Logo.gif (28367 bytes)   ROMA TANULÓK SZAKKÉPZÉSE   KÓDSZÁM:
886

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő:   2001. október 5-én lejárt

A pályázat célja

Azoknak a szakképző intézményeknek, szervezeteknek, vállalatoknak, kisvállalkozóknak a támogatása, akik segítik és ösztönzik a roma tanulókat a pályaválasztásban, és az első szakmájuk megszerzésében.

Az Alapítvány által támogatott pályázatok céljai között kiemelten kell kezelni a képzés során bekövetkező lemorzsolódás megelőzését szolgáló tennivalókat.

Lényeges, hogy megalapozott pályázatok szülessenek, azaz minden esetben ki kell térni arra is, hogy milyen előzetes marketing tevékenység (piackutatás) előzte meg a program kidolgozását, vagyis mennyire biztosított a képzett fiatalok elhelyezkedése helyben, vagy a környéken.


A pályázók köre
  • Olyan szakképző intézményeket, szervezeteket, vállalatokat, kisvállalkozókat támogatunk, akik szakképzést és gyakorlati oktatást vállalnak, és utána segítenek a diákoknak a szakmunkásként való elhelyezkedésben.
  • A kuratórium előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik a munkaerőpiacon keresett és hiányszakmák képzését támogatják, különös tekintettel a gyengébben tanuló, vagy egyébként hátrányos helyzetű, legalább általános iskolát végzett diákokra.
  • A kuratórium olyan programokat támogat , amelyek nem egyszeri képzést nyújtanak, hanem hosszú távon is lehetővé teszik a fenti diákok képzését. Kivéve a kisvállalkozók képzéseit.
  • Azokat a képzéseket támogatjuk, ahol a képzendők legalább 50 százaléka roma származású. Ott ahol a roma származású diákok száma ennél alacsonyabb, a támogatás kizárólag a roma származású diákok közvetlen segítésére fordítható ( pl.: ösztöndíj, kéziszerszám, tankönyv, tanszer stb. )

A pályázni lehet
  • A képzéshez szükséges felszerelések, kellékek, segédanyagok beszerzésére
  • A roma diákokat segítő tevékenységeket végzők, a végzett diákok elhelyezésében közreműködők, illetve az elhelyezkedettekkel kapcsolatot tartók ösztöndíjára (mind a diák, mind a vállalkozó részére)
  • Kisvállalkozók esetén a képzés ideje alatt ösztöndíjra, a vizsga költségeire
  • A roma diákok esetleges tandíjára, amit a Soros Alapítvány a képzőknek közvetlenül fizet ki.

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2001. december

Programvezető: Héjj Katalin  mail.gif (1194 bytes)