Logo.gif (28367 bytes) Döntések - 1999
LESZAKADÓ RÉTEGEK EGÉSZSÉGÜGYI ELÁTÁSÁNAK JAVÍTÁSA
KÓDSZÁM
844
Nyitólap
Programok
NÉV SZÉKHELY TÉMA TÁMOGATÁS
Ft

2. sz. Általános Iskola

Hajdúdorog

Az iskola tanulóinak egészségnevelési, tisztasági helyzetének javítása. A napi személyi tisztálkodás szokásának kialakítása

150,000

21. Századért Alapítvány

Heves

Újlőrincfalva és két szomszédos település idős lakóinak ellátását javító modellértékű program megvalósítása.

780,000

22. sz. Általános Iskola

Nyíregyháza

Hátrányos helyzetű enyhén értelmi fogyatékos tanulók egészségi állapotán, mentális és fizikális helyzetén való javítás gyógyászati segédeszközök vásárlásával

140,000

620. sz. Ipari Szakmunkás- és Szakközépiskola

Kunszentmiklós

Az egészséges életvitel megtanítása és kialakítása, mly a társadalomba való beilleszkedést könnyíti meg.

300,000

Acélgyári Gyermekcsapat

Salgótarján

A gyermek civil szervezetnek egyik fontos feladata a felnövekvő nemzedék számára a biztonság és a fejlődéshez, tanuláshoz szükséges támogató háttér biztosítása

227,000

Algernon Alapítvány

Budapest

Enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, többszörösen hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborozása

200,000

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Bordány

A legrászorultabb rétegek gyermekeinek segítése.

100,000

Általános Iskola és Óvoda, Tiszamogyorós

Tiszamogyorós

Egészségvédelmi, felvilágosító előadások, úszásoktatás, étkezési támogatás, napközisek szabadidős tevékenysége, sportvetélkedő és lelki egészségmegőrzés.

127,600

Általános Iskola, Becsvölgye

Becsvölgye

Az iskolai nevelés feltételeinek javítása a cigány kisebbség körében

119,733

Általános Iskola, Surd

Surd

Fakultációs foglalkozás kialakítása az iskolás és falusi fiatalok egészségének javítására

140,000

Anya- és Gyermekvédelmi Szolgálat

Szeghalom

Az elszegényedő családok segítése korszerű fogamzásgátló eszközök ingyenes biztosításával. A szoptatni nem tudó anyák csecsemőinek tápszer és bébiétel beszerzés

200,000

Apácatorna Önkormányzat Védőnői, Gondozói, Ifjúságvédelmi Hálózat

Apácatorna

Az elszegényedett és veszélyeztetett fiatalokra odafigyelés. A gyerekek pozitív természetképének kialakítása, a helyes életviteli szokások fejlesztése

210,000

Asztmás és Allergiás Gyerekek Budapesti Egyesülete

Budapest

A program segítségével az asztmás betegek bármely élethelyzetben uralni tudják betegségüket, melynek következtében életminőségük tartósan javulhat

292,775

Bonyhád és Vidéke Nyugdíjas Egyesület

Bonyhád

Bonyhád és a környező kistelepülések szociális gondjainak enyhítése, az időskorú lakosság egészségfejlesztése.

500,000

CÖTKÉNY Térségfejlesztő Szövetség

Tiszavalk

A szövetséghez tartozó Tiszavalk, Tiszabábolna és Tiszadorogma kisközségek időskorú lakosságának egészségügyi és mentáli ellátását javító kezdeményezés.

300,000

Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány

Budapest

Családterápiás rendelés családoknak, akik anyagi helyzetük és életvezetésük következtében nem képesek gyermekeiket saját igényeik szerint szocializálni

910,000

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Tata

A város leszakadó, elszegényedő rétegek gyermekeinek mentális felzárkóztatására játékkölcsönző szolgáltatás indítása

140,000

Csertő Községi Önkormányzata

Csertő

A község óvodájának fejlesztése, egészséges életmódra, tiszta környezetre való nevelése, egészségügyi ellátás javítása

75,000

Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség

Budapest

Romák segítése előadásokkal, lelki, szellemi és egészségügyi vonalon.

135,000

Dajka Alapítvány

Ajka

Az egészségügyi centrumoktól távol lakó nőknek segítség nyújtása a korszerű terhesgondozásban,családtervezésben, a terhesség- megszakítások számának csökkentésé

200,000

Damak Község Önkormányzata

Damak

Egészséges életmódra való ösztönzés, a mindennapi mozgás, sportolás és egészséges táplálkozás fontosságának biztosítása.

150,000

Debrecen Menhely Alapítvány - Rehabilitációs Tanya

Debrecen

A családterápia nyújtotta eszközökkel, technikákkal elősegíteni a lakók korábbi életmódjuk miatt megromlott családi kapcsolatának javulását.

