A pályázati adományokra (támogatásokra) vonatkozó
általános szerződés feltételei

A Soros Alapítvány a pályázati kiírásoknak megfelelő célokra és feltételek szerint a benyújtott pályázat egészének, vagy annak az Alapítvány által támogatni kívánt részére nyújt adományt a szerződésben meghatározott formában.

Az adomány lehet
a pályázati cél megvalósításával összefüggésben a pályázónál felmerülő költségekre nyújtott pénzbeli támogatás,
pályázat megvalósításában közreműködő személyek részére nyújtott ösztöndíj jellegű támogatás,
természetbeni adomány (pl.: számítástechnikai eszközök, átvállalt tanulmányi, utazási költségek stb.).

Az Alapítvány által pályázati célra magánszemélyeknek kifizetett adomány (támogatás) a személyi jövedelemadóról szóló törvény vonatkozó szabálya (az 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. mellékletének 3. pontja) szerint adómentes.

A pályázati cél megvalósításának és az Alapítvány támogatásának felhasználására a szerződések végső határidőt adnak meg. Ezt követően a pályázó köteles a pályázatával kapcsolatos tevékenységéről és a kapott adomány felhasználásáról részletes tartalmi és pénzügyi beszámolót küldeni az Alapítványnak.

A pályázónak be kell jelentenie az Alapítványnak, ha a pályázatában megjelölthöz képest a pályázati célra más forrásból is támogatást kap, vagy ha a pályázat megvalósítását bármilyen tény (pl.: fizetésképtelenség, tervezett források meghiúsulása, személyi változások stb.) veszélyezteti.

Az Alapítvány az általa nyújtott juttatások felhasználását, a támogatott pályázati cél megvalósítását bármikor ellenőrizheti. Az Alapítvány támogatását a pályázótól visszakövetelheti, további pályázataiból kizárhatja, ha bebizonyosodik, hogy pályázatában valótlan adatokat közölt, ha nem a pályázati szerződésnek megfelelően jár el, vagy ha az Alapítvány adományára érdemtelenné válik.

A pályázónak vállalnia kell, hogy az Alapítvány támogatásáról a nyilvánosságot működési körének megfelelően tájékoztatja, az általa adott nyilatkozatokban vagy bármilyen formában megjelentetett publikációiban közli az Alapítvány támogatásának tényét. A pályázónak hozzájárulását kell adnia ahhoz, hogy az Alapítvány évkönyvében és egyéb, az Alapítvány működését reprezentáló hagyományos és elektronikus kiadványaiban, közleményeiben a nevét, címéből a település nevét, a támogatás összegét és pályázatának tárgyát a pályázati kiírás témája szerinti felsorolásban közzétegye.