Logo.gif (28367 bytes) Döntések - 1999
FIATALOK ELKALLÓDÁSÁNAK MEGELŐZÉSE
KÓDSZÁM
833
836/3
Nyitólap
Programok
833 (régi kódszám)
NÉV SZÉKHELY TÉMA TÁMOGATÁS
Ft

Ág Egyesület

Gödöllő

Pest megyei állami gondozott, nevelőszülőknél és kollégiumban élő fiatalok segítése a pályaválasztásban, a pályakorrekcióban és a munkavállalásban.

420,000

Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány

Budapest

Hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulásának komplex támogatása, részben követő pedagógia, részben klubszerű oktatás módszerével.

300,000

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Pécs

Két szakképző intézet 9. évfolyamán tanuló diákok számára segítő program indítása: pályaorientáció a diákok iskolarendszerben maradása érdekében.

696,000

Esély Szociális Magánalapítvány

Mórahalom

A hátrányos helyzetű település fiataljai számára programok szervezése.

200,000

Faluért, Emberekért Egyesület

Egyházasgerge

A szakiskolában tanuló fiatalok lemorzsolódásának elkerülése érdekében szocializáció, felzárkóztatás, pályaorientáció és szakképzés, munkahely biztosítása.

300,000

Gadara Ifjúsági Gondozóház-Pszichoklinika

Békéscsaba

A Békéscsabán élő 14-18 éves korosztály elkallódásának megelőzése egyéni és csoportos tanácsadás, konzultáció és terápia biztosításával.

720,000

HÁTHA Műhely

Budapest

Újpalotai 14-18 éves fiatalok elkallódásának megelőzése.

250,000

I. István Általános Iskola

Karancsság

Kerámiaszakkör kibővítése a tanulók és a kallódó fiatalok számára. Értelmes időtöltés, alkotó tevékenység biztosítása.

200,000

Ifjúsági Otthon

Budapest

A fiatalok elkallódásának megakadályozása intenzív műszaki képzés segítségével.

200,000

Impulzus Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesülete

Szolnok

Önismereten alapuló pályaorientációs, felzárkóztató program szervezése néhány kiválasztott iskolában.

576,000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekotthon Tiszakürti Egysége

Tiszakürt

Tanulmányi kirándulás keretén belül a fiatalok ismereteinek bővítése, látókörük szélesítése, a közösségi szellem elmélyítése.

24,000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Munkaügyi Központ

Szolnok

14-18 fiatalok elkallódásának megelőzése céljából pályaorientációs, önmenedzselési, munkaerőpiaci ismeretek elsajátíttatása.

160,000

Józsefvárosi Önkormányzat Segítő Szolgálat

Budapest

Józsefvárosi kallódó gyerekek klubjának működtetése.

330,000

Józsefvárosi Roma Szolgálat

Budapest

Józsefvárosi roma középiskolások korrepetálása a képzésből való lemorzsolódás megelőzésére.

310,000

Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Szakiskola

Nagymaros

A szakiskolában tanuló hátrányos helyzetű fiatalok délutáni elfoglaltságának megszervezése, önismeretük növelése, kapcsolatok teremtésének ösztönzése.

360,000

Kortárs Segítő Szolgálat Egyesület

Debrecen

Az egyesület körzetéhez tartozó iskolák diákjainak segítése önmaguk jobb megismerése által a hatékony tanulási technikák elsajátításában.

75,000

Mátraderecskei Közoktatás Fejlesztéséért Közalapítvány

Mátraderecske

Általános iskolát befejezett, középfokú oktatási intézményben továbbtanuló roma származású fiatalok patronálása.

750,000

Mező Imre Ruhaipari Szakmunkásképző Intézet

Budapest

Kapaszkodósáv címmel egyéves program szervezése a középiskolából kimaradó fiatalok képzésének, átképzésének, munkába állásának támogatása.

600,000

Munka Hivatás Képzés Alapítvány

Budapest

A szakmunkásképzőbe vagy szakiskolába járó fiatalok szakképzésének támogatása pályakorrekciós csoportfoglalkozás segítségével.

450,000

Nagydobos Felzárkóztatásáért Alapítvány

Nagydobos

A Nagydoboson élő középiskolás korú fiatalok számára klubfoglalkozások és korrepetálások szervezése.

260,000

Palló Ifjúságsegítő Egyesület

Salgótarján

Együttműködés keretében csoportfoglalkozások és egyéni tanácsadás szervezése az intézményesen nem elérhető fiatalok számára is.

