Általános külföldi ösztöndíjak * KÓDSZÁM:
2271

Vissza a programok felsorolásához

A pályázatok beadási határideje: 1999. január 31-én lejárt

I. Általános tudnivalók:

A program lehetőséget nyújtott 10-12 fő számára 3-9 hónapos, elsősorban kutatásra szóló ösztöndíj elnyerésére. A jelentkezés alsó korhatára betöltött 27 év, felső korhatár nincs.

Az ösztöndíjprogram célja, hogy szakmai gyakorlattal rendelkező, diplomás szakemberek számára nyugat-európai országok, esetleg az USA felsőoktatási intézményeiben vagy kutatóintézeteiben lehetőséget nyújtson kutatómunka vagy továbbképzés folytatására.

Pályázhattak szakemberek

  1. a humán- és társadalomtudományok és
  2. a természettudományok területéről.

Elsősorban azok jelentkezését vártuk, akiknek a fogadóintézmény anyagi résztámogatást ajánl fel, és az Alapítványtól csupán ennek kiegészítését kérik ("matching grant"). Fogadókészség kifejezése előnyös és szükséges.

Nem pályázhattak

Figyelem! A Soros Alapítvány által meghirdetett külföldi ösztöndíjpályázatok közül évente egy ösztöndíjprogramra lehet pályázatot benyújtani.

II. A pályázatok elbírálása

A beérkezett pályázatokat a Soros Alapítvány által felkért szakértői bizottság bírálja el. A Bizottság döntéséről az Alapítvány levélben értesíti a pályázókat. A bizottság által kiválasztott valamennyi vizsgázónak a kutatáshoz szükséges idegen nyelvből vizsgát kell tennie 1999. márciusában. A nyelvvizsga mindenkire nézve kötelező. TOEFL nyelvvizsga bizonylatot elfogadunk, amennyiben 2 évnél nem régebbi. A nyelvvizsga költségeit teljes egészében a Soros Alapítvány fizeti.

A pályázatok elbírálása a beadástól számított 4-5 hónapnyi időt is igénybe vehet, a kiutazásra hozzávetőlegesen 1999. szeptemberétől kerülhet sor.

A Pályázati felhívásban szereplő résztámogatással kapcsolatos tudnivalók:

A Soros Alapítvány felhívja a pályázók szíves figyelmét, hogy számos kutatóhely hajlandó meghatározott kutatási tervre anyagi hozzájárulást nyújtani külföldi szakemberek számára is. Miután az Alapítvány nem tudja vállalni ennek megszervezését, kéri a pályázókat, hogy saját érdekükben forduljanak közvetlenül az általuk megjelölt fogadóintézményhez meghívásért és részleges anyagi támogatásért. (Az amerikai akadémiai életben az ilyenfajta támogatást "matching grant"-nak nevezik.) A meghívást, illetve anyagi támogatást igazoló dokumentumot kérjük, hogy lehetőség szerint a pályázattal együtt, de legkésőbb 1999. február 15-ig juttassák el az Alapítvány címére (1525 Budapest, Pf. 34.).

A nemzetközi alapítványi gyakorlatnak megfelelően a Soros Alapítvány sem ad indoklást a bizottságok döntéséről és fellebbezésre sem tud módot adni.

III. Az elnyert ösztöndíjjal kapcsolatos tudnivalók

Az Alapítvány az ösztöndíjasoknak a kinttartózkodás idejére havi ösztöndíjat biztosít. A Soros Alapítvány nem nyújt semmiféle anyagi támogatást az ösztöndíjasok családtagjainak kiutazásához és kinttartózkodásához.
Az Alapítvány ezen programjában kutatói ösztöndíjra (Research Fellowship) lehetett pályázni.

Az ösztöndíj összege hasonló vagy azonos az adott ország államközi ösztöndíjával.

A Soros Alapítvány a pályázatokkal kapcsolatos minden új fejleményről és tennivalóról írásban értesíti a pályázókat, ezért kérjük, telefonon ne érdeklődjenek pályázati ügyben. Amennyiben valamilyen kérdésük vagy közlendőjük volna, kérjük, hogy erről levélben értesítsék a Soros Alapítványt.

Vissza az oldal elejére