Mi a teendő a támogatás elnyerése esetén?

Amennyiben a programot elbíráló kuratórium a pályázónak támogatást ítél meg, az Alapítvány szerződést köt vele. Ez tartalmazza, hogy a benyújtott pályázat alapján milyen célra mekkora támogatást kapott, és hogy az Alapítvány a támogatást milyen formában fogja juttatni a szerződésben megjelölt intézménynek/személynek.

Az Alapítvány által nyújtandó támogatásról szóló szerződést először a pályázó kapja meg elfogadásra, melyet aláírásával (szervezetnél cégszerű aláírásával) kell igazolnia. Bizonyos adatokat a szerződésben a pályázónak kell megadnia (pl.: bankszámlaadatok,  egyes pályázatoknál a pénzben nyújtott támogatás megosztását a költségekre és az ösztöndíjakra). A pályázónak az általa aláírt és a szükséges adatokkal kiegészített szerződés összes példányát az esetlegesen kért kiegészítő iratokkal együtt postafordultával vissza kell küldenie az Alapítvány címére.

  Amennyiben az Alapítvány által kiküldött szerződésre az ott megjelölt határidőn  belül nem érkezik válasz, úgy tekintjük, hogy a pályázó az Alapítvány támogatásával nem kíván élni, és töröljük a neki nyújtott adományt.

Az Alapítványhoz beérkezett szerződéseket ellenőrizzük, majd az így elfogadott szerződéseket az Alapítvány igazgatója is aláírja. A szerződés ettől az időponttól kezdve lép hatályba, erről a pályázót a szerződés hatályba lépett példányának visszaküldésével értesítjük.

A pályázónak a szerződés szerint járó juttatások folyósítása ekkor kezdődhet meg. Amennyiben a szerződéssel kapcsolatos iratok hiányosak, nem a pályázatnak megfelelő adatokat tartalmazzák, a pályázó javításra visszakapja a programvezetőtől a szerződéseket. Amíg a hatályba lépett (azaz az Alapítvány igazgatója által is aláírt) szerződést a pályázó kézhez nem kapta, addig  - támogatásban részesített pályázat esetén - a programvezetőnél kell érdeklődnie arról, hogy miként áll az ügye.

A pályázattal kapcsolatos első kifizetések a szerződés hatályba lépését követő 20 napon belül kezdődnek el. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a támogatás összegét bankszámlára utaljuk, lakcímre nem.

Kérjük, hogy az előzőekben megadott feldolgozási idő miatt csak akkor érdeklődjenek a kifizetésekről, ha a hatályba lépett szerződés kézhezvételét követő 30 napon belül sem kapták meg az első esedékes kifizetésüket.