300,000

Periféria Alapítvány

Budapest

Középiskolai program a hagyományos középiskolából kiesett, problémás fiatalok számára.

170,000

Pomázi Falu-Ház Egyesület

Pomáz

Hosszú távú eredményességet célzó program indítása a hagyományos kézműves mesterségek gyakorlatára építve.

432,000

Széchenyi István Általános Iskola

Mohács

A mohácsi Széchenyi István Általános Iskola hátránykompenzáló programjának megvalósítása.

550,000

Vargabetű Klub-műhely Egyesület

Budapest

A veszélyeztetett, hátrányos helyzetű fiatalok szociális és mentális háttérproblémáinak feltárása és velük közösen azok megoldása.

488,000

836/3 (új kódszám) 1999 első félév

Alapítvány Óbuda-Békásmegyer Gyermekeinek Egészségéért

Budapest

Egy személyre szóló, mobilis munkaerőközpont megvalósítása, csellengő, az Éjféli Sportklubba látogató fiatalok és barátaik számára.

700,000

Békés Megye Képviselő-testülete Egyesített Gyermekvédelmi és Gyógypedagógiai Intézménye

Tarhos

Hátrányos helyzetű, szakképzésből kimaradó fiatalok szakképzésbe való visszairányítása, ill. a munkaerőpiaci megjelenésre való felkészítés.

640,000

Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány

Budapest

A hagyományos iskolai keretek között különböző okokból kudarcot vallott, túlkoros fiatalok hozzásegítése az általános iskolai végbizonyítvány megszerzéséhez.

300,000

Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete Bagaméri Tagszervezet

Bagamér

Csavargó fiatalok, iskolakerülők, fiatalkorú bűnözők visszavezetése a helyes életvitelhez.

360,000

Családsegítő Szolgálat és Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálata

Hajdúsámson

A Serdülők Klubja révén segítségnyújtás azon 14-18 év közötti fiatalok számára, akik kimaradtak az iskolából és nincsenek még a munka világában.

120,000

Csili Művelődési Központ

Budapest

Komplex szociális és kulturális program a szabadidejüket az utcán, játéktermekben töltő fiatalok elkallódásának, kriminalizálódásának megelőzésére.

1,000,000

Forrás Lelki Segítők Egyesülete

Debrecen

Nagycsaládok, munkanélküliek, szenvedélybetegek problémás gyermekeinek felkeresése, motiválása, bevonásuk szocializációs és képzési programokba.

360,000

Héra Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Debrecen

Debrecen város Nagy-Sándor József lakótelepének kallódó fiataljaira irányuló prevenciós szociális munka.

500,000

Hermes Alapítvány

Szekszárd

Veszélyeztetett fiatalok részére rendszeres foglalkozások szervezése, a résztvevői kör bővítése céljából 20 fő részére 5 napos tábor szervezése.

420,000

Iránytű Avasi Szociális Szolgálat

Miskolc

Olyan fiatalok felkutatása, felkarolása, integrálása, akik mentális, szociális problémák miatt utcára kerültek, csellengnek és kóborolnak.

600,000

Kéz a kézben Alapítvány

Tata

Állami gondozott, tanulásban akadályozott fiatalok utógondozása, átmeneti ellátás biztosítása számukra.

240,000

Kispesti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Budapest

Tanköteles gyerekek oktatási rendszerben tartása, a társadalmi különbségekből adódó hátrányok kiegyenlítése.

400,000

Komlói Ifjúsági Szervezet

Komló

Munkaerőpiaci információszolgáltatás, álláskeresési tanácsadás, a munkaügyi nyilvántartásba vétel elősegítése, felkészítés a továbbtanulásra.

240,000

Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezete

Tatabánya

Állami gondozásban élő 14-18 éves fiatalok részére képzés, egyéni konzultáció biztosítása, amely elősegíti az intézetből való kikerülés utáni elhelyezkedésüket

222,500

Magyarországi Cigányok Igazság Szövetsége

Budapest VII

A nyolc általános iskolát befejezett, kedvezőtlen körülmények miatt tovább nem tanuló 14-16 éves roma fiatalok felkészítése továbbtanulásra.

192,000

MONBEBÉ a Gyermek Testkultúra Fejlesztéséért Alapítvány

Nyíregyháza

A marginalizálódó 14-18 év közötti fiatalok képzése szakszerű, sokoldalú megközelítéssel, a pályakezdő munkanélküliség enyhítésére.

300,000

Munkanélküliek és Álláskeresők Városi Egyesülete

Hajdúdorog

Esti középfokú oktatás résztvevői számára felzárkóztató kurzusok szervezése érettségi tantárgyakból.

