Logo.gif (28367 bytes) Innovatív pedagógiai módszerek
a roma gyerekek nevelésében, oktatásában
KÓDSZÁM:
883

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő: 2001. október 15-én lejárt

A pályázat célja
  • Olyan programok támogatása, amelyek alternatív pedagógiai elemeket, módszereket, gyakorlatot honosítanak meg a roma gyerekekkel való foglalkozásban, segítik a cigány gyerekek óvodai és iskolai sikerességét.
  • Olyan óvodai programok támogatása, amelyek a kis-, és középsős korú roma gyerekek óvodai foglalkozásokon való részvételét - különösen az ellátatlan területeken - saját lakókörnyezetükben biztosítja (kihelyezett foglalkozások), és lehetővé teszi a későbbi integrált óvodai nevelésben való részvételt.
  • Olyan pedagógusok, programok támogatása akik/amelyek felvállalják a szociális okból fogyatékosnak minősített roma származású gyermekek általános iskolai integrált oktatását. Egyúttal hozzájárulnak az integrált nevelés problémáinak megoldásához kistérségben, szolgáltatói centrumokban vagy centrumokon keresztül.

A pályázók köre

Olyan óvodák, általános iskolák, középiskolák, kollégiumok, valamint roma kisebbségi oktatási intézmények, alapítványok, szakmai közösségek, önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, egyének akik kiemelten fontosnak tartják a roma gyerekek iskolai sikerességét.

Az Alapítvány az elbírálásnál előnyben részesíti az óvodás és kisiskolás korú gyerekekre vonatkozó programokat, illetve azokat , amelyek területi önkormányzat és/vagy kisebbségi önkormányzat, közoktatási intézmény, és magánszemély közötti együttműködési vagy társulási formában kerülnek lebonyolításra (több lábon állnak).


A pályázni lehet
  • ösztöndíjra
  • működési költségekre (kivéve a rezsi költségeket)
  • felszerelésekre
  • anyagok, kellékek beszerzésére

Az Alapítvány a pályázat keretében nem ad támogatást:
beruházások finanszírozására, külföldi utazásokhoz, kulturális rendezvények szervezésére, táborokra.


A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2001. december

Programvezető: Héjj Katalin  mail.gif (1194 bytes)