ANGLIAI ÖSZTÖNDÍJAK

[Cambridge *] -[Leicester *] - [Oxford *] - [Oxford College Hospitality Scheme *]

DÖNTÉSEK - Vissza a programok felsorolásához


CAMBRIDGE COLLEGES HOSPITALITY SCHEME * KÓDSZÁM:
285

A pályázatok beérkezési határideje: 1998. november 5-én lejárt

A pályázat célja, a pályázók köre:
A program lehetőségét nyújt 1 hónapos kutatómunkára olyan fiatal egyetemi oktatók, kutatók részére, akik kutatómunkát kívánnak végezni a Cambridge-i könyvtárakban és konzultációs lehetőséget szeretnének kutatási témájuk szakértőivel.

A pályázóknak magas szintű angol nyelvtudással kell rendelkezni. Előnyt élveznek azok, akiknek munkája közvetlenül kapcsolódik valamely Cambridge-ben folyó kutatáshoz, valamint azok, akik egy meghatározott tudományos témán dolgoznak, mint pl. könyv, jegyzet megírása, illetve azok, akiknek korábban nem volt lehetőségük Nyugat-Európában tanulmányokat folytatni.

Az elnyerhető támogatás:
Egyhónapos tanulmányút valamely cambridge-i oktatási intézményben (college) elsősorban a nyári hónapokban.

Az ösztöndíj fedezi a kiutazás, szállás, ellátás költségét, valamint zsebpénzt biztosít könyvtárhasználatra, fénymásolásra és személyes kiadásokra. A British Council és OSI által nyújtott támogatásokat a Cambridge-i Egyetemen veheti majd át az ösztöndíjas. A kiutazó részére a repülőjegyet a Soros Alapítvány biztosítja.

Figyelem: Tekintve, hogy a meghívólevelet a meghívó cambridge-i college közvetlenül a kiválasztott ösztöndíjasnak küldi, a repülőjegy időben történő megrendelése érdekében kérjük, hogy a meghívólevél másolatát a kiutazás előtt legalább 1 hónappal kérjük juttassa el a Soros Alapítványhoz.

Egyéb tudnivalók:

A sikeres pályázókat közvetlenül értesíti a fogadóhely, általában 1999. április végétől kezdődően.


LEICESTERI EGYETEM * KÓDSZÁM:
2276

A pályázat beadási határideje: 1999. január 31-én lejárt

I. Előzetes tudnivalók:

1) Egyéves MA programra szóló ösztöndíj a Leicesteri Egyetemen:

1. A program lehetőséget nyújt az ösztöndíjas számára, hogy 9 hónapot töltsön a University of Leicester-en, a Centre for Urban History egyéves MA Programján. Az MA fokozat eléréséhez szükséges kurzusokat a Leicesteri Egyemen hallgatja az ösztöndíjas kinttartózkodásának 9 hónapja alatt; a hazatértét követő 3 hónapban kell elkészítenie MA-disszertációját.
Az MA program interdiszciplináris jellegű. A témakörök az ókori várostörténettől a régészeten át a műemlékvédelem, a modern városfejlesztés és várostervezés, valamint ezek kapcsolódó területeinek tanulmányozását teszik lehetővé.

2. Csak egyetemi végzettséggel rendelkező, 25-35 év közötti magyar állampolgárságú fiatal szakemberek pályázhattak, akik valamely magyar egyetemen diplomát szereztek történelemből, vagy annak rokontudományaiból, földrajzból, régészetből, szociológiából, várostervezésből bármely tudományegyetemen vagy a Műegyetem megfelelő szakán.

3. Az ösztöndíj elnyerésére csak azok a szakemberek esélyesek, akik a tanulmányi cél eléréséhez szükséges szinten beszélik az angol nyelvet. Erről speciális nyelvvizsgán (ELTS vagy TOEFL) kell számot adni.

6 hónapos doktorális kutatói ösztöndíj

Pályázhattak azok a doktorandusz hallgatók, akik a Leicesteri Egyetem Centre for Urban History tanszékén tanulható témakörökkel (lásd fenti MA-programban megjelölt területek) kapcsolatos magyarországi doktori programban legalább másodévesek.

A két programkategóriában a Soros Alapítvány összesen 36 hónapnyi ösztöndíjat oszthat ki.

Figyelem! A Soros Alapítvány által meghirdetett külföldi ösztöndíjpályázatok közül évente egy programra lehet pályázatot benyújtani.

 

II. A pályázat elbírálásának módja:

A beérkezett pályázatokat a Soros Alapítvány által felkért szakértői bizottság bírálja el. A bizottság döntéséről az Alapítvány levélben értesíti a pályázókat. A magyar bizottság által kiválasztott valamennyi pályázónak angol nyelvből írásbeli és szóbeli vizsgát kell tennie, előreláthatólag 1999. márciusában. A nyelvvizsga mindenkire nézve kötelező, ami alól az angol szakos diploma önmagában nem ad felmentést. A vizsga helyéről és idejéről az érintett jelöltek írásban kapnak értesítést, az esetleges távolmaradás a pályázatból való kizárást vonja maga után. (550-es vagy ennél magasabb pontszámú TOEFL vizsgát elfogadunk, ha az 2 évnél nem régebbi, tehát 1997. jan. 1. után született.) A nyelvvizsga költségeit a Soros Alapítvány fedezi.

