Logo.gif (28367 bytes) KITAGOLÁS
Kiscsoportos lakóotthonok indítása
KÓDSZÁM:
8502

Vissza a programok felsorolásához

Beküldési határidő 2001. május 15-én lejárt

A pályázat célja

Az értelmi, mozgás és halmozott fogyatékossággal élő emberek életkörülményeinek normaliza, közelíte kortársaikéihoz.


A pályázók köre

A: értelmi és halmozottan fogyatékos fiatalok és felnőttek számára létesítendő lakóotthonok esetén: a tartós bentlakást biztosító állami, önkormányzati és egyházi fenntartású, személyes gondoskodást nyújtó intézmények (fogyatékosok rehabilitációs intézete, ápoló-gondozó otthona), továbbá civil szervezetek.

B: súlyosan és halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozottak számára létesítendő lakóotthonok esetén: kizárólag az érintettek és hozzátartozóik jogi személyiséggel rendelkező önszerveződő egyesületei, szervezetei.


A pályázni lehet

Kiscsoportos lakóformák létrehozására irányuló modellértékű intézmény(át)alakítási-(át)szervezési programok tartalmi kidolgozásával, szakmai előkészítésével (a műszaki tervezést, a lakók felkészítését is beleértve) és elindításával összefüggő munkadíjakra (ösztöndíjakra), továbbá a programok megvalósításához szükséges speciális eszközök, berendezések beszerzésére. A segitők felkészítésére csak a B kategóriában kérhető támogatás.

A Soros Alapítvány mindenekelőtt a településbe - mind elhelyezésüket, mind életmódjukat tekintve - szervesen integrált, 6-max. 12 főt befogadó, különálló lakóotthonok létrehozását támogatja. Feltétel, hogy ezekben a lakók életét a normalizációs elv szellemében az érintettekkel közösen alakítsák ki, választási lehetőségek biztosításával, a kortársakéhoz hasonló módon, hasonló térbeli és időbeli struktúrákban, családias jelleggel, a lehető legnagyobb önállóságot, önrendelkezést, részvételt és felelősségvállalást biztosítva és elvárva.

Nem lehet pályázni: telek- és épületvásárlásra, felújításra, átalakításra.


A pályázat követelményei

A programhoz készített költségvetésnek tartalmaznia kell, hogy az átalakítási-átszervezési program egésze milyen pénzügyi háttérrel rendelkezik, illetve a kért támogatást milyen részcélokra kívánják felhasználni.

A pályázat feltétele, hogy a pályázók rendelkezzenek az építkezéshez, épület- és telekvásárláshoz szükséges beruházási forrásokkal, illetve ennek esélyével (pl. máshol folyamatban lévő pályázat, melynek eredményéről a pályázó legkésőbb 2001. július 30-ig értesítést küld). További feltétel, hogy mindkét pályázati kategóriában be kell tartani az akadálymentességre vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Az építménynek és udvarának legkésőbb az új funkció elnyeréséig meg kell felelnie a hatályos jogszabályok akadálymentességi előírásainak, különösen a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 104. §-ának: (1) Az építmény valamennyi önálló rendeltetési egysége megközelíthető legyen szabad térből vagy az építmény közös használatú közlekedőjéből. Az akadálymentes használatra alkalmas önálló rendeltetési egységhez akadálymentes megközelíthetőséget kell biztosítani.

  1. Akadálymentes használat céljára az építményeket, önálló rendeltetési egységeket, tereket, helyiségeket úgy kell megvalósítani, hogy kerekesszékkel vagy egyéb segédeszközzel a rendeltetésüknek megfelelően használhatók legyenek. Ennek megfelelően kell kialakítani az építmény megközelítését, bejáratait, közlekedőit, a használt terek méreteit, részletmegoldásait, a beépített szerkezeteket és a berendezési, felszerelési tárgyakat./

A tervezett támogatási keret: 15 millió forint

A pályázati döntésekről szóló értesítés várható ideje: 2001. augusztus vége

Programvezető: Erdős Krisztina  mail.gif (1194 bytes)