2,960,000

DélUtán, az idős emberek segélyvonala Alapítvány

Budapest

A kistelepülések idős lakosságának tájékoztatása a DélUtán telefonszolgálatról; a zöld vonal megnövekedő forgalmának finanszírozása, külső előadók meghívása.

566,000

Drog Tájékoztató Központ

Budapest

Struktúraváltás időskorúak mentálhigiénés ellátásában.

350,000

Egészségügyi Gondnokság

Tolna

A hátrányos helyzetű leszakadó rétegekben élő alsó- és felsőtagozatos tanulóknak egy tematikus egészségnevelési program heti rendszerességgel

315,000

Egy Ház Alapítvány

Debrecen

Hajléktalan emberek számára betegszoba kialakítása (bővítése) és annak működéséhez szükséges felszerelések beszerzése

1,500,000

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Idősek Klubja

Pusztaföldvár

A községben élő hátrányos helyzetű lakosság, főleg fiatal fogyatékosok mentális és fizikai helyzetének javítása, egészségének védelme

604,000

Életút Alapítvány

Debrecen

Előzetes letartóztatásban lévő fiatalkorú fiúk egészségi állapotának, mentális és fizikális helyzetének javítása

310,000

Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Szövetsége Komárom-Esztergom Megyei Szervezete

Tata

A TB által nem finanszírozott fogászati ellátás biztosítása 20 fő részére. Autista csoportok gyógylovagoltatása

255,000

Flóra Fogyatékos Gyermekek és Nevelőik Természetbarát és Tájvédelmi Egyesülete

Salgótarján

Egészséges gyermek, egészséges család, egészséges nemzet. A szülői klub működésével ismeretek átadása

50,000

Fővárosi Önkormányzat Hetes Gyermekotthon

Budapest

Mentálisan és szomatikusan veszélyeztetett családok gyermekeinek egészségmegőrzése.

150,000

Gézengúz Alapítvány Győri Tagozata

Győr

Győrben és vonzáskörzetében az elszegényedő, a hátrányos helyzetben és/vagy rossz szociális környezetben élő sérült gyermekek egészségi állapotának javítása

432,000

Gönyű-Nagyszentjános Gyermekjóléti Szolgálat

Gönyű

Ebéd házhoz szállítása és betegszállítás ügyelettel.

1,000,000

Gyöngyház Egyesület

Pécs

A Gyöngyház Egyesület Kovácsszénájai Rehabilitációs Otthona és Kovácsszénája község szociális együttműködési programja.

1,300,000

Hajszolt Egyesület

Budapest

Hajléktalanság Európában címmel 1999. október 28-30. között rendezendő nemzetközi konferencia

1,000,000

Iváncsa Község Polgármesteri Hivatala

Iváncsa

A községben élő idős, beteg emberek átmeneti ápolásának megoldása.

1,000,000

Kálmánháza Önkormányzata

Kálmánháza

A település külterületén élő 498 lakos számára egészségügyi, szociális, mentális és kulturális rendezvények megtartása, megfelelő épület létrehozása,kialakítása

500,000

Kerek Világ Jóléti Szolgálat Alapítvány

Pécs

Mozgássérült gyermekek és egészséges gyermekek özös nyári táboroztatása

100,000

Kisgörbő Községi Önkormányzat

Kisgörbő

Idős emberek egészségügyi ellátásának fejlesztése, javítása

721,800

Kisjakabfalva Önkormányzat

Kisjakabfalva

Veszélyeztetett életkorban lévő és leszakadó rétegek szűrővizsgálatainak megszervezése, lebonyolítása, kiszűrt betegek gondozásba vétele.

1,000,000

Kortársoktatók Pécsi Egyesülete

Pécs

A kortárs oktatás módszertanára épített szenvedélybetegség prevenciós program kidolgozása és bevezetése

286,000

Kovács Jenőné

Füzér

Idős emberek egészségügyi és szociális ellátása

270,000

Körösújfalu Községi Önkormányzat

Körösújfalu

A településen orvosi ellátás biztosítása hetente két alkalommal.

237,000

Kötelék Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

Budapest

Nevelőotthonban élő gyermekek fejlesztése

852,000

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Dunaszentbenedek

A védőnői szolgálat megfelelő szintű működéséhez szükséges eszközök kiegészítése - csecsemőmérleg, kombinált hűtőszekrény, látásvizsgáló, vérnyomásmérő

155,950

Községi Önkormányzat, Öregcsertő

Öregcsertő

A gyermekjóléti szolgálattal együttműködve a leszakadó rétegek életvezetésének, munkába állásának, gyermkek gondozásának segítése.

54,000

Községi Önkormányzat, Surd

Surd

A már részlegesen működő házigondozás és nyugdíjas klub fejlesztése, segítségnyújtás a hátrányos helyzetű, idős, rászoruló embereknek.

