Logo.gif (28367 bytes) Döntések - 1999. július
KISTELEPÜLÉSEK SZOCIÁLIS GONDJAI
KÓDSZÁM
822
Nyitólap
Programok
NÉV TÉMA TÁMOGATÁS
Ft

Bábolna Nagyközség Önkormányzata

Bábolna környékén élők közlekedési gondjainak megoldása.

200,000

Bakonynána, Községi Önkormányzat

Működő falugondnoki szolgálat 1 tonna teherbírású utánfutó vásárlása.

345,000

Bakonytamási Község Önkormányzata

Szociális feladatok ellátásához szükséges gépjármű működtetési költségei.

200,000

Berzence Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat álatl nyújtott szociális ellátások új elemekkel való bővítése a helyi és település környéki utaztatás biztosításával és ebéd kiszállításával.

1,000,000

Beszterec Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Kertgondozói hálózat kiépítése

400,000

Családsegítő Központ, Nyírkércs

Aktív szociálpolitikai eszközzel a családok megélhetési gondjainak segítése

352,000

Csengersima Község Önkormányzata

Szociális fürdő és krízisszálló kialakítása.

68,000

Dunapataj és Vidéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete

Szebb, otthonosabb lakókörnyezet a dunapataji rászorulóknak.

200,000

Elesett Öregekért Alapítvány, Marcali

Idős, egyedülálló emberek bentlakásos ellátása, munkahelyteremtés, az otthon élelmezését biztosító élelmiszerek megtermelése.

250,000

Fülöp, Községi Önkormányzat

Tanyán élő idősek bevásárlásának, ebédszállításának, mindennepi ügyeik intézésének segítése.

216,000

Görcsönydobokai Német Kisebbségi Települési Önkormányzat

Idősek napköziotthonának kialakítása, konyhai berendezések, felszerelések vásárlása.

200,000

Hangony, Polgármesteri Hivatal

Kerti szolgáltatás beindítása helyi munkanélküliek bevonásával időskorúak és rászorultak részére

645,000

Hernádszurok, Községi Önkormányzat

A falugondnoki szolgáltatás keretében időskorú lakosság ingatlanjain és közterületek karbantartásához szükséges kisgépek beszerzése.

170,000

Hollókő Község Önkormányzata

A község szociális gondjainak enyhítése új szolgáltatás beindításával

993,000

Iváncsa Község Polgármesteri Hivatala

A községben élő idős és beteg emberek szállításának megoldása.

1,000,000

Jászszentlászló Községi Önkormányzat

Tanyai lakosság mozgóbolti áruellátása, modosai szolgáltatás ellátása.

400,500

Keszeg, Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Önálló munkacsoport létrehozása idős és halmozottan hátrányos helyzetű emberek problémáinak megoldására.

1,000,000

Keszü Község Önkormányzata

Keszü község nyugdíjaskorú lakosságát összefogó klub működtetése.

100,000

Kistolmács Község Önkormányzata

Nem önkormányzati kezelésű vízfolyások és területek, illetve a tó és környékének folyamatos gondozása, karbantartása.

200,000

Körösnagyharsányért Egyesület

Az időskorúak és mozgássérültek otthoni munkájának segítése, környezetük, kertjük rendben tartása.

200,000

Községi Önkormányzat Idősek Klubja, Tiszasüly

Bel-, illetve külterületi idős, segítségre szoruló emberek részére ételhordás, betegápolás, háziorvoshoz szállítás.

1,000,000

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, Pusztamagyaród

Szociális közösségi ház létrehozásával a szociálisan elmaradott, rászorult emberek személyes szükségleteinek kielégítése, alapvető emberi normák biztosítása

210,000

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Zselicszentpál

A falugondnoki szolgálat eszközbeszerzéseinek és működési kiadásainak támogatása.

200,000

Községi Önkormányzat Tornaszentandrás

A települést érintő nagyfokú munkanélküliség kezelésére a szociális földprogram kiegészítéseként az emberek segítése az állattenyésztés beindításában.

175,000

Községi Önkormányzat, Vizsoly

Vízelvezető árkok, járdák, terek beton burkolólapjainak legyártásához szükséges rázóasztal beszerzése

260,000

Községi Önkormányzat, Zajta

Mezőgazdasági szolgáltatások szerepe a lakosság megélhetésében

700,000

Nagyfüged, Községi Önkormányzat

A településen élő mozgáskorlátozott és többszörösen hátrányos helyzetű személyek mindennapi életvitelének segítése.

200,000

Nagyközségi Önkormányzat, Bélapátfalva

Képzés biztosítása a gyermeknevelési támogatáson és gyesen lévő hátrányos helyzetű asszonyoknak.

500,000

Nagyszékely Alapítvány

Helyi válságkezelő program előkészítése és beindítása.

400,000

Nagyszekeres Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Elhanyagolt környezet rendbetételéhez eszközök beszerzése.

250,000

Oszkó Község Önkormányzata

Életszínvonal és életminőség javítása meglévő adottságok kihasználásáfal, falugondnoki kisbusz segítségével

1,000,000

Ősagárd, Községi Önkormányzat

Falugondnoki szolgálat bővítése utánfutó vásárlásával.

150,000

Pátroha Községi Önkormányzat

Szociális gondok megoldását szolgáló gépjármű vásárlása.

1,000,000

Polgármesteri Hivatal, Előszállás

A helyi nyugdíjas klub klubhelyiségének kialakítása

112,500

Polgármesteri Hivatal, Jánd

Idős emberek gondozása, étkeztetésük megoldása.

200,000

Somogyaszaló Önkormányzat

Gépjármű vásárlása Antalmajor településrész lakossága életkörülményeinek javítására.

1,000,000

Teleház Kolontár

Idősek, betegek házi, házikörüli munkájának segítése, munkanélküliek információval ellátása, gyermekek korrepetálása

400,000

Települési Önkormányzat, Sümegprága

Időskorúak és egyedül élők segítése a házkörüli területek rendben tartásához.

178,800

Települési Önkormányzat, Gersekarát

Foglalkoztatási lehetőség biztosításával szociális problémák részbeni megoldása, életminőség javításának lehetővé tétele

954,000

Várkesző Község Önkormányzata

Falugondnoki szolgálat tárgyi feltételeinek javítása, kiegészítése.

250,000

Zajk Község Önkormányzata

A nem önkormányzati kezelésű vízfolyások és területek folyamatos gondozása, a cigány lakosság tulajdonában lévő lakóházak és területek gondozása.

400,000