A magyar szakértői bizottság által kiválasztott, és sikeres nyelvvizsgát tett pályázókkal a Leicesteri Egyetem megbízottjai személyes beszélgetést (interview-t) folytatnak Budapesten, 1999. tavaszán. A nyelvvizsga és az "interview" pontos helyéről és idejéről az érintett jelöltek írásbeli értesítést kapnak. A nyelvvizsgán és az "interview"-n való részvétel a pályázat elengedhetetlen feltétele, a két alkalom bármelyikéről való távolmaradás a pályázatból való kirekesztést vonja maga után.

A pályázatok elfogadására vonatkozó végső döntést a Leicesteri Egyetem hozza meg a beadott pályázati anyag, a nyelvvizsga és az "interview" eredményei alapján. Erre a döntésre hozzávetőlegesen 1999. júniusában kerül sor. A döntésről és a további teendőkről közvetlenül a Leicesteri Egyetem értesíti a pályázókat személyre szóló levélben. Az értesítés várható ideje legkésőbb 1999. július eleje.

A nemzetközi alapítványi gyakorlatnak megfelelően a Soros Alapítvány sem ad indoklást a bizottságok döntéséről, és fellebbezésre sem tud módot adni.

A program keretében hallgatható kurzusok listája és részletes ismertetése megtalálható e tájékoztató mellékletében.


III. Az elnyert ösztöndíjakkal kapcsolatos tudnivalók

Az ösztöndíjas angliai tartózkodásának 9 hónapjára ösztöndíjat kap, melyet csak Leicesterben használhat fel, s amely fedezi a tandíj, szállás-étkezés, tankönyvek, egyszeri oda-vissza utazás költségeit. Az ösztöndíjat a Magyar Soros Alapítvány, a Leicesteri Egyetem és a Brit Kormány (FCO) közösen fizeti. A 3 hónapra, mely alatt disszertációját írja Magyarországon, a Soros Alapítvány havi 20.000 Ft-os ösztöndíj támogatásban részesíti.

A Soros Alapítvány nem tud semmiféle anyagi támogatást nyújtani az ösztöndíjasok családtagjainak kiutazásához és kinttartózkodásához.

A külföldi ösztöndíj összege hasonló vagy azonos az adott ország államközi ösztöndíjával.

Az Egyetemen hallgatható kurzusok listája és részletes ismertetése megtalálható az egyetem katalógusában, amely megtekinthető mindazokon a helyeken, ahol pályázati kérdőíveket lehet beszerezni.


OXFORDI EGYETEM * KÓDSZÁM:
282

A pályázatok beérkezési határideje: 1998. december 4-én lejárt

I. Előzetes tudnivalók:

a./ 9 hónapos ösztöndíjak posztgraduális vagy posztdoktorális szinten az 1999/2000-es tanévre.

Azok pályázhattak, akik:

Pályázatot lehet benyújtani a bölcsészettudomány, társadalomtudomány, környezettudomány, és az orvostudomány közegészségtannal illetve közegészségüggyel kapcsolatos területeiről.

Az Oxfordi Egyetem által felajánlott ösztöndíjak kutatói ösztöndíjak, fokozat nem szerezhető a kinttartózkodás alatt. Kivételt képez ez alól az egyéves M. A. kurzus, melyet a Jewish Studies témakörben lehet megpályázni, és az MSc. Kurzus a Környezeti változások és management témakörben. (Mindkét diploma megszerzése 12 hónapig tart.)

b./ 3 hónapos ösztöndíjak az Alkalmazott Társadalomtudományok témakörében az Oxfordi Egyetemen.

Pályázhattak , akik - közigazgatási vagy kormányhivatalokban dolgoznak tisztviselőként, szakértőként vagy tanácsadóként és kutatási tervük közvetlenül összefügg e testületek működésének jobbításával, - jeles vagy jó rendű egyetemi diplomával és némi gyakorlattal rendelkeznek és nem töltik be 35. életévüket 2000. június 30. előtt.

c./ 1 db 12 hónapos ösztöndíj a Yorki Egyetemen

(1999. októberétől 2000. októberéig) a Political Philosophy szakra, M.A. fokozat megszerzése céljából. (Téma: A politikai tolerancia elmélete) E pályázat feltételei megegyeznek az 1.) pont alatt ismertetett feltételekkel.

Valamennyi ösztöndíj magában foglalja az egyetemi tandíjat és a megélhetési költségeket, valamint az utazási költségeket.

