Önfejlesztő Iskola Program

A tanárember olyan, aki ha békén hagyják, ha lehetőséget kap, akkor csodákra képes. A legtöbbet, ezek az emberek, egymástól tanulták. Egész iskolai fegyverarzenálok cseréltek naponta, éjszakába menő vitákban gazdát, és közben készültek a pedagógiai programok – mesélte tapasztalatait 1996-ban Horn Gábor a Soros Alapítvány Közoktatás-fejlesztési Programjának kurátora.

A Soros Alapítvány 1996-ban indította el az Önfejlesztő Iskolák programját, amely a Nemzeti Alaptanterv bevezetése kapcsán az iskoláknak kívánt segítséget nyújtani, saját pedagógiai programjuk elkészítéséhez.

A program ötletét a Litvániában már sikerrel alkalmazott, ún. „litván modell” szolgáltatta, amely a vezetőképzést és szervezetfejlesztést a tantestület közös ügyének tekinti. A programban résztvevő iskolákban az igazgató és az általa, vagy a testület által kiválasztott pedagógusok csoportja, - egy speciális képzés-sorozaton való részvétel segítségével - közösen dolgozik a tanterv-fejlesztésen.

A Magyarországon elindított Önfejlesztő Iskolák program első évében a Soros Alapítvány 47 iskola háromfős csoportja számára szervezett négyszer egyhetes, speciális tréninget. A tréning nem az egyéni felkészítésre irányult elsősorban, hanem a csoportok „közös helyzetbe hozását”, a közös gondolkodásra és cselekvésre serkentést célozták. A jól összeállított, együttműködő társaság komoly erőt jelent az iskola életében. Nemcsak a vezető kap segítséget társaitól, de a csapat bizonyos folyamatos kontrollal is bír az intézmény pedagógiai programját illetően. A tréningek során a pedagógus csoportok olyan szakmai, jogi, informatikai, pénzügyi információkhoz jutottak hozzá, olyan szervezési, menedzseri eszközökkel, módszerekkel ismerkedtek meg, amelyek segítségével képesek lettek a szervezetfejlesztési feladatok megoldására és a helyi oktatási program kidolgozására.

A legsikeresebbnek bizonyult iskolák hálózatot alakítottak, az Önfejlesztő Iskolák Egyesületét, és a későbbiekben a program iránt érdeklődő más iskolák már hozzájuk is fordulhattak, modellül szolgáltak számukra. A mintaiskolai tevékenységet a kuratórium meghívásos pályázat keretében külön támogatta. 1997-ben újabb 45 iskola kezdte el és fejezte be pedagógiai programjának és helyi tantervének kidolgozását. 1997-ben és 1998-ban az Önfejlesztő iskolák meghívásos pályázat keretében támogatást kaptak arra, hogy eredményeiket, tapasztalataikat továbbadhassák más iskoláknak is.

A korábbi évek sikerétől indíttatva 1999-ben a Soros Alapítvány megrendezte az Önfejlesztő középiskolai kollégiumok képzését. A képzés azoknak a középiskolai kollégiumoknak szólt, amelyek vállalkoztak arra, hogy felülvizsgálják eddigi programjukat, és a képzésen szerzett ismeretek birtokában új program- és szervezetfejlesztési tervet dolgoznak ki. A kollégiumok azt is vállalták, hogy eredményeiket mások számára hozzáférhetővé teszik. Összesen 29 kollégium – a kollégium vezetője, egy nevelő és egy diák – alkotta csoportja vett részt a tréning-sorozaton. Később több csoport önálló szekcióként csatlakozott az Önfejlesztő Iskolák Egyesülethez.

A Soros Alapítvány meghívásos pályázata keretében 2000-ben az Önfejlesztő kollégiumok modellhálózatot hoztak létre, illetve megkezdték működésüket, mint továbbképzési központok.

2002-ben a Soros Alapítvány meghirdette, és elindította jelenleg is folyó Önfejlesztő roma iskolai képzéssorozatát. Ebben a programban olyan általános iskolák tanárcsoportjai vettek és vesznek részt, amelyek fontosnak tartják a cigánygyerekek iskolai sikerességét biztosító, integrált oktatásra irányuló pedagógia modellek kifejlesztését és elterjesztését. Ezeken a képzéseken 30 település ötfős csoportjai vesznek részt. A csoportokban a három pedagógus mellett helyet kapott a helyi cigány kisebbségi önkormányzati képviselője illetve egy, a település szociális feladatait ellátó szakember. Így megteremtődött annak lehetősége, hogy az egyazon településen, azonos cél érdekében - bár sokszor elkülönülten - munkálkodó szervezetek együttműködést alakítsanak ki, illetve szorosabbá egyék azt.

Az Önfejlesztő iskolai képzések során a résztvevők részéről felvetődött az igény a rendszeres kapcsolattartásra. A hatékony kommunikáció biztosítása céljából a Soros Alapítvány minden a résztvevő iskolának és kollégiumnak nagy teljesítményű számítógépet adományozott és kiépítette az internet-hozzáférést.

Az Önfejlesztő Iskolák Programba, annak 7 éve során összesen 151 iskola 513 pedagógusa kapcsolódott be sikeresen.

A különböző önfejlesztő módszert alkalmazó programok megmutatták, hogy a magyar közoktatásban, iskolákban, kollégiumokban olyan energiák rejlenek, amelyek megfelelő ösztönzéssel és szakmai támogatással felszínre hozhatók, és a közoktatás egésze számára hasznosíthatók. A program során a szakmai együttműködés fogalma annak legteljesebb értelmében alkalmazható volt, a magyarországi iskolákat és pedagógusaikat átlag feletti problémamegoldó készség és kreativitás jellemzi. A program konklúziójaként elmondható, hogy a mai magyar iskola alkalmas a megújulásra.

A program adatai:

Év

Program

Beadott pályázatok
 száma

Támogatott pályázatok
száma

A támogatások értéke
forintban

1996

Képzés

100

47

12.000.000

1997

Képzés és számítógépek

96

45

24.000.000

1997

Hálózati ponttá válás (meghívásos)

51

41

12.368.600

1997

Szakértői tanfolyam

113

111

10.000.000

1998

Hálózati ponttá válás (meghívásos)

20

18

16.944.860

1999

Egyesület (meghívásos)

2

2

10.000.000

1999

Kollégiumi képzés és számítógépek

29

29

26.570.000

1999

Programtámogatás (meghívásos)

26

17

10.064.000

2000

Programtámogatás (meghívásos)

12

9

8.000.000

2002

„Roma” iskolák képzés

38

30

24.160.000

Összesen: 

487

349

154.107.460