Logo.gif (28367 bytes) DÖNTÉSEK 2000-BEN
FELSŐOKTATÁSI EGYÜTTMMŰKÖDÉSI ÉS PROGRAMINNOVÁCIÓS PÁLYÁZAT
KÓDSZÁM:
238

Vissza a programok felsorolásához

 

PÁLYÁZÓ INTÉZMÉNY ÉS TÁRSINTÉZMÉNYEI TÉMA TÁMOGATÁS
BME GTK Filozófia és Tudománytörténet Tanszék
 • BME Építészmérnöki Kar Ubanisztika Tanszék
 • BME Építészmérnöki Kar Építészettörténeti és Műemléki Tanszék
 • BME GTK Szociológia és Társadalomtörténeti Tanszék
 • ELTE BTK Esztétika Tanszék
Modern nagyváros, építészet, kultúra: elméleti és filozófiai megközelítések. 4,000,000 Ft
ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Anglisztikai Tanszék
 • Eötvös József Kollégium Angol-Amerikai Műhelye
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Angol Intézet
 • The University of Birmingham, The Shakespeare Institute
 • Katholicke Universiteit Leuven, Faculteit Letteren, Dept. Literatuurwetenschop, Faculteit Letteren
Posztgraduális programok graduális szintű szakmai előkészítése, oktatási formáinak innovatív átstrukturálása, kapcsolódás a nemzetközi tud. kutatás rendszerébe. 4,500,000 Ft
ELTE BTK Egyiptológiai Tanszék
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Hebraisztika Tanszék
 • Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola Teológiai Tanszék
Vallástörténet a hellenisztikus és római korban. 3,500,000 Ft
ELTE BTK Filozófia Tanszékcsoport
 • Miskolci Egyetem Filozófiatörténet Tanszék
 • University College London
Az analitikus és kontinentális filozófia dialógusának fejlesztése a kutatásban és az oktatásban. 4,000,000 Ft
ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézet
 • Institut National des Langues et Civilisations Orientales, C
 • Istituto Universitario Orientale, Facoltá di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Studi dell'Europa Orientale
 • Országos Széchényi Könyvtár
 • BME Villamosmérnöki Kar Villamos Gépek és Hajtások Tanszék
Bölcsészettudományi Informatika Önálló Program 3,000,000 Ft
ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézet, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék
 • Humboldt Universität, Seminar für Hungarologie
 • KLTE BTK Olvasásretorikai Kutatócsoport
Az irodalom antropológiai lehetőségei. 4,500,000 Ft
ELTE BTK Művészettörténeti Tanszék
 • MTA Művészettörténeti Kutató Intézete
 • Országos Műemlékvédelmi Hivatal
A műemléki topográfia készítés elvi és gyakorlati oktatása. 3,000,000 Ft
ELTE BTK Pszichológia Tanszék
 • KLTE Pszichológiai Intézet
 • BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Ergonómia és Pszichológia Tanszék
 • MTA Pszichológiai Intézete
A pszichológiai doktori képzés kognitív képzés és szocializációs alprogramjainak fejlesztése intézményközi együttműködésben. 3,500,000 Ft
ELTE Jiddis Önálló Program
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Hebraisztika Tanszék
 • Országos Rabbiképző Intézet - Zsidó Egyetem, Művelődéstörténeti Tanszék
ELTE Jiddis Önálló Program oktatás és kutatás. 2,000,000 Ft
ELTE Szociálpolitikai és Szociológiai Intézet
 • JPTE Szociológia Tanszék
 • JATE Szociológia Tanszék
 • The European Network for Research and Theroy, Utrecht Dpt. of General Social Sciences
A nemek társadalmi konstrukciója, egyetemek és díszciplínák közötti együttműködés. 2,000,000 Ft
ELTE Szociológiai Intézet és Továbbképző Központ
 • Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
A devinás jelenségek intézményi kezelésének szociológiai és kulturális vonatkozásai különös tekintettel a zárt intézményeken belüli jellegzetességekre. 2,500,000 Ft
ELTE Szociológiai Intézet és Továbbképző Központ Elmélettörténet Tanszék
 • BKE Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék
 • ELTE BTK Kulturális Antropológiai Szakcsoport
Társadalmi és kulturális evolúció 1,500,000 Ft
ELTE Szociológiai Intézet, Humánökológia Szakirány
 • JPTE BTK Szociológia Tanszék
 • BKE Gazdaságetikai Központ
Humánökológiai graduális képzés egyetemközi együttműködéssel. 3,000,000 Ft
ELTE-MTA Elméleti Nyelvészet Kihelyezett Tanszéki Szakcsoport
 • JATE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék
 • JPTE BTK Nyelvtudományi Tanszék
 • ELTE Angol Nyelvészet Tanszék
Az Egyetemközi Nyelvészháló létrehozása. 4,500,000 Ft
JATE BTK
 • ELTE Társadalomelmélet és Etika Tanszék
 • Szegedi Hittudományi Főiskola
 • MTA Filozófiai Intézet
 • Institut für Religionswissenschaft
 • Universität Tübingen Institut für Ökumenische Forschung
 • Religion Department, Temple University 6th floor
 • Institut für Tibetologie und Buddhismuskunde Geisteswissenschaftliche Fakultät
Vallástudomány szak megalapozása és fejlesztése hazai és nemzetközi együttműködésben. 2,500,000 Ft
JATE BTK Irodalomelmélet Tanszéki Csoport
 • Babes-Bolyai Egyetem BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszéke
 • JPTE Irodalomelmélet Tanszéke
 • MTA Irodalomtudományi Intézet Elméleti Osztálya
Az interaktivitás, a dialogikusság és a multimédaialitás lehetőségei az irodalomoktatásban és az irodalomtudományban. 3,500,000 Ft
JATE Pszichogia Tanszék Megismeréstudományi Csoport Megismeréstudományi Műhely 4,500,000 Ft
 • JPTE BTK Néprajz Tanszék
 • ELTE BTK Folklore Tanszék
 • MTA Néprajzi Kutatóintézet
Vallás, mentalitás, narráció. Vallásetnológiai és mentalitástörténeti kutatások az oktatásban. 1,000,000 Ft
KLTE BTK Filozófia Intézet, Filozófiatörténet Tanszék
 • ELTE Ókori és Középkori Filozófiatörténet Tanszék
 • CEU Medieval Studies
 • University of Cambridge, Faculty of Classics
A hellénizmus és a kései antikvitás filozófiája és vallástörténete - Komplex képzési program. 3,000,000 Ft
KLTE Ókortörténeti Tanszék
 • KLTE Klasszika-Filológia Tanszék
 • Universitat de Barcelona. Filologia Llatina
 • Institutul de Archeologie si Istoria Artei din Cluj-Napoca
 • Babes-Bolyai Tudományegyetem
Ókortörténeti speciális program történelem, latin és ógörög szakos hallgatók számára. 2,500,000 Ft
Országos Rabbiképző Intézet - Zsidó Egyetem, Művelődéstörténeti Tanszék
 • MTA Történettudományi Intézet
 • Kossuth Lajos Tudományegyetem
 • Universität Leipzig, Institut für Germanistik
 • Universitet Veliko Trnovo
 • Universität Klagenfurt, Forschungsstelle f. jüdisch Literatur
 • Dubnow Institut
Zsidó művelődéstörténeti szak - oktatás, kutatás, tankönyvkiadás, konferenciák. 2,000,000 Ft
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék
 • MTA Nyelvtudományi Intézet Élőnyelvi Osztály
 • Földmérési és Távérzékelési Intézet Térinformatikai Fejlesztési Osztály
 • PPKE BTK Germanisztikai Intézet Német Tanszék
 • PPKE BTK Szlovák Tanszék
 • Műegyetemi Távoktatási Központ
 • Pest Megyei Könyvtár
Onomasztika program. 1,000,000 Ft
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Főiskolai Kar, Általános Szociális Munkás Szak
 • JATE BTK Szociológia Tanszék
 • Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék
A leendő szociális munkások, szociológusok és pedagógusok képessé váljanak a többség-kisebbség társadalmi viszonyrendszerben jelentkező konfliktusok kezelésére. 2,000,000 Ft
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola Közművelődési Tanszék
 • Magyar Filmintézet
 • Metropolis Filmelméleti és Filmtörténeti Folyóirat Szerkesztősége
Művelődésszervező-kommunikáció szakpár keretében értékközpontú filmterjesztő képzés alaptantervének tartalmi fejlesztése, modulokkal történő bővítése 2,500,000 Ft