345,600

Nonprofit Vállalkozásokért a Népjóléti Szférában Alapítvány

Budapest

A tartósan munkanélküliek serdülő és fiatal felnőtt gyermekeinek segítése, a tartós munkanélküliség második generációjának megelőzése érdekében.

4,834,400

Rakovszky Dániel Általános Iskola

Debrecen

Halmozottan hátrányos helyzetű, túlkoros fiatalok pályaorientációját segítő komplex foglalkozássorozat.

250,000

Szent László Gimnázium

Budapest

A gimnáziumi levelező oktatás modell értékű fejlesztése kommunikációs és önértékelő tréning, valamint szakképesítás megszerzésének lehetőségével.

280,000

Színi Károly Alapítvány

Nyírpazony

A középiskolába kerülő tanulók beilleszkedési, tanulási nehézségeinek enyhítése segítő tanári irányítással.

100,000

Újpesti Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Intézménye

Budapest IV.

Komplex prevenciós program az újpesti fiatalokért: magatartásuk a szakképzésben és életkezdésük segítése.

320,000

Változó Világért Alapítvány

Szombathely

Az iskolarendszerű képzésből kieső, hátrányos helyzetű fiatalok munkaerőpiaci esélyeinek javítása.

700,000

Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület

Székesfehérvár

A Fejér Megyei Lakásotthon Hálózaton belül létrejövő gyermekönkormányzat újság-hírlevelének létrehozása.

430,000

1999. második félév

A Magyar Karitász Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata

Debrecen

Van kiút c. program Debrecen középfokú szakképző intézményeiben beilleszkedési nehézségekkel küzdő diákok számára.

324,000

Borbély Esély Alapítvány

Salgótarján

9. osztályos, veszélyeztett tanulók támogatása szociális, mentális és szocializációs hátrányaik leküzdésében.

610,000

Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat

Szolnok

Szociális, oktatási és gyermekvédelmi alap- és szakellátó intézmények együttműködésén alapuló több dimenziós diákvédelmi program.

540,000

DMJV Családsegítő Szolgálata

Debrecen

Kiskorúak és fiatalok mentális, szociális és életvezetési problémáinak megoldása, mérséklése, élethelyzetük javítása.

700,000

ÉFOÉSZ Heves Megyei Elnöksége

Eger

Két speciális általános iskkola 7-8. osztályos tanulóinak felkészítése, ill. a végzett tanulók utógondozása oktatási, szociális ellátási, munkaügyi területen.

323,000

Hálózat 97 Alapítvány

Budapest

Szociális támogatási rendszeren belül tanulmányi ösztöndíj, felkészítő havidíj, személyiségfejlesztő tábor.

100,000

HÍD Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

Győr

Egyéni tanulási technikákat segítő tanácsadás és pályaválasztási, pályaorientációs tanácsadás a középfokú képzésből kimaradt fiatalok részére.

460,000

Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság

Budapest

Két nagylétszámú iskola diákjainak és pedagógusainak mentálhigiénés segítése többoldalú megközelítéssel.

910,000

Remus Szociális Alapítvány

Debrecen

Személyes segítségnyújtás szervezése a gyenge tanulmányi eredményt elérő középiskolásoknak.

500,000

Tér Ifjúságsegítő Egyesület

Kecskemét

Személyes gondoskodást biztosító segítségnyújtás 12-18 éves, problémás fiatalok számára.

650,000

Változz a Világgal Alapítvány

Budapest

A fiatalok életpályájának tudatos felépítésében folyamatos segítségnyújtás a lemorzsolódás megakadályozása érdekében.

810,000

Vandháti úti Általános Iskola és Speciális Szakiskola

Békéscsaba

A békéscsabai általános iskolákból eltanácsolt fiatalok modell értékű, egyénre és a csoportra szabott iskolai képzési és fejlesztési struktúrájának kidolgozása.

440,000

Városi Egészségügyi Szolgálat Pszichiátriai Ambulancia és Gondozóintézet Gyermek Részleg

Debrecen

Az iskolában való bentmaradásnak, új irány találásának vagy továbbtanulási igény kialakításának elősegítése, a múltbeli sérülések korrekciója.

868,500

Veszélyeztetett Magyar Fiatalságért Alapítvány

Szeged

A szegedi ferences pblébánia alsóvárosi kultúrházában létrejövő bicikliszerelő műhely munkatársainak ösztöndíjjal történő támogatása.

400,000