differenciálódásban résztvevő gének transzkripciójának analízise University of Coppenhagen Koppenhága, Dánia

400,000

Szita Éva, Tata Oroszországból származó Philodromus anyag taxonómiai feldolgozása Siberian Zoological Museum Novosibirsk, Oroszország

309,000

Teperics Károly, Debrecen A Tisza-tavi Terület- és Gazdaságfejlesztési Társulás humán erőforrásainak feltárása a rövid és középtávú fejlesztési lehetőségeinek, feladatainak szemszögéből. GATE Fleischmann Rudolf Kutatóintézet Kompolt, Magyarország

350,000

Thury Attila, Szeged A thrombocyta-aktiváció kutatása és gyógyszeres befolyásolása. Erasmus University Rotterdam, Hollandia

600,000

Torma Andrea, Budapest Az angliai őskori gabonatermesztési kísérlet tanulmányozása Butser Ancient Farm Waterlooville, Nagy-Britannia

164,000

Tóth Csilla, Ebes Hasonlóságok és különbségek megállapítása a hazai és a Finn bolygatatlan gyepterületek állapotára vonatkozólag University of Helsinki Helsinki, Finnország2

400,000

Tóth Zsófia, Kecskemét Az intézmény sajátosságainak megismerése, szerepe az egészségügyi rendszerben. Städtische Kliniken Offenbach Offenbach, Németország

260,000

Törő Klára Andrea, Budapest A csecsemőkori hirtelen halál patomorfológiai és epidemiológiai jellegzetességeinek vizsgálata, különös tekintettel a mikrobiológiai tényezők szerepére Turku Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézet Turku, Finnország

300,000

Trón Viktor, Budapest European Summer School of Logic and Language Utrecht University Utrecht

100,000

Udvari Kerstin, Budapest Adatgyűjtés, interjúzás Tiszabőn.

460,000

Ungár Anna, Budapest Egy korszerű, nagy európai tüdőgyógyászati központ megismerése. Medizinischen Klinik II. Giessen, Németország

106,700

Vadasi Aida, Budapest Szociográfiai, társadalomtörténeti, irodalomtörténeti kutatások végzése. Gabriele d'Annunzio Tudományegyetem Pescara, Olaszország

400,000

Váli Dezsőné, Budapest Családtörténeti interjúk, családi dokumentumok szerzése

300,000

Victorné Erdős Eszter, Martonvásár Nargkológiai tanfolyam HIETE Pszichiátriai Tanszék Budapest

40,000

Vörös-Balog Tamara, Budapest Szájnyálkahártya és nyelvelváltozások vizsgálata. Academisch Ziekenhuis Vije Universiteit Amsterdam, Hollandia

135,000

Walter Tibor, Pécs A kommunális önkormányzatok és az állam kapcsolatának vizsgálata. University of Regensburg Regensburg, Németország

400,000

Zörög Zoltán, Erdőtelek Lejtőkategória térkép és rendszermodell készítése. KLTE Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék Debrecen, Magyarország

250,000