Baudouin Király Alapítvány *
vegyes etnikumú térségek kapcsolatfejlesztése
Kisebbségi és többségi társadalom együttműködése
KÓDSZÁM:
5404

DÖNTÉSEK - Vissza a programok felsorolásához

A pályázat beadási határideje: 1998. március 31-én lejárt

A pályázat célja
E pályázati felhívással szeretnénk a magyarországi vegyes etnikumú, különösen a magyar és roma lakosság kapcsolatának javítására szolgáló kezdeményezéseket támogatni.

A pályázati program főbb célkitűzései:

Összefoglalva, a program célja, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek és a többségi társadalom jó és konstruktív kapcsolatokat fejlesszen ki egymás között.

E pályázati felhívással szeretnénk megtalálni azokat a helyi kezdeményezéseket, amelyek elősegítik a harmonikus együttélést a különböző nemzetiségek között a vegyes etnikumú térségekben. Előnyben részesülnek azok a kezdeményezések, amelyek nemzetiségi és kisebbségi helyi szervezetektől indulnak ki és tevékenységük arra irányul, hogy a más nemzetiségi és kisebbségi csoportokkal, valamint a többségi társadalommal javítsák kapcsolataikat.

A pályázók köre
A felhívásra elsősorban a hazai civil szféra résztvevőitől és helyi roma szervezetektől vártunk megvalósítható és az Alapítvány által támogatható programokat.

A vegyes etnikumú közösségek kapcsolatrendszerének javításán, az együttműködés ösztönzésén, a konstruktív párbeszéd elősegítésén munkálkodó egyének, csoportok az oktatás, a kultúra, a média és művészetek területéről adhattak be pályázatot.

A programot Magyarországon kívül más kelet és közép-európai országokban is meghirdetik a helyi etnikumok számára. A program nemzetközi jellege miatt kivánatos az angol nyelv tárgyalási szintű ismerete.

A teljes pénzügyi keret:
10 millió Ft, amelyből 5 millió Ft a Soros Alapítvány, 5 millió Ft a Baudouin Király Alapítvány támogatása.

Egy-egy sikeres pályázat legfeljebb 1.7 millió Ft keretösszeget kaphat támogatásként.

TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK
A következő kritériumok alapján kellett meghatározni a tevékenységet:

Az oktatás, tömegtájékoztatás, művészetek, kultúra, civil kezdeményezések területén kivánatos kapcsolatba hozni a különböző etnikus csoportokat. A tevékenység e csoportok belső és egymás közötti kapcsolatait kell, hogy fejlessze. A csoportok közül az egyik feltétlenül a többségi társadalmat képviselje.

A művészetek területén kifejtett tevékenységben a következő szempontokat mérlegeli a kuratórium:

A Baudouin Király Alapítvány, a Magyar Soros Alapítvány
valamint a Charles Stewart Mott Alapítvány és az Európai Kulturális Alapítvány
közös pályázati felhívását a következő országokban hirdették meg:

Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Macedónia, Magyarország, Moldávia, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna

Vissza a lap elejére