A pályázóknak kiváló egyetemi eredményekkel és világos, pontosan megfogalmazott munkatervvel, valamint jó angol nyelvtudással kell rendelkezniük.

Figyelem! A Soros Alapítvány által meghirdetett külföldi ösztöndíjpályázatok közül évente egy ösztöndíj-programra lehet pályázatot benyújtani.

II. A pályázatok elbírálásának módja:

A beérkezett pályázatokat a Soros Alapítvány eljuttatja az Oxfordi Egyetem szakértői bizottságához. Az egyetem szakértő bizottsága által kiválasztott hallgatók névsorát eljuttatja a Soros Alapítványhoz, akiket az Alapítvány levélben értesít. A bizottság által kiválasztott valamennyi pályázóval az Oxfordi Egyetem megbízottjai személyes beszélgetést (interview-t) folytatnak Budapesten, 1998. márciusában. Ezután a kiválasztott pályázóknak angol nyelvből írásbeli és szóbeli vizsgát kell tennie előreláthatólag 1997. áprilisában. A nyelvvizsgát a budapesti British Council folytatja le. A nyelvvizsga mindenkire nézve kötelező, ami alól az angol szakos diploma önmagában nem ad felmentést. (550-es vagy ennél magasabb pontszámú TOEFL vizsgát elfogadunk, ha az 2 évnél nem régebbi, tehát 1997. január 1. után született.

Az "interview" és nyelvvizsga pontos helyéről és idejéről az érintett jelöltek írásbeli értesítést kapnak. Az "interview"-n és a nyelvvizsgán való részvétel a pályázat elengedhetetlen feltétele, a két alkalom bármelyikéről való távolmaradás a pályázatból való kirekesztést vonja maga után.

A pályázatok elfogadására vonatkozó végső döntést az Oxfordi Egyetem hozza meg a beadott pályázati anyag, az "interview" és a nyelvvizsga eredményei alapján. Erre a döntésre hozzávetőlegesen 1999. május-júniusában kerül sor. A döntésről és a további teendőkről közvetlenül az Oxfordi Egyetem értesíti a pályázókat személyre szóló levélben. Az értesítés várható ideje 1998. július eleje.

A nemzetközi alapítványi gyakorlatnak megfelelően a Soros Alapítvány sem ad indoklást a bizottságok döntéséről, és fellebbezésre sem tud módot adni.

III. Az elnyert ösztöndíjakkal kapcsolatos tudnivalók:

Az ösztöndíjasok 1999. szeptember végén utaznak el Oxfordba. Az OSI/FCO a kedvezményezetteknek havi ösztöndíjat, A Soros Alapítvány egyszeri menettérti repülőjegyet ad. Az OSI/FCO nem tud anyagi támogatást nyújtani az ösztöndíjasok családtagjainak kiutazásához és kinttartózkodásához.

Az ösztöndíj összege hasonló vagy azonos az adott ország államközi ösztöndíjával.


OXFORD COLLEGE HOSPITALITY SCHEME * KÓDSZÁM:
284

A pályázatok beérkezési határideje: 1998. október 16-án lejárt

A pályázat célja, a pályázók köre:
A program lehetőségét nyújt 1-3 hónapos kutatómunkára olyan fiatal egyetemi tanárok részére, akik kutatómunkát kívánnak végezni az Oxfordi könyvtárakban és konzultációs lehetőséget szeretnének kutatási témájuk szakértőivel.

A pályázóknak magas szintű angol nyelvtudással kell rendelkezniük. Előnyt élveznek azok, akik doktori disszertációjuk befejezése előtt állnak vagy egy meghatározott tudományos témán dolgoznak, mint pl. könyv, jegyzet megírása, illetve azok, akiknek korábban nem volt lehetőségük Nyugat-Európában tanulmányokat folytatni.

Nem pályázhattak azok, akik 1997 április 1. és 1999. március 31. között 2 hónapot vagy ennél hosszabb időt töltöttek nyugati országban.

Az elnyerhető támogatás:

Az ösztöndíj fedezi a kiutazás, szállás, ellátás költségét, valamint zsebpénzt biztosít könyvekre, másolásra és személyes kiadásokra. A British Council és OSI által nyújtott támogatásokat az Oxfordi Egyetemen veheti majd át az ösztöndíjas.

Figyelem: A kiutazó részére a repülőjegyet a Soros Alapítvány biztosítja, így kérjük, hogy a meghívólevél másolatát a kiutazás előtt legalább 1 hónappal juttassa el a Soros Alapítványhoz.

Egyéb tudnivalók:
A beérkezett pályázatokat a Soros Alapítvány kuratóriuma előszelektálja. A kiválasztott kb. 18 pályázatot az Alapítvány továbbítja az Oxfordi Egyetemre.

Angliába vízum nem szükséges, csupán a fogadó intézmény levelét kell bemutatni az országba lépéskor.

A sikeres pályázókat közvetlenül értesíti a fogadóhely, általában 1999. április végétől kezdődően.

Vissza a lap elejére