Bolognai Egyetem *

DÖNTÉSEK - Vissza a programok felsorolásához

A pályázatok beküldési határideje: 1998. március 1-én lejárt

A program lehetőséget nyújt legfeljebb 5 fő számára posztgraduális ösztöndíj elnyerésére a Bolognai Egyetemen az 1998/99-es tanévre, 2, 4 vagy kivételes esetekben 4+2 hónapra. A 2 hónapos időszak 1998. november 1-december 31-ig (I. szemeszter), a 4 hónapos időszak 1999. február 1-május 31-ig (II.szemeszter) tart. Kivételesen átgondolt és részletes munkatervvel megpályázható volt mind a két időszak megszakítás nélkül.

Pályázhattak 38 évnél nem idősebb szakemberek az alábbi tudományágakban:

Csak egyetemi végzettséggel rendelkező, magyar állampolgárok pályázhattak.

Az ösztöndíj elnyerésére csak azok a szakemberek esélyesek, akik a tanulmányi cél eléréséhez szükséges szinten beszélik az olasz nyelvet. Erről speciális nyelvvizsgán kell számot adni.

A pályázatok elbírálása:

A beérkezett pályázatokat a Soros Alapítvány által felkért szakértői bizottság bírálja el. A Bizottság döntéséről az Alapítvány levélben értesíti a pályázókat. A magyar bizottság által kiválasztott valamennyi vizsgázónak olasz nyelvből írásbeli és szóbeli vizsgát kell tennie. A nyelvvizsga mindenkire nézve kötelező, az idegen-nyelv szakos diploma önmagában nem ad felmentést a vizsga alól. A pályázatok elfogadásra vonatkozó végső döntést a Bolognai Egyetem Bizottsága hozza meg, melyről az Alapítvány írásban értesíti a pályázókat legkésőbb 1998. júniusában.

Az egyetem katalógusa, kurzusainak listája és a megpályázható szakok részletes ismertetése megtekinthető mindazokon a helyeken, ahol pályázati kérdőíveket lehet beszerezni -Információs központok.

A nemzetközi alapítványi gyakorlatnak megfelelően a Soros Alapítvány sem ad indoklást a bizottságok döntéséről és fellebbezésre sem tud módot adni.

Az elnyert ösztöndíjjal kapcsolatos tudnivalók:

Az Alapítvány az ösztöndíjasoknak a kinttartózkodás idejére havi ösztöndíjat, egyszeri menettérti repülő- vagy vonatjegyet, valamint a kinttartózkodás és az utazás idejére betegség- és balesetbiztosítási költségtérítést ad. Az ösztöndíj csak Bolognában használható fel. A Soros Alapítvány nem nyújt semmiféle anyagi támogatást az ösztöndíjasok családtagjainak kiutazásához és kinttartózkodásához.

Az ösztöndíj havi összege 1.200.000 LIT, ebből havi 60.000 lírát kell lakásrezsi céljára befizetni, az összeg fennmaradó része a megélhetés költségeinek fedezésére szolgál.

A Soros Alapítvány a pályázatokkal kapcsolatos minden új fejleményről és tennivalóról értesíti a pályázókat, ezért kérjük, telefonon ne érdeklődjenek pályázati ügyben. Amennyiben valamilyen kérdésük vagy közlendőjük volna, kérjük, hogy erről levélben értesítsék a Soros Alapítványt (1525 Budapest, Pf. 34.).

Vissza a lap elejére