Logo.gif (28367 bytes) Döntések - 1999
PROGRAMOK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT
KÓDSZÁM
800
Nyitólap
Programok
NÉV SZÉKHELY TÉMA TÁMOGATÁS
Ft

A nők és férfiak közötti egyenlő esélyért Alapítvány

Budapest

A Szerepváltozások '99 - jelentés a nők helyzetéről Magyarországon tanulmánykötet nyomdai előkészítése és nyomtatása

500,000

Bankárok az Önerős Gazdasági Felemelkedésért Alapítvány

Kecskemét

A Cigányság társadalmi integrációja az egzisztenciateremtés útján c. konferencia előadásainak megjelentetése kiadvány formájában

1,100,000

Békésebb Világért Kulturális és Humanitárius Alapítvány

Budapest

A IX. kerület Márton u. 13. sz. alatti fajátékkészítő műhely felújításának megvalósítása

1,000,000

Berta Péter

Pécs

A Halál és Kultúra társadalomtudományi évkönyv I. kötetében megjelentetendő, a romák halottkultuszával foglalkozó tanulmányblokk fordítási, lektori költségei

370,000

Bronz Klub Egyesület

Budapest

A Klub rendezvényeihez kérnek támogatást

1,000,000

Dr. Loss Sándor

Miskolc-Egyetemváros

A cigányság közösségi (belső) joga c. szöveggyűjtemény fordítási munkálatainak elvégzése

595,000

Dr. Tálos Endre

Budapest

Az Újszövetség cigány nyelvre történő lefordítása - a munka folytatása

1,680,000

Egészségügyi Informatikáért Alapítvány

Budapest VII

Egy egészségügyi gazdaságtani könyv oktatási tananyagként történő hasznosítása

198,000

Együtt Egészségesen Egyesület

Budapest II.

Idősek életminőségének vizsgálata Miskolcon.

9,000,000

ELTE BTK Kulturális Antropológia és Alkalmazott Kultúratudományi Tanszék

Budapest

Kulturális Antropológiai Cigánytanulmányok - szöveggyűjtemény-sorozat következő két kötete

1,000,000

Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ

Budapest

A romákkal szembeni diszkriminációval és a romák esélyegyenlőségének segítésével foglalkozó nem kormányközi szervezetek munkájának segítése

3,200,000

Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége

Felsőgöd

A halmozottan sérült és egészségkárosodott gyermekek, fiatalok és felnőttek szakorvosi és egészségügyi ellátása. Szülőfórum.

1,510,000

JPTE ÁJTK Továbbképző Szekciója

Pécs

Felsőfokú szakirányú továbbképzés kidolgozása és bevezetése a létrejövő betegjogi képviselői rendszer számára.

4,500,000

Kékesi Attila

Budapest

A kor szelleme c. dokumentumfilm idegen nyelvű kópiáinak elkészítése, feliratozása

687,000

Kerényi György

Budapest XIV.

Magyarországi romák 1997-99. közötti kanadai kivándorlásáról készülő film

1,388,000

Kertesi Gábor

Budapest

A cigányság foglalkoztatási esélyei, cigány-nem cigány kereseti különbségek, munkaerőpiaci diszkrimináció - kutatás

600,000

Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány

Budapest

A központ egy éves működésének személyi kiadásaihoz való hozzájárulás

3,508,000

Kozma Dezső

Budapest

IUATLD 2000 Tüdőgyógyász Kongresszus Budapesten - 2 meghívott előadó tiszteletdíja

500,000

Közösségfejlesztők Egyesülete

Budapest

A Helyi cselekvés program működtetési és képzési költségei az első 1,5 évre

1,000,000

Lökkös Attila

Budapest XIII.

Tényleg ismered a cigányokat? - középiskolai előadások a cigányokról

750,000

Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége

Budapest

A Holocaustot, náci koncentrációs táborokat túléltek kárpótlásához szükséges igazolások beszerzését végző 2 fő tiszteletdíjára kérnek támogatást

960,000

Magyar Hospice Alapítvány

Budapest

Első Magyar Hospice Ház, Terápiás Központ, Oktatási és Módszertani Centrum

10,000,000

Magyar Vöröskereszt Menekültszolgálat

Budapest

Az idegenrendészeti őrizetben lévő, szabálytalanul Magyarországon tartózkodó, nem köztörvényes külföldi állampolgárok segítése

1,750,000

Magyarországi Iskolapszichológia Egyesület

Pomáz

A Woodcock-Johnson teszt lefordítása és sztenderdizálása

1,650,000

Menhely Alapítvány

Budapest

Telefonos segélyszolgálat üzemeltetése, Szociális Szolgáltató Iroda heti +1napja, Kézikönyv a szociális intézményekben dolgozók számára c. kiadvány bővítése

1,893,000

Mikkamakka Alapítvány

Budapest

Módszertani központ és játéktár-hálózat

1,000,000

MTA Zenetudományi Intézet

Budapest

Az MTA Zenetudományi Intézete cigány témájú fotóinak archiválása digitális technikával

1,827,200

MVHR Egyesülés (Miskolci Háziorvosi Egyesülés)

Miskolc

Miskolc 6 felnőtt körzetéhez tartozó idős lakosság eü. ellátásának és szociális helyzetének felmérése, az összegyűjtött adatok elemzése

3,500,000

Nemzetközi Falu- és Mezőgazdaságegészségügyi Társaság

Pécs

Az IAAMRH XIV. Kongresszusának sikeres nemzetközi szintű megszervezéséhez szükséges technikai és személyi feltételeinek biztosítása

780,000

Néprajzi Múzeum Roma Múzeumot előkészítő munkacsoportja

Budapest

A leendő roma múzeum alapjainak megteremtése: képzőművészeti gyűjtemény bővítése, video- és filmdokumentáció készítése

3,880,000

Phralipe Független Cigányszervezet

Kalocsa

Iskolai felkészítő tábor a zámolyi roma gyerekek részére - A zámolyi roma családok életkörülményeinek javítása

2,000,000

Romológiai Kutatóintézet

Szekszárd

A kutatóintézet bibliográfiai adatbázisának interneten hozzáférhetővé tétele

1,265,000

S.O.S. Öngyilkosság Megelőzéséért Alapítvány

Pécs

Az SOS Élet Telefonszolgálat 25 éves történetét , szellemiségét tükröző írások megjelentetésének támogatása.

600,000

Salva Vita Alapítvány

Budapest

Módszertani oktatófilm elkészítése

1,144,000

Segítő Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány

Budapest

A betegirányító diszpécser központ szellőztetési feltételeinek biztosí- tása

1,100,000

Sipos Pál

Budapest I.

Dokumentumfilm készítése a baktakéki általános iskolában bevezetett, az esélyegyenlőség megteremtését több különböző szinten is elősegítő programról

515,000

Szép Jelen Alapítvány

Gánt

A Gánt-Bányatelepen felépült folyamatosan működő rehabilitációs központ szakmai munkájának támogatása

630,000

Szociális Szakmai Szövetség

Budapest

A Szövetség Háló c. folyóiratának megjelentetése

800,000

TESZ Zala Megyei Iroda és Regionális Szellemi Forrásközpont

Zalaegeresze

Idősek életlehetőségének, életminőségének javítására kidolgozandó program

3,500,000

WHO Regionális Iroda

Budapest

12 roma diák tréningje és továbbtanulásának elősegítése. A tréningek célja: egészséges életmód továbbterjesztése kortárs képzés módszerével

840,000