Logo.gif (28367 bytes) DÖNTÉSEK 2000-BEN
SZAKKOLLÉGIUMI PROGRAMOK
KÓDSZÁM:
240

Vissza a programok felsorolásához

2401 - Szakkollégiumi intézménytámogatás

PÁLYÁZÓ NEVE SZÉKHELY TÉMA TÁMOGATÁS
Ft

Alapítvány a Társadalomelméleti Kollégiumért

Budapest

A Kollégium szakmai munkájának, közösségi programjainak és infrastruktúrájának működtetése és fejlesztése

3,500,000

BDTF Németh László Szakkollégium

Szombathely

Kurzusok, hétvégi szemináriumok, nyári tábor, tehetséggondozási program, speciális képzések, szakmai körök, beszélgetések a művészetről, könyvtárfejlesztés

2,526,000

BKE Széchenyi István Szakkollégium

Budapest

Kurzusrendszer támogatása, tutori képzés támogatása, előadások, konferenciák, táborok szervezésének támogatása, kiadványok megjelentetése

2,980,000

ELTE Bibó István Szakkollégium

Budapest

Tutorial, kurzus, szakmai hét, jogi szaknyelv tanulása, szakmai rendezvényeken való részvétel, konferencia, könyvtárfejlesztés, szakkollégiumi kiadvány

5,000,000

ELTE Bolyai Kollégium

Budapest

A Kollégium szakmai oktató- és nevelőmunkájának fenntartása és fejlesztése

4,060,000

JPTE BTK Kerényi Károly Szakkollégium

Pécs

A szakkollégium hagyományainak megfelelő színvonalas tudományos munka lehetőségeinek fenntartása, meghívott kutatók, szakemberek előadása, könyvtárbővítés

1,149,000

PPKE Magyar Nyelvészeti Intézet Prohászka Műhely Szakkollégium

Piliscsaba

Tutorális képzés, 12 tantárgycsoportos kurzus, kurzusokhoz kapcsolódó kutatási ösztöndíj, alkalmi előadások, előadók utazási költsége

3,850,000

Rajk László Szakkollégium

Budapest

Kurzusvezető tanárok fizetése, tananyagok sokszorosítása, téli szakmai tábor, vidéki szakmai programok, nyári tábor, könyvtárfejlesztés

4,500,000

2402 - Szakkollégiumi hálózat bővítése

PÁLYÁZÓ NEVE SZÉKHELY TÉMA TÁMOGATÁS
Ft

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vásárhelyi Pál Kollégium

Budapest XI.

Előadássorozatok, Karima-újságírók díjazása, a kollégium tanulószobáinak fejlesztése, könyvtári állomány gyarapítása, mérnökműhely fejlesztése.

48,000

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar Számítógéptechnikai Inte

Székesfehérvár

Az intézmény oktatási tevékenységén túlmenő szakmai képzés és önképzés biztosítása a hallgatók számára.

140,000

Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégiuma

Debrecen

A Kárpát-medence földje és népei című előadássorozat nyári komplex táborral.

525,000

EVK Szakkollégium

Budapest

Tutoriális képzés támogatása, szakkollégiumi bevonó- és konferenciatábor szervezése, oktatási segédeszközök beszerzése.

1,170,000

Győri Széchenyi Szakkollégium

Győr

Szakkollégium kurzusrendszerének fenntartása és fejlesztése

250,000

Heller Farkas Szakkollégium

Budapest

Szakmai programok lebonyolítása, egyetemi képzést kiegészítő ismeretek bővítése, jegyzetek, könyvek, újságok, folyóiratok, technikai eszközök beszerzése.

1,500,000

Korányi Frigyes Szakkollégium

Budapest VII.

A szakkollégiumi követelményrendszer alapját képező előadássorozatok, szakkollégiumi találkozó és országos meghirdetésű tudományos konferencia.

800,000

Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium és Szellemi Műhelyért Egyesület

Budapest II.

Szemináriumok és előadások előadói díjai, utazási költségtérítés, szakkollégiumi évkönyv és könyvtárfejlesztés, informatikai beruházás, tanulmányi kirándulások

553,000

Sántha Kálmán Szakkollégium

Debrecen

Kurzusok, előadások, Szakmai Nap előadóinak díjai, kiadványok nyomdai költsége, folyóiratok rendelése, orvosi könyvek beszerzése, technikai eszközök fejlesztése

672,000

Sík Sándor Piarista Egyetemi Kollégium

Szeged

Pedagógiai-kommunikációs tréning, vizuáltábla, kiadványszerkesztő és karakterfelismerő programok beszerzése, kiadvány-előállítás.

184,000

Veszprémi Egyetem Jedlik Ányos Kollégium

Veszprém

Szakkönyvek és szépirodalmi alkotások beszerzése, kényelmesebb lakhatás biztosítása (hűtőláda), írásvetítők, számítógépek fejlesztése.

325,000

2405 - Szociális ösztöndíj szakkollégistáknak

PÁLYÁZÓ NEVE SZÉKHELY TÁMOGATÁS
Ft

Alapítvány a Társadalomelméleti Kollégiumért

Budapest

1,000,000

Berzsenyi Dániel Főiskola Németh László Szakkollégiuma

Szombathely

300,000

BKE Széchenyi István Szakkollégium

Budapest

900,000

ELTE Bibó István Szakkollégium

Budapest

1,200,000

ELTE Bolyai Kollégium

Budapest

1,140,000

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Prohászka Műhely Szakkollégium

Piliscsaba

900,000

Pécsi Tudományegyetem Kerényi Károly Szakkollégium

Pécs

400,000