Logo.gif (28367 bytes)   If you... KÓDSZÁM:
243

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő   A pályázat lezárult.

A pályázat célja

A középiskolás korosztály helyi, kreatív, iskolához szervezetileg nem kötődő közösségi programjainak pénzbeli támogatása, a projektek vizuális dokumentálása és az eredmények kommunikálása - olyan - fiatalok által szervezett - helyi közösségi programok támogatása, melyek tervezése, szervezése és megvalósulása során azokat a magatartásformákat gyakorolják, amelyeket majd felnőttként, a nyitott, az egyéni felelősségre épülő társadalom polgáraként kell vállalniuk.


A pályázók köre

Olyan magyarországi öntevékeny, 14-18 éves fiatalokból álló csoportok, valamint civil ifjúsági szervezetek pályázathatnak, melyek

  • diákok aktív részvételével működnek

  • iskolai szervezet fennhatósága alá nem tartoznak

  • nem civil szervezet esetében egy általuk felkért felnőtt támogatásával nyújtják be kérésüket

 E program keretében nem nyújtunk támogatást:

  • külföldi utazásokhoz

  • nyelvtanfolyamokhoz


A támogatás módja

Pályázni az alábbi témakörökben lehetett:

  • a helyi ifjúsági közösségek fejlesztése

  • helyi ifjúsági együttműködések, civil hálózatok kiépítése, információ-csere

  • helyi nyilvánosság, az ifjúságot érintő ügyekbe való beleszólás lehetősége


Programvezető: Tóth Viktória  mail.gif (1194 bytes)