200,000

Községi Önkormányzat, Zselickislak

Zselickislak

A településen élő idős emberek, nagycsaládosok gyógyszerellátásának és betegápolásának megoldása.

480,000

Lázár Alapítvány a Gyógyíthatatlanokért

Balatonmagyari

Mozgássérültek és mozgáskorlátozottak házi gondozása, rehabilitációjának elősegítése

477,200

Lázár Alapítvány a Gyógyíthatatlanokért

Balatonmagyari

Mozgássérültek és mozgáskorlátozottak házi gondozása, rehabilitációjának elősegítése

1,190,000

Léthatáron Alapítvány

Budapest

Beteg, kórházi ápolást nem igénylő hajléktalan férfiak részére betegszoba kialakítása és üzemeltetése.

1,500,000

Litke Község Önkormányzata

Litke

Hátrányos helyzetű rászoruló gyermekek komplex fejlesztése

168,000

Lorántffy Zsuzsanna Református Kismamaház

Miskolc

Betegvizsgáló berendezésének fejlesztése.

152,000

Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége

Budapest I.

Üdüléssel összekapcsolt oktatás cukorbeteg felnőttel élő családok részére

110,000

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-Pesti Központ

Budapest XIV

Olyan ún. elsőbefogadók létesítése, ahol a nem megfelelő higiénés állapotban lévő hajléktalanokat alkalmassá teszik egészségügyi intézménybe kerülésre.

1,250,000

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Komáromi Csoportja

Komárom

A környező falvakban, tanyákon élő hátrányos helyzetű, idős emberek egészségügyi ellátásának biztosítása.

630,000

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsi Csoport

Pécs

A szakorvosi rendelő felszerelése hordozható (mobil) műszerekkel az idős emberek otthonukban történő ellátása céljából.

1,051,000

Magyar Vöröskereszt Hajléktalan Szálló

Budapest

Háziorvosi rendelő mellett működő kétszobás, 17 ágyas betegszoba létesítése akut- és járóbetegek számára.

2,000,000

Mezőszilas, Községi Önkormányzat

Mezőszilas

Mezőszilas és a környező települések idős lakói számára pszichiátriai ellátás biztosítása.

100,000

Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete

Nyíregyháza

A megyében élő, nyilvántartott mozgáskorlátozott gyermek és felnőtt tagoknak rendszeres úszásoktatás, nyári tábor keretén belül játékos vizsga, gyakorlás

700,000

Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete

Zalaegerszeg

Mozgássérültek Rehabilitációs Apartmanjának igénybevétele a rendkívül nehéz anyagi helyzetben lévő tagok részére

504,560

Mozgássérülten az Önálló Életért Kunhegyesen Alapítvány

Kunhegyes

Speciális tornaterem felszerelése, gyógytestnevelő foglalkoztatása, felvilágosító előadások, szűrővizsgálatok végzése, úszásoktatás, torna a vízben

250,000

Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás

Szepetnek

Információval, ismeretek átadásával segítség nyújtása a leszakadó réteghez tartozó serdülőknek

215,000

Napfényt az Életnek Alapítvány

Miskolc

A már működő hajléktalanokat ellátó orvosi rendelő diagnosztikai ellátásának fejlesztése.

1,238,000

Napköziotthonos Óvoda, Magosliget

Magosliget

A gyermekek higiéniára és egészséges életmódra történő nevelése, a szülők látókörének bővítése

155,000

Neszmély Barátainak Köre

Neszmély

Komplex szociális program megvalósítása keretében új szociális szolgáltatások bevezetése a hátrányos helyzetű idős emberek problémáinak megoldására.

1,322,000

Nógrádi Foltvarró Kör

Nógrád

A foltvarró kör működése segíti az egyén és a családok életminőségének javítását, a nehéz életvitel miatti gondok feloldását. 1 db villanyvarrógép beszerzése

39,900

Nyírparasznya Község Önkormányzata

Nyírparasznya

Idősek Napköziotthonához mikrobusz beszerzése orvosi kezelésekre történő szállítás céljából.

1,000,000

Nyírtelekért Ápolási Egyesület

Nyírtelek

Az időskorú lakosság egészségének védelme, a hipertónia, illetve diabetes szövődmények elkerülése és az időskorú lakosság életminőségének javítása.

500,000

Nyugdíjas Szociális Egyesület

Dunaújváros

Betegsegítő szolgálat azon egyedül élő, beteg, idős emberek részére, akik kórházi ellátásra nem szorulnak, de átmenetileg nem tudják elhagyni a lakásukat.

60,000

Nyugdíjasok Baráti Köre

Kaba

Hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek élethelyzetének, egészségügyi állapotának, testi-lelki fejlődésének elősegítése

102,000

Nyugdíjasok Egészségmegőrző Országos Szövetsége

Kiskunfélegyháza

A tanyákon, falvakban hátrányos helyzetben élő fogyatékos mozgássérültek gyógykezeltetése.

