Logo.gif (28367 bytes) DÖNTÉSEK 2000-BEN
BELFÖLDI DOKTORANDUSZ ÖSZTÖNDÍJAK
KÓDSZÁM:
230

Vissza a programok felsorolásához

2000. májusi döntés

A nyertes pályázók személyenként 100.000.- Ft egyszeri támogatást, valamint 12 hónapig 38.000- Ft ösztöndíjat kapnak, a témavezető 100.000. Ft egyszeri támogatásban részesül.

PÁLYÁZÓ TÉMA TÉMAVEZETŐ DOKTORI ISKOLA
NEVE LAKHELYE NEVE SZÉKHELYE

Cser András

Budapest

A zörejhangok gyengülési és erősödési folyamatainak tipológiája és modellezése

Bakró-Nagy Marianne

ELTE Elméleti Nyelvészeti Tanszék

Budapest

Czagány Zsuzsa

Pécel

A középkori prágai Offícium liturgiai és zenei vizsgálata

Szendrei Janka

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola

Budapest

Czike Klára

Budapest

A civil társadalom funkciói Magyarországon a rendszerváltás után

Nádasdy Ádám

ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ

Budapest VIII.

Dózsa Gábor

Budapest

Grafikus párhuzamos programozási nyelvek elméleti és gyakorlati vizsgálata

Vajda Ferenc

ELTE TTK

Budapest

Germuska Pál

Budapest

A szocialista városok helye a magyar urbanizáció történetében 1945-1971. A szocialista városok és a településpolitika 1945-1956.

Dr. Tausz Katalin

ELTE BTK Doktori Iskola

Budapest

Hunyadi Zsolt

Szeged

A johanniták a középkori Magyarországon (1150-1387)

Dr. Almási Tibor

Szegedi Tudományegyetem

Szeged

Kaszásné dr. Leveleki Magdolna

Székes- fehérvár

Kisvállalkozások indusztriális és rurális térségekben a kilencvenes években

Bácskai Vera

Budapesti Közgazdasági Egyetem Posztgraduális Kar

Budapest IX.

Kiséry András

Debrecen

A könyvkultúra és az irodalom/irodalmiság összefüggéseinek vizsgálata a 17. századi Angliában

Dávidházi Péter

ELTE Anglisztikai Tanszék Reneszánsz és Barokk Angol Irodalom Posztgraduális Program

Budapest

Kóta Zoltán

Szeged

Biomembránok szerkezetének és dinamikájának vizsgálata, valamint lipid-fehérje kölcsönhatások tanulmányozása spektroszkópiai módszerekkel

Dr. Pali Tibor

Szegedi Tudományegyetem ÁOK

Szeged

Kovács Szilvia

Budapest

Új génforrások felkutatása varasodásrezisztens alma- és gyümölcscélú csipkebogyó fajták nemesítéséhez

Dr. Papp János

Szent István Egyetem Kertészeti Növénytermesztés Doktori Program

Budapest XI.

Kugler Nóra

Budapest

A módosítószók a magyar nyelvben

Dr. Riecke Werner

ELTE BTK

Budapest

Madár Péter, dr.

Pécs

Monetáris stratégiák pénzelméleti alapjai

Kuczi Tibor

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécs

Morschl Éva

Szeged

Oxitocin antagonisták in vitro vizsgálata receptorkötés tesztekkel

Dr. László Ferenc

Szegedi Tudományegyetem ÁOK

Szeged

Murakeözy Éva Patricia

Sárvár

Sziki növényfajok környezeti alkalmazkodásának vizsgálata, ozmotikailag aktív molekulák szezonális és diurnális metabolizmusának vizsgálatán keresztül

Dr. Lakatos Péter

Szent István Egyetem Növénytani és Növényélettani Tanszék

Gödöllő

Naderi Szima

Budapest

Kutya és ember közötti kooperáció és kötődés vizsgálata

Dr. Bárdos György

ELTE Etológia Doktori Iskola

Göd

Osváth Péter, dr.

Pécs

Pécsi öngyilkossági kísérletek epidemiológiai vizsgálata

E. Abaffy Erzsébet

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Pécs

Peitl Barna, dr.

Győr

A dura mater neurogén gyulladásának modellezése és vizsgálati lehetőségei

Dr. Szilvássy Zoltán

Pécsi Tudományegyetem Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Pécs

Speer Gábor, dr.

Budapest

A D vitamin/D vitamin receptor rendszer szerepe a colorectalis daganatok, az osteoporosis és a 2-es típusú pathomechanizmusában

Prof. Dr. Balogh Árpád

Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája

Budapest VIII.

Sutyák Tibor

Miskolc

A Freud-teszt - pszichoanalízis és modern filozófia

Tengelyi László

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Debrecen

Szabó Diána, dr.

Debrecen

Reversal of multidrug resistance in tumor cells in vitro

Dr. Dux László

Szegedi Tudományegyetem ÁOK

Szeged

Szikszai Zita

Debrecen

Hemoreológiai vizsgálatok vaszkuláris kórképekben

Dr. Balla József

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Doktori Képzése

Debrecen