800,000

Önkormányzat - Életmód Csoport

Kisberzseny

Az egészséges falusi életmód kialakítása. A szabadidő hasznos eltöltésével a pozitív életszemlélet erősítése. A fiatalok egészségügyi állapotának javítása

137,000

Pécs-Baranya Megyei Diabétesz Szövetség

Pécs

Sorstársi Tanácsadó Szolgálat - a kistelepüléseken élő idős emberek gyógyellátásának javítása.

330,000

Remény Nagycsaládos Egyesület

Üllés

Egészségügyi előadások szervezése: tudatosítani a családok körében, hogy mindenkinek saját érdekévé kell, hogy váljon a betegségek megelőzése

90,000

Rimóc Község Önkormányzatának Gyermekjóléti Szolgálata

Rimóc

A Gyermekjóléti Szolgálat elsődleges feladata a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése

150,000

Sebzett Fényesség Alapítvány

Miskolc

Az iskola többszörösen hátrányos helyzetű tanulóinak egészséges életmódra nevelő programjának folytatása

250,000

Segítő Társ Alapítvány

Nyergesújfalu

0-10 éves korú, eltérő fejlődésmenetű gyermekek gyógypedagógiai lovaglása

300,000

Söjtör Község Önkormányzata

Söjtör

A leszakadó, szociálisan hátrányos helyzetű családok gondozása, mentális helyzetének javítása.

200,000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége

Nyíregyháza

Egészségügyi gondozás tárgyi feltételeinek biztosítása.

400,530

Szalmaszál a Hajléktalanokért Alapítvány

Budapest

Az egészségügyi ellátás keretén belül a hajléktalanok fogászati ellátása

3,000,000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondoksága

Szekszárd

Az iskolában tanuló fogyatékos gyermekek magatartásának befolyásolása, személyi és környezeti higiénéjük fejlődése, egészségük megőrzése

235,300

Szent Adalbert Misszió Alapítvány

Budapest

Hajléktalanok és egyéb leszakadt rétegek ingyenes fogászati ellátására létrehozott fogorvosi rendelő egyéves működésének fenntartása.

2,400,000

Szent György Plébánia Egyházközség Értelmi és Mozgássérült Fiatalok Csoportja

Jobbágyi

A községben élő értelmi és mozgássérült fiatalok társadalmi integrálódása, rendszeres közösségi foglalkozások biztosítása, manuális képességek fejlesztése

320,000

Szín-Báb Egyesület

Debrecen

Az elszegényedő településrészek leszakadó rétegeiben élő gyermekek mentális egészségének javítása.

408,000

Települési Önkormányzat, Csabrendek

Csabrendek

Sümeg és környékének központi orvosi ügyelete mentőautóval történő ellátása.

2,000,000

Tutor Alapítvány a Betegek és Szegények Megsegítéséért

Budapest

Hajléktalan emberek tbc-szűrésének szervezése.

4,160,000

Uszódi Idősek Klubja

Uszód

A községben már meglévő szolgáltatások fejlesztése, a tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges eszközök beszerzése

120,000

Utcai Szociális Segítők Egyesülete

Tatabánya

Hajléktalan emberek egészségkárosodásának megelőzésése négy városban

4,000,000

Üllés Községi Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala

Üllés

Az egészségügyi ellátásból kikerült, gyógyult személyek utógondozása.

800,000

Üllés, Községi Képviselőtestület

Üllés

Az elszegényedő családok gyermekeinek kulturális programok szervezése

50,000

Városi Önkormányzat Egészségügyi Intézmény Védőnői Szolgálat

Hajdúböszörmény

Bodaszőlő gyermeklakosságának több mint fele szociálisan hátrányos helyzetű, a gyermekek higiénés kultúrájának kialakítása, fertőző betegségek visszaszorítása

270,000

Vas Megyei Lisztérzékenyek Érdekvédelmi Egyesülete

Az egyesület gluténmentes diétát elősegítő programja, amely magában foglal orvosi előadásokat, dietetikus szakértői tanácsokat, termékbemutatókat

70,000

Védőnői Szolgálat, Gönyű

Gönyű

A kismamaklub foglalkozásainak hatékonyabbá tétele a csecsemők, gyermekek testi, lelki egészségi állapotának javítása érdekében

50,000

Védőnői Szolgálat, Kislőd

Kislőd

A hátrányos helyzetű iskolás gyermekek felzárkóztatása, egészségügyi ellátásának javítása egy nyári napközis Életmód tábor keretein belül

233,000

Zalatárnok, Napköziotthonos Óvoda

Zalatárnok

Az elszegényedő családokból származó gyermekek helyzetének javítása.

150,000